Najczęściej kupowane

Autorzy

Nowe produkty

Dostawcy

Kategorie

Informacja

Lista produktów producenta: Tomasz z Akwinu Św.

Pokazuje 1 - 18 z 18 elementów
 • Tomasz z Akwinu Św.

  Traktat „O królowaniu” („De regno”) św. Tomasza z Akwinu jest jednym z najważniejszych tekstów w historii myśli politycznej. Akwinata rozwija w nim podstawową problematykę polityczną – od społecznej natury człowieka, przez ocenę różnych systemów rządzenia, aż do opisu osobowości władcy. Przedstawiamy polskiemu czytelnikowi nowe tłumaczenie pierwszych...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  „Traktat o ludzkim działaniu” jest już czwartym – po „Traktacie o cnotach” (2006), „Traktacie o szczęściu” (2008) i „Traktacie o roztropności” (2011) – tekstem z zakresu filozoficznej etyki, wyodrębnionym z „Summy teologii” św. Tomasza z Akwinu. Jak wspomniałem na początku tego Wstępu, wydzielona całość obejmuje kwestie 6–21 z „pierwszej części drugiej...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Teoria cnoty Tomasza z Akwinu, najpełniej rozwinęła się w jego Sumie teologicznej, ale w zarysie przedstawiona już we wcześniejszym Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda, a w szczególach dopracowana w późniejszych Questiones disputatae de virtutibus, jest bez wątpinia czyms więcej niż tylko najdojrzalszą formą średniowiecznego arystotelizmu w etyce czy...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Ze Wstępu tłumacza:(...) Coraz wnikliwsza refleksja nad dokonującym się w ciągu wieków rozwojem filozofii w Europie pozwala dojrzeć wyjątkowe znaczenie metafizyki i - opartej na tej filozofii bytu - koncepcji człowieka wypracowanej przez Tomasza z Akwinu. Jego filozofia człowieka (jak to powszechnie było przyjęte w wiekach średnich) wpleciona jest w...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  „Traktatem o szczęściu” można nazwać względnie wyodrębniony fragment Sumy teologicznej Tomasza z Akwinu, obejmujący kwestie 1.5 z "pierwszej części drugiej części" (Prima secundae) jego największego dzieła. W tych pięciu kwestiach Akwinata zajmuje się ostatecznym celem człowieka, traktowanym jako jego najwyższe dobro i utożsamianym ze szczęściem czy też...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Traktat o sprawiedliwości zawiera kwestie 57-80 z „drugiej części drugiej części” (secunda secundae) Summy teologii św. Tomasza z Akwinu. Nawiązując do fundamentalnych rozróżnień Arystotelesa, Akwinata omawia w nich najpierw istotne aspekty sprawiedliwości ogólnej, rozumianej jako zgodność z prawem (iustitia legalis), a następnie dwie główne odmiany...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Jako „Traktat o prawie” zwykło się określać jeden z naj­częściej przywoływanych fragmentów Summy teologii Toma­sza z Akwinu, obejmujący kwestie 90–97 z „pierwszej części drugiej części” (Prima secundae) dzieła Akwinaty i zawie­rający jego rozważania na temat prawa (lex) jako systemu racjonalnych norm, służących dobru pewnej wspólnoty. (fragment Wstępu...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Pierwsze polskie tłumaczenie całości jednego z najważniejszych dzieł Doktora Anielskiego, "przewodnika (...) dla wszystkich szukających prawdy".(Jan Paweł II), znanego też pod tytułem "SUMA FILOZOFICZNA" "Najbardziej dojrzałą syntezą myśli Tomaszowej jest, nie dokończona zresztą, Suma teologiczna. Dwie pozostałe syntezy napisał św. Tomasz niezależnie od...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  „Wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się rozum" — taka jest powszechna, choć zupełnie nieuzasadniona, opinia. Święty Tomasz, największy w dziejach chrześcijaństwa teolog, bronił przekonania, że istnieje harmonia między rozumem a wiarą. Jeśli zarówno wiara, jak i rozum pochodzą od Boga, nie mogą sobie wzajemnie zaprzeczać. Właśnie w tym duchu napisał on...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Kolejny tom oryginalnych tekstów św. Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu A. Białka. Wiernie oddaje ducha i myśl Akwinaty. Tematyka pozycji zorientowana jest wokół problematyki dobra (De bono), jego pożądania oraz woli (De appetitu boni et voluntate). W przedstawionych tekstach dobro jest ukazane jako powszechna (transcendentalna) właściwość bytów oraz jako...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  "Traktat o roztropności" jest już trzecim - po "Traktacie o cnotach" oraz "Traktacie o szczęściu" - studium z za­kre­su filozoficznej etyki, wyodrębnionym z "Summy teologii" św. Tomasza z Akwinu. Obejmuje on kwestie 47-56 z „drugiej części drugiej części" ("Secunda Secundae") Tomaszowego dzieła, w których Akwinata przedstawia swoją koncepcję roztropności...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Książka ukazuje się w serii wydawniczej "Teksty-Przekłady-Komentarze". Obejmuje opracowany przez św. Tomasza z Akwinu, a dokończony przez Kajetana komentarz do traktatu Arystotelesa Hermeneutyka. Komentarz do Hermeneutyki dotyczy języka, nazwy, natury wyrażeń językowych, definicji, zdań i ich podziału itd. Tomaszowy traktat z zakresu, wydawałoby się,...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Książka św. Tomasza z Akwinu o uzasadnianiu wiary katolickiej, zachowuje swą aktualność pomimo upływu blisko 750 lat od jej powstania, gdyż w historii Kościoła można spotkać ciągle te same zarzuty i ataki wymierzone w prawdy i dogmaty wiary katolickiej. Jest to tekst apologetyczny, w którym autor przedstawia argumenty na rzecz naszej wiary przeciwko...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  "Suma teologiczna" Świętego Tomasza z Akwinu jest szczytowym osiągnięciem geniuszu teologicznego w XIII w. i trwałą podstawą kształtowania świadomego katolicyzmu. Aktualność nauki Akwinanty podkreślali wszyscy papieże w XX wieku. W języku polskim ukazał się jeden przekład, realizowany w latach 1962-1998 przez "Veritas" z Londynu. Ponieważ jednak obejmuje...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Złoty łańcuch należy do najbardziej znanych dzieł Akwinaty. Jeden z wybitnych angielskich tłumaczy tego dzieła napisał, że "ukazuje ono mistrzowskie opanowanie wszystkich zagadnień teologicznych". Księga obejmuje obszerny zbiór tekstów patrystycznych odpowiednio powiązanych i uporządkowanych, tak że tworzą jeden wspólny komentarz do czterech Ewangelii....

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Książka Św. Tomasz z Akwinu. 101 pytań i odpowiedzi to wybór fragmentów, zaczerpniętych z pism Anielskiego Doktora, w których Akwinata udziela odpowiedzi na pytania z dziedziny filozofii i teologii, zdobiąc je stosownymi przykładami. Podobnie jak w swych wcześniejszych pracach, Kardynał Newman.101 pytań i odpowiedzi i Święty Augustyn. 101 pytań i...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  Uczta intelektualna dla każdego zainteresowanego wiarą chrześcijańską. Opracowanie około sześćdziesięciu kazań, które św. Tomasz wygłosił w okresie Wielkiego Postu w 1273 roku w Neapolu, w ostatnim roku swojej działalności. Charakterystyczny dla św. Tomasza zmysł porządkowania podejmowanych zagadnień w niejednym przypadku trafi do przekonania również...

 • Tomasz z Akwinu Św.

  „Modlitwy i myśli" św. Tomasza z Akwinu są wielce pożytecznym zbiorem modlitw i pouczającym streszczeniem pewnych najważniejszych prawd o Bogu i człowieku oraz o wielu ważnych sprawach mających duże znaczenie w ludzkim życiu. I tak znajdujemy tu np.: modlitwy: O wyjednanie cnót; Przed czytaniem, pisaniem i głoszeniem; O mądre ułożenie życia. Co do słów...

Pokazuje 1 - 18 z 18 elementów

Copyright © 2023 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl