Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości" Zobacz większe

Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości"

Rzecz to oczywista, iż środowisko rodzinne, jego kondycja i oddziaływanie bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują o charakterze każdego człowieka. Pisał kard. S. Wyszyński: „Rodzina jest ośrodkiem wychowania, który najgłębiej kształtuje duszę. Urządzona po chrześcijańsku jest szkołą niemal religijnej czci wzajemnej małżonków i dzieci”. Współczesne trendy w polityce, pedagogice i kulturze zmierzają jednakże ku temu, aby zdeprecjonować – zwłaszcza w oczach młodego pokolenia – ów model „urządzonej po chrześcijańsku rodziny”, którą przedstawia się w mediach z pogardą i politowaniem jako muzealny wręcz relikt „dawnych, gorszych czasów”.

Niniejszy numer „Cywilizacji” jest w całości kontrargumentem wobec owego wypaczonego obrazu; zawarte w nim publikacje unaoczniają całe zło, z jakim musi zmagać się dziś rodzina narażona na oddziaływanie konsumpcjonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, nurtów tzw. „antypedagogiki” oraz na presję zwolenników swobody seksualnej, antykoncepcji, aborcji i praktyk in vitro. Wśród prezentowanych tekstów Czytelnicy znajdą też wnikliwe, uwzględniające aspekt filozoficzny, rozważania o istocie rodziny umocnionej prawem naturalnym oraz cenne przemyślenia dotyczące powinności rodzin w świetle magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza zaś w kontekście encyklik Pawła VI, św. Jana Pawła II i Franciszka.

ISSN 1643-3637, Rodzina wobec kryzysu wartości, "Cywilizacja" (2015) nr 54, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2015, ss. 216, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

25,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Tytułem wstępu…

Familia auro prior

„Est dictum verum: familia privata auro priori” – „Prawdziwe to słowa, iż własna rodzina droższa jest niż złoto” – w tej antycznej maksymie starożytni Rzymianie słusznie podkreślili prymat serdecznej więzi rodzinnej nad materialnym aspektem życia, choć oczywiście i „złoto” czyli bezpieczeństwo finansowe jest nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Rzecz to oczywista, iż środowisko rodzinne, jego kondycja i oddziaływanie bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują o charakterze każdego człowieka. Pisał kard. S. Wyszyński: „Rodzina jest ośrodkiem wychowania, który najgłębiej kształtuje duszę. Urządzona po chrześcijańsku jest szkołą niemal religijnej czci wzajemnej małżonków i dzieci”. Współczesne trendy w polityce, pedagogice i kulturze zmierzają jednakże ku temu, aby zdeprecjonować – zwłaszcza w oczach młodego pokolenia – ów model „urządzonej po chrześcijańsku rodziny”, którą przedstawia się w mediach z pogardą i politowaniem jako muzealny wręcz relikt „dawnych, gorszych czasów”.

Niniejszy numer „Cywilizacji” jest w całości kontrargumentem wobec owego wypaczonego obrazu; zawarte w nim publikacje unaoczniają całe zło, z jakim musi zmagać się dziś rodzina narażona na oddziaływanie konsumpcjonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, nurtów tzw. „antypedagogiki” oraz na presję zwolenników swobody seksualnej, antykoncepcji, aborcji i praktyk in vitro. Wśród prezentowanych tekstów Czytelnicy znajdą też wnikliwe, uwzględniające aspekt filozoficzny, rozważania o istocie rodziny umocnionej prawem naturalnym oraz cenne przemyślenia dotyczące powinności rodzin w świetle magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza zaś w kontekście encyklik Pawła VI, św. Jana Pawła II i Franciszka.

Te pouczające i ważne treści uzupełniają równie ciekawe artykuły, m.in. o problemach rodzinnych społeczności śląskiej w pierwszym okresie powojennym, uwidoczniających się w ogłoszeniach drobnych na łamach ówczesnej prasy, o potrzebie stosownych działań dla ograniczenia ujemnych skutków procesu starzenia się społeczeństwa, o przewadze wychowania seksualnego „do czystości” nad tzw. „modelem B” propagującym antykoncepcję wśród gimnazjalistów, o konieczności bardziej skutecznej opieki państwa nad rodzinami wielodzietnymi, o zasługach dla ojczyzny przedstawicieli trzech pokoleń rodu Piaseckich, a także o wizerunkach rodziny w serialach telewizyjnych oraz filmach fabularnych.

Życzeniom owocnej lektury naszego periodyku niech towarzyszy jeszcze jedna, warta zapamiętania wypowiedź Prymasa Tysiąclecia: „Sam Bóg przygotował człowiekowi społeczność rodzinną. Oparł ją na sakramencie małżeństwa, uczynił świątynią Bożą. We władzy rodzinnej dał niejako odbicie swej władzy Ojcowskiej. Z tej władzy Bożej rodzice czerpią swą godność, miłość i sprawiedliwość”.

Redakcja

ISSN 1643-3637, Rodzina wobec kryzysu wartości, "Cywilizacja" (2015) nr 54, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2015, ss. 216, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości"

Cywilizacja nr 54 "Rodzina wobec kryzysu wartości"

Rzecz to oczywista, iż środowisko rodzinne, jego kondycja i oddziaływanie bardziej niż jakiekolwiek inne czynniki decydują o charakterze każdego człowieka. Pisał kard. S. Wyszyński: „Rodzina jest ośrodkiem wychowania, który najgłębiej kształtuje duszę. Urządzona po chrześcijańsku jest szkołą niemal religijnej czci wzajemnej małżonków i dzieci”. Współczesne trendy w polityce, pedagogice i kulturze zmierzają jednakże ku temu, aby zdeprecjonować – zwłaszcza w oczach młodego pokolenia – ów model „urządzonej po chrześcijańsku rodziny”, którą przedstawia się w mediach z pogardą i politowaniem jako muzealny wręcz relikt „dawnych, gorszych czasów”.

Niniejszy numer „Cywilizacji” jest w całości kontrargumentem wobec owego wypaczonego obrazu; zawarte w nim publikacje unaoczniają całe zło, z jakim musi zmagać się dziś rodzina narażona na oddziaływanie konsumpcjonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, nurtów tzw. „antypedagogiki” oraz na presję zwolenników swobody seksualnej, antykoncepcji, aborcji i praktyk in vitro. Wśród prezentowanych tekstów Czytelnicy znajdą też wnikliwe, uwzględniające aspekt filozoficzny, rozważania o istocie rodziny umocnionej prawem naturalnym oraz cenne przemyślenia dotyczące powinności rodzin w świetle magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza zaś w kontekście encyklik Pawła VI, św. Jana Pawła II i Franciszka.

ISSN 1643-3637, Rodzina wobec kryzysu wartości, "Cywilizacja" (2015) nr 54, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2015, ss. 216, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Produkty powiązane

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl