Najczęściej kupowane

Autorzy

Nowe produkty

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Kategorie

Informacja

Lista produktów producenta: Feliks Koneczny

FELIKS KONECZNY (1862–1949) – wybitny historyk i historiozof, twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji, publicysta i dziennikarz. Koneczny od 1919 r. pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, w latach 1922–1929 kierował katedrą historii Europy Wschodniej. Został zmuszony do udania się na przedwczesną emeryturę za krytykę Józefa Piłsudskiego. Po wojnie zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, został odsunięty od działalności dydaktycznej, w latach 1946–1948 publikował w „Niedzieli”...

FELIKS KONECZNY (1862–1949) – wybitny historyk i historiozof, twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji, publicysta i dziennikarz. Koneczny od 1919 r. pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, w latach 1922–1929 kierował katedrą historii Europy Wschodniej. Został zmuszony do udania się na przedwczesną emeryturę za krytykę Józefa Piłsudskiego. Po wojnie zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, został odsunięty od działalności dydaktycznej, w latach 1946–1948 publikował w „Niedzieli”. Autor cyklu książek opisujących wielkie cywilizacje: Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Polskie logos a ethos, pierwszej w naszym kraju syntezy dziejów Śląska, podręczników dla młodzieży szkolnej, monografii z dziejów administracji w Polsce.


Uważał, że podstawą we wszystkich metodach ustroju życia zbiorowego jest człowiek. Wprowadził do nauki kategorię quincunxa, czyli pięciomianu bytu, odpowiadającego pięciu sferom ludzkiej aktywności: prawdzie – odpowiadała sfera poznania teoretycznego i praktycznego, dobru – sfera moralności, zdrowiu – stosunek osoby ludzkiej do jej cielesności, dobrobytowi – dziedzina gospodarki, pięknu – sfera twórczości artystycznej i wrażeń estetycznych.


Koneczny był zdania, że poziom moralny społeczeństw ludzkich można poznać badając generalia etyk: obowiązek, bezinteresowność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, sumienie, stosunek do czasu i pracy. Dzięki temu także można dowiedzieć się, czy w danej cywilizacji możliwy jest postęp moralny każdego człowieka a jego godność jest powszechnie szanowana. Był żarliwym obrońcą cywilizacji łacińskiej. Wskazywał na to, że tylko ona daje ludziom możliwości dobrego rozwoju i godziwego życia; tylko w cywilizacji łacińskiej, dzięki filozofii greckiej, chrześcijańskiej religii i rzymskiemu prawu możliwy był tak duży postęp we wszystkich dziedzinach ludzkiego bytowania.


Najważniejsze dzieła: Polskie Logos a Ethos, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Cywilizacja żydowska, Cywilizacja bizantyńska, Dzieje Rosji, Święci w dziejach narodu polskiego, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży.


Postać Feliksa Konecznego przybliża Piotr Biliński w biografii: Feliks Koneczny (1862-1949). Życie i działalność.

Więcej
na stronę
Pokazuje 33 - 35 z 35 elementów
 • Feliks Koneczny

  Poszczególne teksty pochodzą z następujących źródeł: F. Koneczny, Różne typy cywilizacji, w: Kultura i cywilizacja, t. 31, Lublin 1937, s. 117-.136; F. Koneczny, Etyki a cywilizacje, "Przegląd Powszechny" 48 (1931), t. 189, s. 129-148; 332-345; F. Koneczny, Religie a cywilizacje, "Ateneum Kapłańskie" 12 (1926), t. 17, z. 2, s. 117-131; F. Koneczny, Z...

  Obniżka!
 • Feliks Koneczny

  Broszura ta stanowi wznowienie odczytu wygłoszonego przez prof. Feliksa Konecznego w 1927 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wybitny krakowski uczony prezentuje w nim swoją tezę, iż „nie można być cywilizowanym na dwa sposoby", odnosząc ją do dziejów Rzeczypospolitej. O ile geograficznie nie przestaniemy być pomiędzy Wschodem a Zachodem, o tyle pod...

 • Feliks Koneczny

  Ja biorę wyraz: "pajdokracja" w dosłownym znaczeniu wyrazu: rządy młodzieży, a przynajmniej udział jej w rządach. Rozumiem więc przez pajdokrację nie sam udział młodzieży w życiu publicznym, lecz wywieranie wpływu na kierunek tego życia, występowanie z programami działania i to skuteczne, tak, iż młodzież przeprowadza swą wolę w polityce narodowej - a...

Pokazuje 33 - 35 z 35 elementów

Copyright © 2021 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl