Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Nowe produkty

Informacja

Filozofia – wiedza, która rozszerza horyzonty?

Warto mieć szeroką wiedzę, która będzie pomocna w rozwiązywaniu dylematów moralnych. Filozofia zajmuje się zagadnieniami, na które w codzienności może nie być miejsca. Jest nauką, która poszerza horyzonty i pokazuje świat z różnych perspektyw. Otwiera na różne światopoglądy i pomaga utwierdzić się na wybranej przez siebie drodze.

Książki filozoficzne, które warto przeczytać

W tym dziale naszego sklepu oferujemy Ci książki z kategorii filozofia. Mamy tu dzieła największych mistrzów tej dziedziny oraz autorytetów ze świata chrześcijaństwa. Poruszają one wiele  podstawowych zagadnień związanych z tą nauką, aż po szczegółowe tematy z konkretnych części życia. Możesz zgłębić tajniki treści związanych z Kościołem i życiem publicznym. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i horyzonty, nasza oferta jest dla Ciebie. Zapraszamy!

Filozofia Jest 311 produktów.

na stronę
Pokazuje 289 - 311 z 311 elementów
 • praca zbiorowa

  Od Redakcji Wśród instytucji, które nie tylko funkcjonują w wymiarze społecznym, ale wręcz tworzą cywilizację, znajduje się instytucja zwana uniwersytetem. Sama nazwa uniwersytet pochodzi z łaciny (universitas - całość, wspólnota). W czasach, gdy powstawały pierwsze uniwersytety, a więc w średniowieczu, oznaczała w pierwszym rzędzie wspólnotę profesorów i...

 • Ślipko Tadeusz ks.

  Kara śmierci stanowi wydarzenie tchnące zbyt głębokim dramatyzmem, aby nie weszła w krąg moralnego nauczania Kościoła od samych początków jego istnienia. W chwili obecnej sprawa ta nabrała jednak szczególnego znaczenia. Powodem zaś są nie tyle abolicjonistyczne tendencje, z biegiem czasu coraz wyraźniej przybierające na sile w krajach euroamerykańskiej...

 • Chesterton Gilbert Keith

  Najnowsze wydanie zbioru felietonów autorstwa Gilberta Keitha Chestertona. Jak zwykle czytelnik ma do czynienia z napisanymi tekstami napisanymi pełnym humoru języki i charakterystycznej dla tego autora ironii, w których poważne kwestie podane są w sposób niezwykle zwiewny i przystępny dla odbiorcy. W esejach napisanych w latach 1909 -1920 czytelnik...

 • Hildebrand Dietrich von

  „Jest rzeczą jasną, że Kościół stoi dziś wobec poważnego kryzysu. Pod nazwą „nowego Kościoła", „Kościoła posoborowego" próbuje obecnie utrwalić swoje istnienie Kościół odmienny od Kościoła Chrystusowego: zagrożone od wewnątrz apostazją antropocentryczne społeczeństwo, które pozwala, by ogarnął je i uniósł ze sobą ruch powszechnej rezygnacji pod pretekstem...

  Obniżka!
 • Hildebrand Dietrich von

  „Patrząc bez uprzedzeń na współczesne spustoszenie winnicy Pana, nie można przeoczyć faktu, iż w Kościele powstała „piąta kolumna" (przez niektórych ludzi, nawet ze środowisk kościelnych, zwana mafią). Jest to grupa dążących świadomie do celu niszczycieli Kościoła. (...) Fakt, iż kapłani, teologowie i biskupi, którzy utracili wiarę, nie występują z...

  Obniżka!
 • Jan Paweł II

  JAN PAWEŁ II - Encyklopedia nauczania moralnego to najważniejsze zagadnienia moralne współczesności w świetle nauczania Jana Pawła II, przedstawione w układzie alfabetycznym. Problemy poruszone w encyklopedii to między innymi: antykoncepcja, badania prenatalne, celibat, kara śmierci, klonowanie, korupcja, media, męczeństwo, pornografia, przyjaźń,...

 • Marco Donald de, Wiker Benjamin

  „Kultura śmierci" nie wydarzyła się nagle, pojawiając się znikąd i opanowując nas, mimo naszego sprzeciwu, czy niechęci. Tak potężna i fundamentalna zmiana nie mogła zajść bez całych zastępów jej architektów. Benjamin Wiker i Donald de Marco udowodniają, że opisani przez nich czciciele woli, sprzedawcy śmierci, ateistyczni egzystencjaliści, świeccy...

 • praca zbiorowa

  W publikacji zamieszczono materiały z VIII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego pt. Substancja - natura - prawo naturalne (15 XII 2006 r.). Celem Sympozjum było przedstawienie dziejów rozumienia substancji, natury i prawa naturalnego i ich wpływu na wyjaśnianie świata, człowieka i ludzkiego działania. W pozycji oprócz tekstów wystąpień z sympozjum...

 • Sardá y Salvany Félix Ks. dr

  „Liberalizm jest błędem naszych czasów. Jego istotę stanowi błędna koncepcja, wedle której jedna religia jest równie dobra co inna, a ludzie mają prawo swobodnego wyboru najbardziej odpowiadającej im religii. Autor nazywa liberalizm «potworem naszych czasów», «złem ponad wszystkim co złe», «śmiertelną herezją», «żywym lwem krążącym w poszukiwaniu kogo...

 • Bartnik Czesław Stanisław Ks.

  Życie ludzkie zarówno indywidualne, jak i społeczne, jest strukturalnie i w aspekcie działaniowym zawieszone między dobrem a złem. W książce nie mówię o złu losowym, jak np. straszliwa katastrofa lotnicza przed lotniskiem Siewiernyj pod Smoleńskiem 10. IV. 2010 r, gdzie zginęło 96 najwyższych przedstawicieli Polski, prezydent Lech Kaczyński, b. prezydent...

 • praca zbiorowa

  Książka zawiera materiały Konferencji naukowej nt. "Osobowość i koncepcje etyczno-wychowawcze Jacka Woronieckiego OP (1878-1949)", która odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 6 listopada 1999 r. z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci o. J. Woronieckiego. Przedmiotem analizy były niektóre zagadnienia etyczno-pedagogiczne i...

 • Copleston Frederick

  Dziewięciotomowa Historia filozofii Fredericka Coplestona uważana jest za najlepsze i najwszechstronniejsze opracowanie dziejów europejskiej myśli filozoficznej od starożytności po czasy współczesne, jakie zostało kiedykolwiek dokonane przez jednego autora. Cechuje ją zarówno obiektywizm ujęcia tematu, jak i klarowność i przystępność języka. Pełni funkcję...

 • Mieczysław Albert Krąpiec OP

  Filozoficzne rozumienie rzeczywistości - w tym szczególnie człowieka stanowi podstawę ludzkiej kultury, albowiem zarówno uznawanie, jak i nieuznawanie, filozofii jest już stanowiskiem filozoficznym. Lepsze jednak dla człowieka i rozwoju samej kultury jest zapoznanie się bliższe z tradycyjną, niemal trzy tysiącletnią, filozoficzną interpretacją świata oraz...

  Obniżka!
 • praca zbiorowa

  Książka stanowi drugi tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych w II rocznicę śmierci (7 maja 2010). Obok okolicznościowej homilii ks. bp dr Henryka Tomasika tomik zawiera tekst wykładu wygłoszonego przez prof. Piotra Jaroszyńskiego pt. Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii kultury. Ponadto w tomiku zostały...

 • Bartnik Czesław Stanisław Ks.

  Książka zawiera rozważania ks. prof. Czesława S. Bartnika na tematy społeczno-polityczne. Wywody ks. profesora charakteryzują się wnikliwością obserwacji, żywością przekazu, a także pewnym humorem. Cieszą się wielką popularnością wśród szerokiego grona odbiorców. „Ks. prof. Czesław S. Bartnik jest wybitnym teologiem i filozofem, który oprócz czysto...

 • Kiereś Henryk

  Tych którzy przywykli do myśli, że socjalizm już przeminął książka ta wyprowadzi z błędu. Próby realizacji marzenia o idealnych społeczeństwach najczęściej kończą się nieludzkim totalitaryzmem. Obok marksistowskiego socjalizmu kolektywistycznego, hitlerowskiego socjalizmu narodowego, autor sytuuje nie mniej niebezpieczny liberalizm i globalizm. Utopie...

 • Mieczysław Albert Krąpiec OP

  Książka „Język i świat realny” jest trzecim wydaniem klasycznej – jak na czasy współczesne – rozprawy z dziedziny filozofii języka, a ściślej z metafizyki języka. Język odgrywał i ciągle odgrywa bardzo ważną, jeśli wręcz nie zasadniczą, rolę w życiu i kulturze społeczeństw ludzkich. Autor wskazuje na nierozerwalną triadę: świat – poznanie – język, w...

 • Badeni Joachim OP

  Ojciec Joachim Badeni - ceniony duszpasterz - odpowiada na pytania Aliny Petrowej-Wasilewicz (dziennikarki KAI), dotyczące istoty kapłaństwa, celibatu i małżeństwa. To niebanalne świadectwo  97-letniego wówczas kapłana pomoże młodym księżom znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, a świeckim zrozumieć księży. O kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku...

 • Wolniewicz Bogusław

  Lewactwo jest to paląca chęć do poprawienia świata nie licząca się z realiami natury ludzkiej. Świat Zachodu nie wysnuł wniosków z dziejowego zjawiska komunizmu, które przecież nie wzięło się z niczego: ludzie stali się przez nie mniej skłonni znosić krzyczące nierówności majątkowe niż ongiś. Hasło "życie jest wartością najwyższą" to ideologia...

 • Mieczysław Albert Krąpiec OP

  Społeczność ludzka - organizująca się w rodziny, narody i państwa - zawsze stanowiła przedmiot zainteresowania myślicieli, polityków, publicystów. Od czasów Platona i Arystotelesa, pierwszych wielkich filozofów społecznych, po dziś dzień trwają próby określania i ustalania relacji: człowiek - społeczność, zwłaszcza społeczność państwowa. Na osi relacji:...

  Obniżka!
 • Badeni Joachim OP

  Zapis rozmowy z ojcem Joachimem Badenim o ważnych sprawach duchowych: o życiu w prostocie i zachwycie - w bliskości z Bogiem i ludźmi, o naszym pogrążaniu się w materii i o mistyce, która nie jest zarezerwowana dla wybrańców. Ojciec Jan A. Kłoczowski OP, filozof, przyjaciel o. Joachima, wyjaśnia: "Badeni nie jest tomistą, jest platonikiem. Dla niego...

 • Bartnik Czesław Stanisław Ks.

  „Żyć w Słowie" to wyjątkowa książka ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika. Głębokie treści w niej zawarte są przekazane w sposób jasny, prosty, zrozumiały dla każdego czytelnika, zarówno dla wykształconego teologa bądź filozofa, jak i kogoś, kto nie zajmuje się na co dzień tekstami naukowymi. Profesor Bartnik ukazuje rzeczywistość historyczną człowieka...

 • Encyklopedia to dzieło, które służy ciągłemu kształceniu i wychowywaniu poszczególnych ludzi i całych społeczności. W tradycji kultury zachodniej encyklopedie były i są najbardziej uniwersalną formą informowania oraz kształcenia. Tworzone przez określone środowiska akademickie są zarówno świadectwem zdobytej wiedzy, jak też znakiem poziomu kultury...

Pokazuje 289 - 311 z 311 elementów

Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl