REKLAMACJE I ZWROTY


1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient może żądać na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Księgarni „Prawe książki”:
Ul. 3 Maja 22/9, 20-078 Lublin
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
2.  W sprawach reklamacji Klient może kontaktować się z Księgarnią „Prawe książki”:
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 17.00 pod numerem 81  534 99 66;
- faxem: 81 743 75 15,
- e-mailem: bok@praweksiazki.pl
3.  Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna).
4.  Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
5.  Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
6.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Księgarnię „Prawe książki” (20-078 Lublin, ul. 3 Maja 22/9) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
5.  Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.
6.  Księgarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.  Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór odstąpienia od umowy znajdziesz tu: http://praweksiazki.ien.pl/img/cms/wzór odstąpienia od umowy.pdf


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).


Copyright © 2021 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl