Kościół a wyzwania demokracji Zobacz większe

Kościół a wyzwania demokracji

Wobec osłabionej kondycji psychicznej społeczeństwa, nad którą dość długo pracowała machina propagandowa komunizmu, książka ks. dra Waldemara Kulbata jest publikacją ze wszech miar oczekiwaną i pożyteczną. Więcej: będzie z pewnością przyjęta najpierw jako kompetentnie napisany przewodnik pośród rozlicznych zagrożeń, w obliczu których znalazł się ostatnio Kościół w Polsce, a wraz z nim naród, a po wtóre jako podręcznik ułatwiający formowanie niezbędnych dziś postaw, które by skutecznie chroniły człowieka przed dalszą indoktrynacją i jej następstwami.

ks. Wincenty Kulbat, Kościół a wyzwania demokracji, ISBN 83-86851-08-2, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1996, format: 145 x 205, ss. 160, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

8,40 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Wobec osłabionej kondycji psychicznej społeczeństwa, nad którą dość długo pracowała machina propagandowa komunizmu, książka ks. dra Waldemara Kulbata jest publikacją ze wszech miar oczekiwaną i pożyteczną. Więcej: będzie z pewnością przyjęta najpierw jako kompetentnie napisany przewodnik pośród rozlicznych zagrożeń, w obliczu których znalazł się ostatnio Kościół w Polsce, a wraz z nim naród, a po wtóre jako podręcznik ułatwiający formowanie niezbędnych dziś postaw, które by skutecznie chroniły człowieka przed dalszą indoktrynacją i jej następstwami.

Zdumiewa w książce rozległa panorama podjętych zagadnień. Nie sposób ich wyliczyć, można natomiast wymienić najważniejsze bloki spraw i problemów. Przy czym Autor rozpatruje poszczególne zagrożenia w odniesieniu do problemów fundamentalnych. Są nimi przede wszystkim: podstawowa misja Kościoła i dzieło nowej ewangelizacji. One są nawet głównym kluczem do zrozumienia licznych zjawisk, które w książce ukazane zostały jako zagrożenia. Takie postawienie problemu jest całkowicie uzasadnione, ponieważ podstawowe cele działalności Kościoła oraz ich realizacja pozwalają głębiej zrozumieć prowadzoną obecnie walkę z Kościołem, która ostatecznie zmierza do zniszczenia jego tożsamości. W tej perspektywie i w tym kontekście staje się zrozumiała w książce obecność rozważań na temat przyszłości Europy czy rzekomych niebezpieczeństw ze strony Kościoła (fundamentalizm, klerykalizacja życia publicznego). Najwięcej uwagi poświęca jednak Autor tym zjawiskom, które obecnie mogą zagrozić skuteczności ewangelizacji oraz prawidłowej recepcji chrześcijańskiej hierarchii wartości. Są to: różne odmiany „cywilizacji zła", tendencje totalitarne, fałszywe pojmowanie demokracji, działania manipulacyjne, patologiczne formy religii i ruchów religijnych, postępująca sekularyzacja żyda. Problemy te Autor ukazuje w bardzo żywej formie, co ułatwia lekturę i sprawia, że zastosowana argumentacja staje się przekonująca. Widać to zwłaszcza w polemikach podejmowanych z autorami kilku opublikowanych artykułów.

Jakie cele zamierza osiągnąć Autor poprzez swoje publikacje? Można powiedzieć, że już w samej odpowiedzi na to pytanie tkwi główna wartość tej książki. Autor wskazuje przede wszystkim na liczne zagrożenia, przed którymi znalazł się człowiek, a tym samym Kośdół i naród. Zagrożenia te zostają nazwane w publicystyce ks. W. Kulbata po imieniu i stanowią dla Czytelnika żywą przestrogę. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to tylko proste wskazanie tych zagrożeń oraz ich wielorakich następstw. Na kartach książki spotykamy się z ich pogłębioną analizą i śmiałym ujawnieniem niedostępnych dla „przeciętnego Polaka” mechanizmów. Są one przecież umiejętnie ukrywane przed opinią publiczną. Autor odsłania misterną powłokę kamuflażu i ukazuje całą „anatomię zjawiska".

Poszczególne opracowania tworzące bogaty zbiór zagadnień prezentowanych w książce, są, mówiąc najogólniej, publicznym zwróceniem uwagi na fakt, że wartości nazywane chrześcijańskimi i narodowymi znalazły się ponownie w bezpośrednim zagrożeniu. Przy czym Autor nie tylko wskazuje dokładnie na istniejące zagrożenia, lecz daje również konkretne propozycje, jak je przezwyciężyć oraz jak wspomniane wartości ochronić przed zdegradowaniem i marginalizacją w obrębie wielkiego nurtu życia publicznego.

Zamieszczone w książce teksty „otwierają oczy" Czytelnikowi niezorientowanemu w sprawach mediów i propagandy oraz uczą postawy czujności wobec nowych i niejasnych trendów, orientacji, pseudoreligijnych ruchów i sekt. To sprawia, że książka staje się lekturą pożyteczną i inspirującą do dalszych poszukiwań. Powinni po nią sięgać katecheci i duszpasterze, studenci teologii i nauk społecznych oraz wszyscy, dla których „wartości ojców" są zawsze drogie, i którzy pragnęliby przyczynić się do ich skutecznej obrony.

Należy żywić nadzieję, że cele, jakie sobie założył Autor, zostaną przez licznych Czytelników, zwłaszcza w ich lekturach i dalszych poszukiwaniach, całkowicie osiągnięte.

biskup Adam Lepa

Łódź, 26 maja 1995 roku

ks. Wincenty Kulbat, Kościół a wyzwania demokracji, ISBN 83-86851-08-2, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1996, format: 145 x 205, ss. 160, oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Kościół a wyzwania demokracji

Kościół a wyzwania demokracji

Wobec osłabionej kondycji psychicznej społeczeństwa, nad którą dość długo pracowała machina propagandowa komunizmu, książka ks. dra Waldemara Kulbata jest publikacją ze wszech miar oczekiwaną i pożyteczną. Więcej: będzie z pewnością przyjęta najpierw jako kompetentnie napisany przewodnik pośród rozlicznych zagrożeń, w obliczu których znalazł się ostatnio Kościół w Polsce, a wraz z nim naród, a po wtóre jako podręcznik ułatwiający formowanie niezbędnych dziś postaw, które by skutecznie chroniły człowieka przed dalszą indoktrynacją i jej następstwami.

ks. Wincenty Kulbat, Kościół a wyzwania demokracji, ISBN 83-86851-08-2, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1996, format: 145 x 205, ss. 160, oprawa miękka

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl