Cywilizacja nr 50 'Wychowanie w popkulturze' Zobacz większe

Cywilizacja nr 50 "Wychowanie w popkulturze"

Tytułem wstępu...
Pułapka współczesności
W obszernym utworze A. Asnyka Poeci do publiczności znajduje się m.in. fragment następujący: „Jesteśmy dziećmi wieku bez miłości, / Wieku bez marzeń, olśnień i zachwytu, / Obojętnego na widok piękności, / A więdnącego z nudy i przesytu, / Wieku, co wczesnej doczekał starości, / Sam podkopawszy prawa swego bytu, / Wieku co siły strwonił i nadużył, / Nic nie postawił, chociaż wszystko zburzył". Trudno uwierzyć, że strofa ta powstała 145 lat temu - tak trafnie oddaje klimat współczesnej, postmodernistycznej epoki, której jeden z głównych przejawów stanowi popkultura. Czym jest owa popkultura? W najbardziej potocznym ujęciu terminem tym zwykło się określać duchową strawę „lekką, łatwą i przyjemną", służącą bezproblemowej, a w krańcowych formach - nawet bezmyślnej rozrywce.
Inwazję popkultury, jaką obecnie przeżywamy, wywołała przede wszystkim telewizja, zmieniając - jak zauważył to brytyjski aforysta - „kółka rodzinne w półkola". W ostatnich latach w „wielkim dziele ogłupiania społeczeństw" owocnie wsparł telewizję internet; ekrany telewizorów, komputerowe monitory, a także okienka telefonów komórkowych stały się niezbędnymi atrybutami codzienności, bez których niewiele osób potrafi się dziś obejść, a młode pokolenie w całości nie wyobraża sobie bez nich życia. Zjawisko to nader niepokoi - wiadomo, że większość wytworów kultury popularnej służy „zabijaniu czasu" w sposób najbardziej prymitywny: zaciera granice między dobrem a złem, wprowadza wzorce agresywnych zachowań, hołduje swobodzie erotycznej, ma w pogardzie narodowy model patriotyzmu, szydzi z tradycji w sferze obyczajów i z religii, zwłaszcza katolickiej. Czy i jak w tej sytuacji można podjąć trud godziwego wychowania młodych ludzi? Na to pytanie odpowiada zawartość niniejszego numeru „Cywilizacji".
Znajdą Państwo na naszych łamach wnikliwą charakterystykę popkultury i obrazów trudności, jakie czekają rzetelnych pedagogów w pracy z młodzieżą zafascynowaną wykreowanymi przez internet „wirtualnymi światami". W pokonaniu tych trudności - zdaniem naszych znakomitych Autorów - mogą być pomocne ideały życia pięknego i dobrego proponowane przez filozofów antycznych i św. Tomasza z Akwinu, metody zalecane przez E. Stein (zwłaszcza w odniesieniu do dziewcząt) oraz genialna w swej prostocie i skuteczności salezjańska doktryna wychowawcza ks. Bosko. Przypominamy też niezwykle ważny list kard. S. Wyszyńskiego do rodziców, zawierający istotne myśli i wskazówki natury etycznej, przydatne w kształtowaniu młodych charakterów.
Innych, pokrewnych wychowaniu w popkulturze, a podejmowanych przez nas zagadnień dotykają teksty związane z doborem lektur i upodobaniami czytelniczymi starszego i młodszego pokolenia, z odbiorem przez dzieci popularnych projekcji telewizyjnych, a także rozważania odnoszące się do wybranych aspektów kultury ludowej i kultury prawa. Na osobną rekomendację zasługują materiały dotyczące prawdziwego oblicza demokracji - „macierzystego ustroju popkultury" i powinności patriotycznych (zwłaszcza wobec aktualnej sytuacji w Europie).
Przy tym wszystkim pamiętać należy, że tzw. „popkultury" nie można potępiać bezkrytycznie i w całości. „Wiadomo, ludziom potrzeba trochę bengalskich ogni" - jak słusznie zauważył niegdyś K. I. Gałczyński; niechże zatem egzystują obok siebie, ale w należytych proporcjach: Szekspir i Chmielewska, Beethoven i Budka Suflera, freski Michelangela Buonarotti i fototapeta z zachodem słońca... Brońmy się jednak sami, zwłaszcza zaś starajmy się obronić młode pokolenie przed komercyjną „papką", ogłupiającą i wciągającą w groźne obsesje, bo to nasz wielki i święty obowiązek, o którym przypominając życzymy, aby z lektury obchodzącej właśnie jubileusz 50. numeru „Cywilizacji" wynieśli Państwo jak najwięcej pożytku i satysfakcji.
REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2014, ss. 224, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

25,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Tytułem wstępu...
Pułapka współczesności
W obszernym utworze A. Asnyka Poeci do publiczności znajduje się m.in. fragment następujący: „Jesteśmy dziećmi wieku bez miłości, / Wieku bez marzeń, olśnień i zachwytu, / Obojętnego na widok piękności, / A więdnącego z nudy i przesytu, / Wieku, co wczesnej doczekał starości, / Sam podkopawszy prawa swego bytu, / Wieku co siły strwonił i nadużył, / Nic nie postawił, chociaż wszystko zburzył". Trudno uwierzyć, że strofa ta powstała 145 lat temu - tak trafnie oddaje klimat współczesnej, postmodernistycznej epoki, której jeden z głównych przejawów stanowi popkultura. Czym jest owa popkultura? W najbardziej potocznym ujęciu terminem tym zwykło się określać duchową strawę „lekką, łatwą i przyjemną", służącą bezproblemowej, a w krańcowych formach - nawet bezmyślnej rozrywce.
Inwazję popkultury, jaką obecnie przeżywamy, wywołała przede wszystkim telewizja, zmieniając - jak zauważył to brytyjski aforysta - „kółka rodzinne w półkola". W ostatnich latach w „wielkim dziele ogłupiania społeczeństw" owocnie wsparł telewizję internet; ekrany telewizorów, komputerowe monitory, a także okienka telefonów komórkowych stały się niezbędnymi atrybutami codzienności, bez których niewiele osób potrafi się dziś obejść, a młode pokolenie w całości nie wyobraża sobie bez nich życia. Zjawisko to nader niepokoi - wiadomo, że większość wytworów kultury popularnej służy „zabijaniu czasu" w sposób najbardziej prymitywny: zaciera granice między dobrem a złem, wprowadza wzorce agresywnych zachowań, hołduje swobodzie erotycznej, ma w pogardzie narodowy model patriotyzmu, szydzi z tradycji w sferze obyczajów i z religii, zwłaszcza katolickiej. Czy i jak w tej sytuacji można podjąć trud godziwego wychowania młodych ludzi? Na to pytanie odpowiada zawartość niniejszego numeru „Cywilizacji".
Znajdą Państwo na naszych łamach wnikliwą charakterystykę popkultury i obrazów trudności, jakie czekają rzetelnych pedagogów w pracy z młodzieżą zafascynowaną wykreowanymi przez internet „wirtualnymi światami". W pokonaniu tych trudności - zdaniem naszych znakomitych Autorów - mogą być pomocne ideały życia pięknego i dobrego proponowane przez filozofów antycznych i św. Tomasza z Akwinu, metody zalecane przez E. Stein (zwłaszcza w odniesieniu do dziewcząt) oraz genialna w swej prostocie i skuteczności salezjańska doktryna wychowawcza ks. Bosko. Przypominamy też niezwykle ważny list kard. S. Wyszyńskiego do rodziców, zawierający istotne myśli i wskazówki natury etycznej, przydatne w kształtowaniu młodych charakterów.
Innych, pokrewnych wychowaniu w popkulturze, a podejmowanych przez nas zagadnień dotykają teksty związane z doborem lektur i upodobaniami czytelniczymi starszego i młodszego pokolenia, z odbiorem przez dzieci popularnych projekcji telewizyjnych, a także rozważania odnoszące się do wybranych aspektów kultury ludowej i kultury prawa. Na osobną rekomendację zasługują materiały dotyczące prawdziwego oblicza demokracji - „macierzystego ustroju popkultury" i powinności patriotycznych (zwłaszcza wobec aktualnej sytuacji w Europie).
Przy tym wszystkim pamiętać należy, że tzw. „popkultury" nie można potępiać bezkrytycznie i w całości. „Wiadomo, ludziom potrzeba trochę bengalskich ogni" - jak słusznie zauważył niegdyś K. I. Gałczyński; niechże zatem egzystują obok siebie, ale w należytych proporcjach: Szekspir i Chmielewska, Beethoven i Budka Suflera, freski Michelangela Buonarotti i fototapeta z zachodem słońca... Brońmy się jednak sami, zwłaszcza zaś starajmy się obronić młode pokolenie przed komercyjną „papką", ogłupiającą i wciągającą w groźne obsesje, bo to nasz wielki i święty obowiązek, o którym przypominając życzymy, aby z lektury obchodzącej właśnie jubileusz 50. numeru „Cywilizacji" wynieśli Państwo jak najwięcej pożytku i satysfakcji.
REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2014, ss. 224, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 50 "Wychowanie w popkulturze"

Cywilizacja nr 50 "Wychowanie w popkulturze"

Tytułem wstępu...
Pułapka współczesności
W obszernym utworze A. Asnyka Poeci do publiczności znajduje się m.in. fragment następujący: „Jesteśmy dziećmi wieku bez miłości, / Wieku bez marzeń, olśnień i zachwytu, / Obojętnego na widok piękności, / A więdnącego z nudy i przesytu, / Wieku, co wczesnej doczekał starości, / Sam podkopawszy prawa swego bytu, / Wieku co siły strwonił i nadużył, / Nic nie postawił, chociaż wszystko zburzył". Trudno uwierzyć, że strofa ta powstała 145 lat temu - tak trafnie oddaje klimat współczesnej, postmodernistycznej epoki, której jeden z głównych przejawów stanowi popkultura. Czym jest owa popkultura? W najbardziej potocznym ujęciu terminem tym zwykło się określać duchową strawę „lekką, łatwą i przyjemną", służącą bezproblemowej, a w krańcowych formach - nawet bezmyślnej rozrywce.
Inwazję popkultury, jaką obecnie przeżywamy, wywołała przede wszystkim telewizja, zmieniając - jak zauważył to brytyjski aforysta - „kółka rodzinne w półkola". W ostatnich latach w „wielkim dziele ogłupiania społeczeństw" owocnie wsparł telewizję internet; ekrany telewizorów, komputerowe monitory, a także okienka telefonów komórkowych stały się niezbędnymi atrybutami codzienności, bez których niewiele osób potrafi się dziś obejść, a młode pokolenie w całości nie wyobraża sobie bez nich życia. Zjawisko to nader niepokoi - wiadomo, że większość wytworów kultury popularnej służy „zabijaniu czasu" w sposób najbardziej prymitywny: zaciera granice między dobrem a złem, wprowadza wzorce agresywnych zachowań, hołduje swobodzie erotycznej, ma w pogardzie narodowy model patriotyzmu, szydzi z tradycji w sferze obyczajów i z religii, zwłaszcza katolickiej. Czy i jak w tej sytuacji można podjąć trud godziwego wychowania młodych ludzi? Na to pytanie odpowiada zawartość niniejszego numeru „Cywilizacji".
Znajdą Państwo na naszych łamach wnikliwą charakterystykę popkultury i obrazów trudności, jakie czekają rzetelnych pedagogów w pracy z młodzieżą zafascynowaną wykreowanymi przez internet „wirtualnymi światami". W pokonaniu tych trudności - zdaniem naszych znakomitych Autorów - mogą być pomocne ideały życia pięknego i dobrego proponowane przez filozofów antycznych i św. Tomasza z Akwinu, metody zalecane przez E. Stein (zwłaszcza w odniesieniu do dziewcząt) oraz genialna w swej prostocie i skuteczności salezjańska doktryna wychowawcza ks. Bosko. Przypominamy też niezwykle ważny list kard. S. Wyszyńskiego do rodziców, zawierający istotne myśli i wskazówki natury etycznej, przydatne w kształtowaniu młodych charakterów.
Innych, pokrewnych wychowaniu w popkulturze, a podejmowanych przez nas zagadnień dotykają teksty związane z doborem lektur i upodobaniami czytelniczymi starszego i młodszego pokolenia, z odbiorem przez dzieci popularnych projekcji telewizyjnych, a także rozważania odnoszące się do wybranych aspektów kultury ludowej i kultury prawa. Na osobną rekomendację zasługują materiały dotyczące prawdziwego oblicza demokracji - „macierzystego ustroju popkultury" i powinności patriotycznych (zwłaszcza wobec aktualnej sytuacji w Europie).
Przy tym wszystkim pamiętać należy, że tzw. „popkultury" nie można potępiać bezkrytycznie i w całości. „Wiadomo, ludziom potrzeba trochę bengalskich ogni" - jak słusznie zauważył niegdyś K. I. Gałczyński; niechże zatem egzystują obok siebie, ale w należytych proporcjach: Szekspir i Chmielewska, Beethoven i Budka Suflera, freski Michelangela Buonarotti i fototapeta z zachodem słońca... Brońmy się jednak sami, zwłaszcza zaś starajmy się obronić młode pokolenie przed komercyjną „papką", ogłupiającą i wciągającą w groźne obsesje, bo to nasz wielki i święty obowiązek, o którym przypominając życzymy, aby z lektury obchodzącej właśnie jubileusz 50. numeru „Cywilizacji" wynieśli Państwo jak najwięcej pożytku i satysfakcji.
REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2014, ss. 224, format: 166 x 240 , oprawa miękka

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl