Obniżka! Cywilizacja nr 19 'W potrzasku ideologii' Zobacz większe

Cywilizacja nr 19 "W potrzasku ideologii"

We wszystkich językach współczesnego świata, w powszechnej świadomości ludzi funkcjonuje wszechobecny dziś termin: „ideologia". Ale czym ona jest? Jakie są konteksty jej powstania? Jakie są źródła i skutki ideologizacji myślenia? Odpowiedź na te pytania jest ważna, gdyż decyduje o kształcie życia człowieka. Postanowiliśmy w bieżącym 19 numerze „Cywilizacji" przyjrzeć się znaczeniom tego terminu, jego genezie oraz filozoficznym źródłom. Ideologia, od momentu wprowadzenia tej nazwy w 1796 r., w trakcie myślowego fermentu rewolucji francuskiej, przybierała wiele postaci; charakterystykę niektórych z nich znajdzie Czytelnik na naszych łamach. Autorzy poszczególnych artykułów pokazują przede wszystkim drogę ideologii od dziedziny poznania teoretycznego do dziedziny poznania praktycznego. Ideologia rozumiana początkowo jako nauka (teoria) o ideach czyli podstawowych wrażeniach składających się na ludzkie poznanie, przybrała postać doktryny-programu w walce o zbudowanie nowego ładu społecznego. W tym kontekście przedstawiamy związki ideologii z filozofią i myśleniem utopijnym, a także jej zawłaszczenie przez różne warianty socjalizmu, globalizmu oraz ekologizmu. Autorzy zwracają uwagę na szczególnie groźne zjawisko, jakim jest ideologizacja polityki. Polityka, jako teren bezwzględnej walki o władzę, zorientowana jest nie na dobro wspólne pojedynczych osób i całej społeczności, ale na skuteczność w oddziaływaniu poszczególnych partii, niszczeniu przeciwników, manipulowaniu świadomością społeczną dla ukrycia nadużyć głównych aktorów sceny politycznej. Obserwujemy od ponad roku dramatyczny spektakl nieprzebierającej w środkach i nieliczącej się z powszechnym dobrem walki o wpływ na kształt życia społecznego w Polsce. Tym bardziej interesującymi zagadnieniami wydają się być pytania o przyczyny patologicznego stanu rzeczy w polskiej polityce. W tym kontekście zajmujemy się problemami ewolucji socjalizmów i ich ideowego zaplecza, funkcji manipulacyjnych zideologizowanych mediów, metod ideologizowania życia społecznego: rewolucyjnej czy ewolucyjnej. Odpowiedzi wymaga w tej sytuacji pytanie: kiedy polityka i programy politycznych działań nie są ideologiczne? Ideologia w minionym wieku stała się synonimem prądów politycznych o charakterze totalitarnym dążących do władania całym światem oraz zniewolenia osób i społeczności. W kwartalniku ukazujemy owoce oporu przeciwko ideologiom - męczeństwo całych narodów na przykładzie męczeństwa ludzkich jednostek. Wśród tekstów niniejszego numeru „Cywilizacji" znajdują się jak zwykle artykuły o szkole. Tym razem ukazano w nich wpływ ideologii na kształt edukacji w oparciu o przykłady szkoły polskiej w latach 50., edukacji liberalnej na Zachodzie i rewolucji oświatowej w szkołach amerykańskich w latach 60. Szkoła, zwłaszcza przedmioty humanistyczne i płaszczyzna wychowawcza, są instrumentalizowane: wykorzystywane do przekazywania ideologicznej wizji świata i człowieka, co jest szczególnie niebezpieczne dla duszy dziecka. W numerze, w stałych działach: Cywilizacyjne rozmaitości, Z życia Instytutu Edukacji Narodowej i Recenzje, znalazły się m.in. artykuły o wizycie Ojca Św. Benedykta XVI w ojczyźnie oraz o Albanii jako kraju, który znajdował się pod panowaniem ideologii, a także omówienia czasopism, sprawozdanie z konferencji pt. Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności oraz recenzje książek dla dzieci autorstwa Antoniny Domańskiej i Kornela Makuszyńskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury pisma wierząc, że ta trudna problematyka nie zniechęci naszych Czytelników lecz pobudzi do refleksji nad najważniejszymi podstawami rozwoju życia społecznego.

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006, ss. 224, format: 166x240 , miękka oprawa

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

8,00 zł brutto

-13,00 zł

21,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

We wszystkich językach współczesnego świata, w powszechnej świadomości ludzi funkcjonuje wszechobecny dziś termin: „ideologia". Ale czym ona jest? Jakie są konteksty jej powstania? Jakie są źródła i skutki ideologizacji myślenia? Odpowiedź na te pytania jest ważna, gdyż decyduje o kształcie życia człowieka. Postanowiliśmy w bieżącym 19 numerze „Cywilizacji" przyjrzeć się znaczeniom tego terminu, jego genezie oraz filozoficznym źródłom. Ideologia, od momentu wprowadzenia tej nazwy w 1796 r., w trakcie myślowego fermentu rewolucji francuskiej, przybierała wiele postaci; charakterystykę niektórych z nich znajdzie Czytelnik na naszych łamach. Autorzy poszczególnych artykułów pokazują przede wszystkim drogę ideologii od dziedziny poznania teoretycznego do dziedziny poznania praktycznego. Ideologia rozumiana początkowo jako nauka (teoria) o ideach czyli podstawowych wrażeniach składających się na ludzkie poznanie, przybrała postać doktryny-programu w walce o zbudowanie nowego ładu społecznego. W tym kontekście przedstawiamy związki ideologii z filozofią i myśleniem utopijnym, a także jej zawłaszczenie przez różne warianty socjalizmu, globalizmu oraz ekologizmu. Autorzy zwracają uwagę na szczególnie groźne zjawisko, jakim jest ideologizacja polityki. Polityka, jako teren bezwzględnej walki o władzę, zorientowana jest nie na dobro wspólne pojedynczych osób i całej społeczności, ale na skuteczność w oddziaływaniu poszczególnych partii, niszczeniu przeciwników, manipulowaniu świadomością społeczną dla ukrycia nadużyć głównych aktorów sceny politycznej. Obserwujemy od ponad roku dramatyczny spektakl nieprzebierającej w środkach i nieliczącej się z powszechnym dobrem walki o wpływ na kształt życia społecznego w Polsce. Tym bardziej interesującymi zagadnieniami wydają się być pytania o przyczyny patologicznego stanu rzeczy w polskiej polityce. W tym kontekście zajmujemy się problemami ewolucji socjalizmów i ich ideowego zaplecza, funkcji manipulacyjnych zideologizowanych mediów, metod ideologizowania życia społecznego: rewolucyjnej czy ewolucyjnej. Odpowiedzi wymaga w tej sytuacji pytanie: kiedy polityka i programy politycznych działań nie są ideologiczne? Ideologia w minionym wieku stała się synonimem prądów politycznych o charakterze totalitarnym dążących do władania całym światem oraz zniewolenia osób i społeczności. W kwartalniku ukazujemy owoce oporu przeciwko ideologiom - męczeństwo całych narodów na przykładzie męczeństwa ludzkich jednostek. Wśród tekstów niniejszego numeru „Cywilizacji" znajdują się jak zwykle artykuły o szkole. Tym razem ukazano w nich wpływ ideologii na kształt edukacji w oparciu o przykłady szkoły polskiej w latach 50., edukacji liberalnej na Zachodzie i rewolucji oświatowej w szkołach amerykańskich w latach 60. Szkoła, zwłaszcza przedmioty humanistyczne i płaszczyzna wychowawcza, są instrumentalizowane: wykorzystywane do przekazywania ideologicznej wizji świata i człowieka, co jest szczególnie niebezpieczne dla duszy dziecka. W numerze, w stałych działach: Cywilizacyjne rozmaitości, Z życia Instytutu Edukacji Narodowej i Recenzje, znalazły się m.in. artykuły o wizycie Ojca Św. Benedykta XVI w ojczyźnie oraz o Albanii jako kraju, który znajdował się pod panowaniem ideologii, a także omówienia czasopism, sprawozdanie z konferencji pt. Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności oraz recenzje książek dla dzieci autorstwa Antoniny Domańskiej i Kornela Makuszyńskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury pisma wierząc, że ta trudna problematyka nie zniechęci naszych Czytelników lecz pobudzi do refleksji nad najważniejszymi podstawami rozwoju życia społecznego.

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006, ss. 224, format: 166x240 , miękka oprawa

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 19 "W potrzasku ideologii"

Cywilizacja nr 19 "W potrzasku ideologii"

We wszystkich językach współczesnego świata, w powszechnej świadomości ludzi funkcjonuje wszechobecny dziś termin: „ideologia". Ale czym ona jest? Jakie są konteksty jej powstania? Jakie są źródła i skutki ideologizacji myślenia? Odpowiedź na te pytania jest ważna, gdyż decyduje o kształcie życia człowieka. Postanowiliśmy w bieżącym 19 numerze „Cywilizacji" przyjrzeć się znaczeniom tego terminu, jego genezie oraz filozoficznym źródłom. Ideologia, od momentu wprowadzenia tej nazwy w 1796 r., w trakcie myślowego fermentu rewolucji francuskiej, przybierała wiele postaci; charakterystykę niektórych z nich znajdzie Czytelnik na naszych łamach. Autorzy poszczególnych artykułów pokazują przede wszystkim drogę ideologii od dziedziny poznania teoretycznego do dziedziny poznania praktycznego. Ideologia rozumiana początkowo jako nauka (teoria) o ideach czyli podstawowych wrażeniach składających się na ludzkie poznanie, przybrała postać doktryny-programu w walce o zbudowanie nowego ładu społecznego. W tym kontekście przedstawiamy związki ideologii z filozofią i myśleniem utopijnym, a także jej zawłaszczenie przez różne warianty socjalizmu, globalizmu oraz ekologizmu. Autorzy zwracają uwagę na szczególnie groźne zjawisko, jakim jest ideologizacja polityki. Polityka, jako teren bezwzględnej walki o władzę, zorientowana jest nie na dobro wspólne pojedynczych osób i całej społeczności, ale na skuteczność w oddziaływaniu poszczególnych partii, niszczeniu przeciwników, manipulowaniu świadomością społeczną dla ukrycia nadużyć głównych aktorów sceny politycznej. Obserwujemy od ponad roku dramatyczny spektakl nieprzebierającej w środkach i nieliczącej się z powszechnym dobrem walki o wpływ na kształt życia społecznego w Polsce. Tym bardziej interesującymi zagadnieniami wydają się być pytania o przyczyny patologicznego stanu rzeczy w polskiej polityce. W tym kontekście zajmujemy się problemami ewolucji socjalizmów i ich ideowego zaplecza, funkcji manipulacyjnych zideologizowanych mediów, metod ideologizowania życia społecznego: rewolucyjnej czy ewolucyjnej. Odpowiedzi wymaga w tej sytuacji pytanie: kiedy polityka i programy politycznych działań nie są ideologiczne? Ideologia w minionym wieku stała się synonimem prądów politycznych o charakterze totalitarnym dążących do władania całym światem oraz zniewolenia osób i społeczności. W kwartalniku ukazujemy owoce oporu przeciwko ideologiom - męczeństwo całych narodów na przykładzie męczeństwa ludzkich jednostek. Wśród tekstów niniejszego numeru „Cywilizacji" znajdują się jak zwykle artykuły o szkole. Tym razem ukazano w nich wpływ ideologii na kształt edukacji w oparciu o przykłady szkoły polskiej w latach 50., edukacji liberalnej na Zachodzie i rewolucji oświatowej w szkołach amerykańskich w latach 60. Szkoła, zwłaszcza przedmioty humanistyczne i płaszczyzna wychowawcza, są instrumentalizowane: wykorzystywane do przekazywania ideologicznej wizji świata i człowieka, co jest szczególnie niebezpieczne dla duszy dziecka. W numerze, w stałych działach: Cywilizacyjne rozmaitości, Z życia Instytutu Edukacji Narodowej i Recenzje, znalazły się m.in. artykuły o wizycie Ojca Św. Benedykta XVI w ojczyźnie oraz o Albanii jako kraju, który znajdował się pod panowaniem ideologii, a także omówienia czasopism, sprawozdanie z konferencji pt. Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności oraz recenzje książek dla dzieci autorstwa Antoniny Domańskiej i Kornela Makuszyńskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury pisma wierząc, że ta trudna problematyka nie zniechęci naszych Czytelników lecz pobudzi do refleksji nad najważniejszymi podstawami rozwoju życia społecznego.

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006, ss. 224, format: 166x240 , miękka oprawa

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl