Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Obniżka! Cywilizacja nr 61 "Koniec multi-kulti?" Zobacz większe

Cywilizacja nr 61 "Koniec multi-kulti?"

W niniejszym numerze Cywilizacji Czytelnicy znajdą wieloaspektową analizę zjawiska multi-kulti uzupełnioną ogólnymi rozważaniami na temat kultury jako przedmiotu i podmiotu działalności ludzkiej zarówno w ujęciu praktycznym jak i filozoficznym, a także charakterystykę Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, stanowiącej swoisty, pozytywny wzorzec państwa wielokulturowego. Osobna grupa artykułów dotyczy tzw. „poprawności politycznej” oraz niechlubnych wyczynów migrantów, zwłaszcza mahometan, nadużywających gościnności krajów europejskich, które przyjęły ich w dobrej wierze. Wysoki poziom publikacji zawartych w numerze gwarantują nazwiska P. T. Autorów znanych i cenionych przez Państwa, takich jak Krąpiec, Woroniecki, Czupryn, Ryba, Maliszewski, Bartyzel.

Redakcja

ISSN 1643-3637, Koniec multi-kulti?, "Cywilizacja" (2017) nr 61, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2017, ss. 186, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

12,50 zł

-12,50 zł

25,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Cała prawda o multi-kulti

Europa Zachodnia jest chora. Jej dolegliwość trafnie nazwał i zdiagnozował prof. G. Kucharczyk, pisząc: „O ile kulturowa tożsamość Starego Kontynentu została ukształtowana, jak ujął to Benedykt XVI, «ze spotkania Jerozolimy, Aten i Rzymu – ze spotkania wiary w Boga Izraela, filozoficznego rozumu Greków i prawniczej myśli Rzymu», to kulturowy kryzys Europy, z którym mamy do czynienia w naszych czasach, jest wynikiem rozejścia się tych miast – symboli pewnych wartości cywilizacyjnych. Zamiast «szczęśliwej syntezy» jesteśmy świadkami«fałszywej dychtomii», która przeciwstawia Boże prawo ludzkiej wolności”. Jednym z głównych symptomów kryzysu, o którym mowa, jest bez wątpienia usilne lansowanie przez „europejskich mędrców” spod unijnej flagi tezy o równowartościowości wszystkich kultur. Doktryna ta, zwana „multi-kulti”, ma dwojakie oblicze: mądrze, z rozwagą realizowana – mogłaby przyczynić się do rozwoju społeczeństw pozostających w tyle za tymi o najwyższym poziomie kultury materialnej i duchowej, jednak możliwość ta pozostaje niewykorzystana. Polityka multi-kulti, zwłaszcza we Francji i krajach skandynawskich, sprowadza się do rugowania wielowiekowych tradycji w sferze obyczajów i religii chrześcijańskiej dla koniecznego rzekomo usatysfakcjonowania ateistów oraz innowierców.

Osobną, niełatwą kwestię stanowi problem uchodźców tak oto już przed 5 laty scharakteryzowany przez Benedykta XVI: „Z jednej strony są migranci […] odpowiednio zintegrowani z otoczeniem, które ich przyjęło; z drugiej strony – ci pozostający na marginesie, […] swoim zachowaniem szkodzący społeczności, w jakiej żyją. Droga do integracji obejmuje prawa i obowiązki, uwagę i troskę o to, by migranci mieli godne życie, ale wymaga to także uwagi migrantów na wartości, jakie wyznaje społeczeństwo, w którym się aklimatyzują”.

Zawartość niniejszego numeru „Cywilizacji” rozwija tezy zawarte w cytowanym fragmencie artykułu prof. Kucharczyka i w orędziu papieskim. Czytelnicy znajdą tu wieloaspektową analizę zjawiska multi-kulti uzupełnioną ogólnymi rozważaniami na temat kultury jako przedmiotu i podmiotu działalności ludzkiej zarówno w ujęciu praktycznym jak i filozoficznym, a także charakterystykę Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, stanowiącej swoisty, pozytywny wzorzec państwa wielokulturowego. Osobna grupa artykułów dotyczy tzw. „poprawności politycznej” oraz niechlubnych wyczynów migrantów, zwłaszcza mahometan, nadużywających gościnności krajów europejskich, które przyjęły ich w dobrej wierze. Wysoki poziom publikacji zawartych w numerze gwarantują nazwiska P. T. Autorów znanych i cenionych przez Państwa, takich jak Krąpiec, Woroniecki, Czupryn, Ryba, Maliszewski, Bartyzel.

Jako zaproszenie i wstęp do lektury naszego kwartalnika przywołajmy jeszcze jedną myśl J. Ratzingera, pochodzącą z czasów sprzed objęcia przezeń Tronu Piotrowego: „Kulturowy pluralizm z wielkim zapałem chwalony i popierany polega często na odrzuceniu z pogardą tego, co własne, na ucieczce od własnych wartości. Ale przecież kulturowy pluralizm nie może się ostać bez wspólnego zachowania pewnych stałych wartości, bez punktów odniesienia pochodzących z własnych walorów. Nie może się on ostać bez poszanowania tego, co święte. […] To, co było podstawą kultury Europy: poszukiwanie Boga i gotowość, by Go słuchać – również dzisiaj pozostaje fundamentem każdej prawdziwej kultury”.

Redakcja

Spis treści

 

Tytułem wstępu…

Cała prawda o multi-kulti

 

Myśl CYWILIZACJI

ks. Bogdan Czupryn Wielokulturowość – zagrożenie czy szansa?  

 

Służyć PRAWDZIE

o. Mieczysław A. Krąpiec OP Człowiek twórcą kultury  

Wojciech Daszkiewicz Uwagi na temat rozumienia „kultury” i „cywilizacji” z wielokulturowością w tle  

Jacek Bartyzel Wiwisekcja politycznej poprawności  

Imelda Chłodna-Błach Homogenizacja kultury masowej a kultura wysoka  

Zbigniew Pańpuch Multikulturalizm – szansa czy zagrożenie?  

Antoni Chrzonstowski Oś cywilizacyjnego sporu – perspektywa neoinstytucjonalna  

 

Spełniać DOBRO

Kazimierz Maliszewski Varietas in Unitatem. Różnorodność kulturowa przedrozbiorowej Rzeczypospolitej  

Mieczysław Ryba Bizancjum czy Rzym. Refleksje o Kościele greckokatolickim na kresach wschodnich w okresie międzywojennym  

Stanisław Krajski Uchodźcy XXI w. – u początku nowej wędrówki ludów  

Mateusz Kulczycki Polityczna poprawność w globalnej wiosce  

Andrzej Solak Plamy na tęczy  

Teresa Mazur „Wzięta miłości cudzoziemskiej mody”  

 

SZTUKA jest trudna

ks. Paweł W. Maciąg Czy można mówić jeszcze o tajemnicy ciała w sztuce w dobie multi-kulti?  

 

SKARBIEC myśli polskiej

o. Jacek Woroniecki OP Czy należy opowiadać się za ideą państwa jednego narodu, to znaczy tzw. państwa narodowego?    

Cywilizacyjne ROZMAITOŚCI

Piotr R. Mazur Europie – ku pamięci  

 

Z życia INSTYTUTU EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska Współczesne możliwości integralnego wychowania. Relacja z konferencji  

 

RECENZJE

Tomasz Kalniuk Dzieciństwo z północnokoreańskim piętnem  

Anna Szot Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie – recenzja

 

ISSN 1643-3637, Koniec multi-kulti?, "Cywilizacja" (2017) nr 61, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2017, ss. 186, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 61 "Koniec multi-kulti?"

Cywilizacja nr 61 "Koniec multi-kulti?"

W niniejszym numerze Cywilizacji Czytelnicy znajdą wieloaspektową analizę zjawiska multi-kulti uzupełnioną ogólnymi rozważaniami na temat kultury jako przedmiotu i podmiotu działalności ludzkiej zarówno w ujęciu praktycznym jak i filozoficznym, a także charakterystykę Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, stanowiącej swoisty, pozytywny wzorzec państwa wielokulturowego. Osobna grupa artykułów dotyczy tzw. „poprawności politycznej” oraz niechlubnych wyczynów migrantów, zwłaszcza mahometan, nadużywających gościnności krajów europejskich, które przyjęły ich w dobrej wierze. Wysoki poziom publikacji zawartych w numerze gwarantują nazwiska P. T. Autorów znanych i cenionych przez Państwa, takich jak Krąpiec, Woroniecki, Czupryn, Ryba, Maliszewski, Bartyzel.

Redakcja

ISSN 1643-3637, Koniec multi-kulti?, "Cywilizacja" (2017) nr 61, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2017, ss. 186, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl