Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Obniżka! Człowiek w kulturze nr 12. Wzorce w kulturze Zobacz większe

Człowiek w kulturze nr 12. Wzorce w kulturze

Dwunasty tom pisma "Człowiek w Kulturze" poświęcony jest zagadnieniu przyczynowości wzorczej i jej roli w kulturze. Tom otwierają teksty poświęcone problematyce teatru, mianowicie analizie różnego typu znaków rzeczowych i osobowych, gdzie teatr jawi się jako sposób życia ludzkiego (realizacja indywidualnej osobowej "gry", aktorskiej roli - wedle zamysłu i Bożej reżyserii - poprzez wybór w aktach decyzyjnych prawdziwego dobra stanowiącego o pięknie ludzkiego życia); oraz refleksje dotyczące znaczenia sztuki greckiej, a szczególnie antycznej tragedii, dla współczesnego człowieka i współczesnej kultury dokonane w oparciu o przemyślenia A. J. Festugiere'a OP. Na treść tomu składają się ponadto materiały dotyczące osoby i myśli o. Jacka Woronieckiego OP (1878-1949), którego 50-lecie na- rodzin dla nieba obchodzimy w br. Wśród tekstów poświęconych wychowaniu - w oparciu o wciąż aktualną myśl o. Jacka - w tomie znajdują się m.in. rozważania dotyczące problematyki doskonałości człowieka jako celu wychowania, szczególnie ważne dziś, gdy współczesne teorie pedagogiczne - negując konieczny związek teorii wychowania z antropologią filozoficzną - zapoznały wiedzę o tym, kim jest człowiek i jaki jest cel ostateczny jego życia; charakterystyka teorii wychowania o. Jacka Woronieckiego w szerszym kontekście rozwoju myśli pedagogicznej okresu międzywojnia ze szczególnym uwzględnieniem, centralnego dla tej teorii, pojęcia cnoty jako usprawnienia władz osobowych oraz przypomnienie poglądów Woronieckiego w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, na kanwie których można wskazać warunki konieczne dla dzisiejszej realizacji klasycznego modelu szkoły. Oprócz materiałów przybliżających owoce twórczości naukowej i publicystycznej o. Jacka, w tomie znaj- duje się obszerny szkic biograficzny przedstawiający niezwykłą postać wnikliwego myśliciela, teologa, pełnego miłości i oddania profesora, duszpasterza, wielkiego patrioty. Ponadto w tomie zamieszczone zo- stały trzy teksty o. Jacka Woronieckiego Chrześcijańskie wychowa- nie charakteru wysnute Z dogmatu, Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych, Wady moralne i stopnie ich nasilenia pochodzą- ce z przedwojennego miesięcznika "Szkoła Chrystusowa". Oprócz tekstów osnutych na kanwie koncepcji wychowania o. Jacka w tomie znajdują się rozważania na temat roli uczuć w życiu ludzkim w kontekście współczesnego postulatu asertywności; artykuły, w których wskazuje się konsekwencje odejścia od - nieodzownej dla współczesnej kultury - klasycznej filozofii i antropologii w odniesieniu do edukacji na poziomie szkół średnich i kształcenia uniwersyteckiego, analiza tendencji globalistycznych w dziedzinie edukacji oraz charakteru i zadań mediów społecznych (prasa, radio, telewizja), w kontekście realizowania przez nie warunków koniecznych dla po- znania prawdziwościowego. W tomie znajduje się również część dotycząca rozumienia sportu jako usprawnienia koniecznego dla ludzkiego organizmu w kontekście realizacji osobowych celów człowieka; kształtowania się klasycznego pojęcia kultury fizycznej i jej związku z poszczególnymi dziedzinami kultury - moralnością, sztuką i religią, funkcje sportu dla wychowania obywatelskiego w antycznej Grecji oraz źródła i konsekwencje współczesnej ideologizacji kultury fizycznej płynącej z odrzucenia zasad cywilizacji łacińskiej. Ponadto w szeregu artykułów porusza się m.in. temat roli małżeńskiej i rodzinnej wspólnoty osób w kontekście współczesnego kryzysu tradycyjnie rozumianego małżeństwa i rodziny, problematy- kę antropologicznego kontekstu problematyki Boga w najnowszej encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio w kontekście współczesnych deformacji i błędów antropologicznych skutkujących relatywizmem poznawczym i moralnym, permisywizmem, skrajnym liberalizmem, konsumpcjonizmem i sekularyzmem oraz przypomina o konieczności poszukiwania wzorców w postawach świętych Pańskich (św. Jadwiga, św. Teresa od Krzyża, św. Brat Albert) umożliwiających najpełniejszą realizację i rozwój współczesnej kultury na miarę człowieka.

Człowiek w kulturze nr 12. Wzorce w kulturze, ISBN 83-902915-7-6, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 1999, format: 145 x 245, ss. 316, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

12,00 zł

-4,00 zł

16,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Dwunasty tom pisma "Człowiek w Kulturze" poświęcony jest zagadnieniu przyczynowości wzorczej i jej roli w kulturze. Tom otwierają teksty poświęcone problematyce teatru, mianowicie analizie różnego typu znaków rzeczowych i osobowych, gdzie teatr jawi się jako sposób życia ludzkiego (realizacja indywidualnej osobowej "gry", aktorskiej roli - wedle zamysłu i Bożej reżyserii - poprzez wybór w aktach decyzyjnych prawdziwego dobra stanowiącego o pięknie ludzkiego życia); oraz refleksje dotyczące znaczenia sztuki greckiej, a szczególnie antycznej tragedii, dla współczesnego człowieka i współczesnej kultury dokonane w oparciu o przemyślenia A. J. Festugiere'a OP. Na treść tomu składają się ponadto materiały dotyczące osoby i myśli o. Jacka Woronieckiego OP (1878-1949), którego 50-lecie na- rodzin dla nieba obchodzimy w br. Wśród tekstów poświęconych wychowaniu - w oparciu o wciąż aktualną myśl o. Jacka - w tomie znajdują się m.in. rozważania dotyczące problematyki doskonałości człowieka jako celu wychowania, szczególnie ważne dziś, gdy współczesne teorie pedagogiczne - negując konieczny związek teorii wychowania z antropologią filozoficzną - zapoznały wiedzę o tym, kim jest człowiek i jaki jest cel ostateczny jego życia; charakterystyka teorii wychowania o. Jacka Woronieckiego w szerszym kontekście rozwoju myśli pedagogicznej okresu międzywojnia ze szczególnym uwzględnieniem, centralnego dla tej teorii, pojęcia cnoty jako usprawnienia władz osobowych oraz przypomnienie poglądów Woronieckiego w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, na kanwie których można wskazać warunki konieczne dla dzisiejszej realizacji klasycznego modelu szkoły. Oprócz materiałów przybliżających owoce twórczości naukowej i publicystycznej o. Jacka, w tomie znaj- duje się obszerny szkic biograficzny przedstawiający niezwykłą postać wnikliwego myśliciela, teologa, pełnego miłości i oddania profesora, duszpasterza, wielkiego patrioty. Ponadto w tomie zamieszczone zo- stały trzy teksty o. Jacka Woronieckiego Chrześcijańskie wychowa- nie charakteru wysnute Z dogmatu, Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych, Wady moralne i stopnie ich nasilenia pochodzą- ce z przedwojennego miesięcznika "Szkoła Chrystusowa". Oprócz tekstów osnutych na kanwie koncepcji wychowania o. Jacka w tomie znajdują się rozważania na temat roli uczuć w życiu ludzkim w kontekście współczesnego postulatu asertywności; artykuły, w których wskazuje się konsekwencje odejścia od - nieodzownej dla współczesnej kultury - klasycznej filozofii i antropologii w odniesieniu do edukacji na poziomie szkół średnich i kształcenia uniwersyteckiego, analiza tendencji globalistycznych w dziedzinie edukacji oraz charakteru i zadań mediów społecznych (prasa, radio, telewizja), w kontekście realizowania przez nie warunków koniecznych dla po- znania prawdziwościowego. W tomie znajduje się również część dotycząca rozumienia sportu jako usprawnienia koniecznego dla ludzkiego organizmu w kontekście realizacji osobowych celów człowieka; kształtowania się klasycznego pojęcia kultury fizycznej i jej związku z poszczególnymi dziedzinami kultury - moralnością, sztuką i religią, funkcje sportu dla wychowania obywatelskiego w antycznej Grecji oraz źródła i konsekwencje współczesnej ideologizacji kultury fizycznej płynącej z odrzucenia zasad cywilizacji łacińskiej. Ponadto w szeregu artykułów porusza się m.in. temat roli małżeńskiej i rodzinnej wspólnoty osób w kontekście współczesnego kryzysu tradycyjnie rozumianego małżeństwa i rodziny, problematy- kę antropologicznego kontekstu problematyki Boga w najnowszej encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio w kontekście współczesnych deformacji i błędów antropologicznych skutkujących relatywizmem poznawczym i moralnym, permisywizmem, skrajnym liberalizmem, konsumpcjonizmem i sekularyzmem oraz przypomina o konieczności poszukiwania wzorców w postawach świętych Pańskich (św. Jadwiga, św. Teresa od Krzyża, św. Brat Albert) umożliwiających najpełniejszą realizację i rozwój współczesnej kultury na miarę człowieka.

Człowiek w kulturze nr 12. Wzorce w kulturze, ISBN 83-902915-7-6, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 1999, format: 145 x 245, ss. 316, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Człowiek w kulturze nr 12. Wzorce w kulturze

Człowiek w kulturze nr 12. Wzorce w kulturze

Dwunasty tom pisma "Człowiek w Kulturze" poświęcony jest zagadnieniu przyczynowości wzorczej i jej roli w kulturze. Tom otwierają teksty poświęcone problematyce teatru, mianowicie analizie różnego typu znaków rzeczowych i osobowych, gdzie teatr jawi się jako sposób życia ludzkiego (realizacja indywidualnej osobowej "gry", aktorskiej roli - wedle zamysłu i Bożej reżyserii - poprzez wybór w aktach decyzyjnych prawdziwego dobra stanowiącego o pięknie ludzkiego życia); oraz refleksje dotyczące znaczenia sztuki greckiej, a szczególnie antycznej tragedii, dla współczesnego człowieka i współczesnej kultury dokonane w oparciu o przemyślenia A. J. Festugiere'a OP. Na treść tomu składają się ponadto materiały dotyczące osoby i myśli o. Jacka Woronieckiego OP (1878-1949), którego 50-lecie na- rodzin dla nieba obchodzimy w br. Wśród tekstów poświęconych wychowaniu - w oparciu o wciąż aktualną myśl o. Jacka - w tomie znajdują się m.in. rozważania dotyczące problematyki doskonałości człowieka jako celu wychowania, szczególnie ważne dziś, gdy współczesne teorie pedagogiczne - negując konieczny związek teorii wychowania z antropologią filozoficzną - zapoznały wiedzę o tym, kim jest człowiek i jaki jest cel ostateczny jego życia; charakterystyka teorii wychowania o. Jacka Woronieckiego w szerszym kontekście rozwoju myśli pedagogicznej okresu międzywojnia ze szczególnym uwzględnieniem, centralnego dla tej teorii, pojęcia cnoty jako usprawnienia władz osobowych oraz przypomnienie poglądów Woronieckiego w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, na kanwie których można wskazać warunki konieczne dla dzisiejszej realizacji klasycznego modelu szkoły. Oprócz materiałów przybliżających owoce twórczości naukowej i publicystycznej o. Jacka, w tomie znaj- duje się obszerny szkic biograficzny przedstawiający niezwykłą postać wnikliwego myśliciela, teologa, pełnego miłości i oddania profesora, duszpasterza, wielkiego patrioty. Ponadto w tomie zamieszczone zo- stały trzy teksty o. Jacka Woronieckiego Chrześcijańskie wychowa- nie charakteru wysnute Z dogmatu, Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych, Wady moralne i stopnie ich nasilenia pochodzą- ce z przedwojennego miesięcznika "Szkoła Chrystusowa". Oprócz tekstów osnutych na kanwie koncepcji wychowania o. Jacka w tomie znajdują się rozważania na temat roli uczuć w życiu ludzkim w kontekście współczesnego postulatu asertywności; artykuły, w których wskazuje się konsekwencje odejścia od - nieodzownej dla współczesnej kultury - klasycznej filozofii i antropologii w odniesieniu do edukacji na poziomie szkół średnich i kształcenia uniwersyteckiego, analiza tendencji globalistycznych w dziedzinie edukacji oraz charakteru i zadań mediów społecznych (prasa, radio, telewizja), w kontekście realizowania przez nie warunków koniecznych dla po- znania prawdziwościowego. W tomie znajduje się również część dotycząca rozumienia sportu jako usprawnienia koniecznego dla ludzkiego organizmu w kontekście realizacji osobowych celów człowieka; kształtowania się klasycznego pojęcia kultury fizycznej i jej związku z poszczególnymi dziedzinami kultury - moralnością, sztuką i religią, funkcje sportu dla wychowania obywatelskiego w antycznej Grecji oraz źródła i konsekwencje współczesnej ideologizacji kultury fizycznej płynącej z odrzucenia zasad cywilizacji łacińskiej. Ponadto w szeregu artykułów porusza się m.in. temat roli małżeńskiej i rodzinnej wspólnoty osób w kontekście współczesnego kryzysu tradycyjnie rozumianego małżeństwa i rodziny, problematy- kę antropologicznego kontekstu problematyki Boga w najnowszej encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et ratio w kontekście współczesnych deformacji i błędów antropologicznych skutkujących relatywizmem poznawczym i moralnym, permisywizmem, skrajnym liberalizmem, konsumpcjonizmem i sekularyzmem oraz przypomina o konieczności poszukiwania wzorców w postawach świętych Pańskich (św. Jadwiga, św. Teresa od Krzyża, św. Brat Albert) umożliwiających najpełniejszą realizację i rozwój współczesnej kultury na miarę człowieka.

Człowiek w kulturze nr 12. Wzorce w kulturze, ISBN 83-902915-7-6, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 1999, format: 145 x 245, ss. 316, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Produkty powiązane

Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl