Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Obniżka! Człowiek w kulturze nr 14. Globalizacja Zobacz większe

Człowiek w kulturze nr 14. Globalizacja

Przedmiotem rozważań zamieszczonych w kolejnym tematycznym tomie pisma "Człowiek w kulturze" jest zjawisko jednoczenia współczesnego świata zwane globalizmem lub globalizacją. Zjawisko to jest bowiem kolejnym poważnym wyzwaniem dla cywilizacji i kultury współczesnej; niesie z sobą szanse, ale i zagrożenia. W niniejszym tomie znalazły się teksty autorów, którzy przede wszystkim przestrzegają przed zagrożeniami ze strony globalizmu. Ażeby można było ich uniknąć, trzeba mieć ich świadomość. W poszczególnych artykułach ukazane są faktyczne przejawy globalizacji, czyli realizacji pewnej koncepcji organizacji życia społecznego, obecne głównie w dziedzinie ekonomii (T. Bloch, D. M. Kaplan, H. McDonald), oraz poczynione próby rekonstrukcji wizji antropologicznej leżącej u podstaw globalizmu (B. Czupryn). Autorzy sygnalizują, że wizja tzw. "człowieka globalistycznego" (P. Skrzydlewski) zawiera istot- ne braki, a mianowicie nie odzwierciedla pełnej prawdy o osobie ludz- kiej, szczególnie jeśli chodzi o rozumienie celu życia ludzkiego (Z. J. Zdybicka). W kolejnych artykułach rozważa się relację ekologizm a globalizm (A. Gondek), relacje konstytuujące wspólnoty ludzkie, a szczególnie wspólnotę narodową (M. A. Krąpiec, P. Tarasiewicz), ideowe podobieństwa globalizmu i komunizmu (S. Kowalczyk), przejście od imperializmu do współczesnego totalitaryzmu (P. Jaroszyński) odpowiedzialnego za alienację człowieka (H. Kiereś). Poszukiwanie zasady globalizacji, czyli jednoczenia współczesnego świata, prowadzi do przypomnienia słów Ojca świętego Jana Pawła II, że droga do zjednoczenia prowadzi "poprzez określenie, uznanie i poszanowanie niezbywalnych praw osób, społeczeństw i narodów", a zatem współczesna negacja i łamanie zarówno praw człowieka (szczególnie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci), praw rodziny, jak i praw narodów (prawa do samostanowienia) uniemożliwia prawdziwą jedność, generując nowe problemy moralne w życiu indywidualnym i wspólnotowym (M. Czachorowski). Diagnozy i analizy współczesnych procesów globalizacyjnych dokonywane przez politologów i socjologów proweniencji liberalnej, uzasadniające antypersonalistyczny wymiar jednoczenia (M. Ryba), jako niewystarczające potrzebują koniecznego uzupełnienia i licznych korekt ze strony realistycznej myśli filozoficznej (P. Skrzydlewski) i nauki Kościoła (M. Ryba). Z prezentacji tematów podnoszonych w artykułach wynika, że globalizm rozważany jest na płaszczyźnie głównie kulturowej i ekonomicznej, a więc z różnych punktów widzenia. Należy więc sądzić, że samo zjawi- sko globalizmu wymaga badań interdyscyplinarnych, a są one konieczne zwłaszcza dlatego, że "kurczenie się świata" jest faktem nieuniknionym i wieloaspektowym. Globalizacja wykorzystuje zarówno nowoczesne środki techniki: telewizję, media komputerowe, reklamę, jak i dominujące współcześnie nurty myślowe i ideologie, np. doktrynę praw człowieka. Mamy nadzieję, że niniejszym tomem włączymy się w nurt dyskusji nad problemami, jakie może zrodzić globalizacja. W tomie zamieszczono również inne opracowania, prezentujące ocenę różnych zjawisk kulturowych w punktu widzenia filozofii klasycznej: podstaw kulturotwórczości dzieł ludzkich w kontekście transcendentaliów relacyjnych: prawdy, dobra i piękna (P. S. Mazur), prób rozumienia problemów ludzkiej starości w oparciu o myśl klasyczną (H. Majkrzak), Tomaszowych analiz wstydu (M. Czekała), post- modernistycznej wizji wychowania przez sztukę w ujęciu I. Woj nar (M. Boruch), diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej (S. Wielgus), refleksji na temat cierpień Polaków na Wschodzie (E. Sakowicz), zagrożeń ze strony telewizyjnych środków przekazu (J. Paszyński). Biogram Josefa Piepera w dziale Sylwetki wybitnych filozofów (J. Kożuchowski), recenzje, sprawozdania oraz informacje o licznych wartościowych pozycjach książkowych zamykają czternasty tom pisma.

Człowiek w kulturze nr 14. Globalizacja, ISBN 83-914491-2-2, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 2002, format: 145 x 245, ss. 318, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

7,00 zł

-7,00 zł

14,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Przedmiotem rozważań zamieszczonych w kolejnym tematycznym tomie pisma "Człowiek w kulturze" jest zjawisko jednoczenia współczesnego świata zwane globalizmem lub globalizacją. Zjawisko to jest bowiem kolejnym poważnym wyzwaniem dla cywilizacji i kultury współczesnej; niesie z sobą szanse, ale i zagrożenia. W niniejszym tomie znalazły się teksty autorów, którzy przede wszystkim przestrzegają przed zagrożeniami ze strony globalizmu. Ażeby można było ich uniknąć, trzeba mieć ich świadomość. W poszczególnych artykułach ukazane są faktyczne przejawy globalizacji, czyli realizacji pewnej koncepcji organizacji życia społecznego, obecne głównie w dziedzinie ekonomii (T. Bloch, D. M. Kaplan, H. McDonald), oraz poczynione próby rekonstrukcji wizji antropologicznej leżącej u podstaw globalizmu (B. Czupryn). Autorzy sygnalizują, że wizja tzw. "człowieka globalistycznego" (P. Skrzydlewski) zawiera istot- ne braki, a mianowicie nie odzwierciedla pełnej prawdy o osobie ludz- kiej, szczególnie jeśli chodzi o rozumienie celu życia ludzkiego (Z. J. Zdybicka). W kolejnych artykułach rozważa się relację ekologizm a globalizm (A. Gondek), relacje konstytuujące wspólnoty ludzkie, a szczególnie wspólnotę narodową (M. A. Krąpiec, P. Tarasiewicz), ideowe podobieństwa globalizmu i komunizmu (S. Kowalczyk), przejście od imperializmu do współczesnego totalitaryzmu (P. Jaroszyński) odpowiedzialnego za alienację człowieka (H. Kiereś). Poszukiwanie zasady globalizacji, czyli jednoczenia współczesnego świata, prowadzi do przypomnienia słów Ojca świętego Jana Pawła II, że droga do zjednoczenia prowadzi "poprzez określenie, uznanie i poszanowanie niezbywalnych praw osób, społeczeństw i narodów", a zatem współczesna negacja i łamanie zarówno praw człowieka (szczególnie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci), praw rodziny, jak i praw narodów (prawa do samostanowienia) uniemożliwia prawdziwą jedność, generując nowe problemy moralne w życiu indywidualnym i wspólnotowym (M. Czachorowski). Diagnozy i analizy współczesnych procesów globalizacyjnych dokonywane przez politologów i socjologów proweniencji liberalnej, uzasadniające antypersonalistyczny wymiar jednoczenia (M. Ryba), jako niewystarczające potrzebują koniecznego uzupełnienia i licznych korekt ze strony realistycznej myśli filozoficznej (P. Skrzydlewski) i nauki Kościoła (M. Ryba). Z prezentacji tematów podnoszonych w artykułach wynika, że globalizm rozważany jest na płaszczyźnie głównie kulturowej i ekonomicznej, a więc z różnych punktów widzenia. Należy więc sądzić, że samo zjawi- sko globalizmu wymaga badań interdyscyplinarnych, a są one konieczne zwłaszcza dlatego, że "kurczenie się świata" jest faktem nieuniknionym i wieloaspektowym. Globalizacja wykorzystuje zarówno nowoczesne środki techniki: telewizję, media komputerowe, reklamę, jak i dominujące współcześnie nurty myślowe i ideologie, np. doktrynę praw człowieka. Mamy nadzieję, że niniejszym tomem włączymy się w nurt dyskusji nad problemami, jakie może zrodzić globalizacja. W tomie zamieszczono również inne opracowania, prezentujące ocenę różnych zjawisk kulturowych w punktu widzenia filozofii klasycznej: podstaw kulturotwórczości dzieł ludzkich w kontekście transcendentaliów relacyjnych: prawdy, dobra i piękna (P. S. Mazur), prób rozumienia problemów ludzkiej starości w oparciu o myśl klasyczną (H. Majkrzak), Tomaszowych analiz wstydu (M. Czekała), post- modernistycznej wizji wychowania przez sztukę w ujęciu I. Woj nar (M. Boruch), diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej (S. Wielgus), refleksji na temat cierpień Polaków na Wschodzie (E. Sakowicz), zagrożeń ze strony telewizyjnych środków przekazu (J. Paszyński). Biogram Josefa Piepera w dziale Sylwetki wybitnych filozofów (J. Kożuchowski), recenzje, sprawozdania oraz informacje o licznych wartościowych pozycjach książkowych zamykają czternasty tom pisma.

Człowiek w kulturze nr 14. Globalizacja, ISBN 83-914491-2-2, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 2002, format: 145 x 245, ss. 318, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Człowiek w kulturze nr 14. Globalizacja

Człowiek w kulturze nr 14. Globalizacja

Przedmiotem rozważań zamieszczonych w kolejnym tematycznym tomie pisma "Człowiek w kulturze" jest zjawisko jednoczenia współczesnego świata zwane globalizmem lub globalizacją. Zjawisko to jest bowiem kolejnym poważnym wyzwaniem dla cywilizacji i kultury współczesnej; niesie z sobą szanse, ale i zagrożenia. W niniejszym tomie znalazły się teksty autorów, którzy przede wszystkim przestrzegają przed zagrożeniami ze strony globalizmu. Ażeby można było ich uniknąć, trzeba mieć ich świadomość. W poszczególnych artykułach ukazane są faktyczne przejawy globalizacji, czyli realizacji pewnej koncepcji organizacji życia społecznego, obecne głównie w dziedzinie ekonomii (T. Bloch, D. M. Kaplan, H. McDonald), oraz poczynione próby rekonstrukcji wizji antropologicznej leżącej u podstaw globalizmu (B. Czupryn). Autorzy sygnalizują, że wizja tzw. "człowieka globalistycznego" (P. Skrzydlewski) zawiera istot- ne braki, a mianowicie nie odzwierciedla pełnej prawdy o osobie ludz- kiej, szczególnie jeśli chodzi o rozumienie celu życia ludzkiego (Z. J. Zdybicka). W kolejnych artykułach rozważa się relację ekologizm a globalizm (A. Gondek), relacje konstytuujące wspólnoty ludzkie, a szczególnie wspólnotę narodową (M. A. Krąpiec, P. Tarasiewicz), ideowe podobieństwa globalizmu i komunizmu (S. Kowalczyk), przejście od imperializmu do współczesnego totalitaryzmu (P. Jaroszyński) odpowiedzialnego za alienację człowieka (H. Kiereś). Poszukiwanie zasady globalizacji, czyli jednoczenia współczesnego świata, prowadzi do przypomnienia słów Ojca świętego Jana Pawła II, że droga do zjednoczenia prowadzi "poprzez określenie, uznanie i poszanowanie niezbywalnych praw osób, społeczeństw i narodów", a zatem współczesna negacja i łamanie zarówno praw człowieka (szczególnie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci), praw rodziny, jak i praw narodów (prawa do samostanowienia) uniemożliwia prawdziwą jedność, generując nowe problemy moralne w życiu indywidualnym i wspólnotowym (M. Czachorowski). Diagnozy i analizy współczesnych procesów globalizacyjnych dokonywane przez politologów i socjologów proweniencji liberalnej, uzasadniające antypersonalistyczny wymiar jednoczenia (M. Ryba), jako niewystarczające potrzebują koniecznego uzupełnienia i licznych korekt ze strony realistycznej myśli filozoficznej (P. Skrzydlewski) i nauki Kościoła (M. Ryba). Z prezentacji tematów podnoszonych w artykułach wynika, że globalizm rozważany jest na płaszczyźnie głównie kulturowej i ekonomicznej, a więc z różnych punktów widzenia. Należy więc sądzić, że samo zjawi- sko globalizmu wymaga badań interdyscyplinarnych, a są one konieczne zwłaszcza dlatego, że "kurczenie się świata" jest faktem nieuniknionym i wieloaspektowym. Globalizacja wykorzystuje zarówno nowoczesne środki techniki: telewizję, media komputerowe, reklamę, jak i dominujące współcześnie nurty myślowe i ideologie, np. doktrynę praw człowieka. Mamy nadzieję, że niniejszym tomem włączymy się w nurt dyskusji nad problemami, jakie może zrodzić globalizacja. W tomie zamieszczono również inne opracowania, prezentujące ocenę różnych zjawisk kulturowych w punktu widzenia filozofii klasycznej: podstaw kulturotwórczości dzieł ludzkich w kontekście transcendentaliów relacyjnych: prawdy, dobra i piękna (P. S. Mazur), prób rozumienia problemów ludzkiej starości w oparciu o myśl klasyczną (H. Majkrzak), Tomaszowych analiz wstydu (M. Czekała), post- modernistycznej wizji wychowania przez sztukę w ujęciu I. Woj nar (M. Boruch), diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej (S. Wielgus), refleksji na temat cierpień Polaków na Wschodzie (E. Sakowicz), zagrożeń ze strony telewizyjnych środków przekazu (J. Paszyński). Biogram Josefa Piepera w dziale Sylwetki wybitnych filozofów (J. Kożuchowski), recenzje, sprawozdania oraz informacje o licznych wartościowych pozycjach książkowych zamykają czternasty tom pisma.

Człowiek w kulturze nr 14. Globalizacja, ISBN 83-914491-2-2, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 2002, format: 145 x 245, ss. 318, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Produkty powiązane

Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl