Cywilizacja nr 48 'Historia a cel życia narodowego' Zobacz większe

Cywilizacja nr 48 "Historia a cel życia narodowego"

Ecce Lux Veritatis...

Starożytni Rzymianie, ideowi ojcowie najdoskonalszej spośród stworzonych przez ludzkość personalistycznej cywilizacji łacińskiej, z wielką atencją odnosili się do dziejów ojczystych. Mawiali oni, iż historia est testis temporum [jest świadectwem czasu], lux veritatis [światłem prawdy], vita memoriae [ożywianiem przeszłości], magistra vitae [nauczycielką życia] et nuntia vetustatis [i głosicielką tradycji]. Ta mądra maksyma jest nieustannie aktualna, znajduje potwierdzenie w egzystencji wszystkich narodów świata, a szczególnie w losach Polski. Świadomości i tradycji historycznych nie sposób oddzielić od naszego życia narodowego - wartości te stanowią jeden z głównych jego filarów. Choć magistra vitae nigdy nas nie rozpieszczała, po każdym z bolesnych doświadczeń odradzaliśmy się mądrzejsi i silniejsi duchowo. Znalazło to poetycki wyraz w pięknych strofach pióra K. Wierzyńskiego: „Krzyże i miecze - los wybrany / I przewleczone nasze lata, / I nasza krew, i nasze rany, / Polski cyrograf zapisany / Na wszystkiej ziemi tego świata. [...] / I nie cofnięta nasza próba, / Jak wyjść nad klęskę i bezdroże / I unieść w ręku broń cheruba, / Uderzać nią, gdzie zło i zguba. / Co nigdy zgubić nas nie może. / Jak nad rzucany grad kamieni / Przez ślepą dłoń i sprzeniewiercę / Odkrzyknąć, żeśmy niezmożeni, / Że się nie ugnie i nie zmieni / Pęknięte w piersi naszej serce?".
Uwspółcześnione rozwinięcie myśli zawartych w przytoczonym fragmencie wiersza przynosi Państwu ten oto numer „Cywilizacji". Mieszczą się w nim nader interesujące rozważania, które nawiązują do poszczególnych aspektów przewodniego hasła, uwidocznionego na okładce kwartalnika. Warte polecenia są zwłaszcza teksty mówiące o potrzebie wychowania dzieci i młodzieży w miłości do ojczyzny i o rodzinie - środowisku nieustannego ożywiania narodowego obyczaju. Mocno akcentowane jest na naszych łamach przywiązanie Polaków do wiary Chrystusowej oraz rola Kościoła katolickiego jako ostoi polskości, a także narodowych tradycji w dużej mierze związanych z rytuałem świąt kościelnych. Piszemy ponadto o ideałach dawnych narodowców i żywotności ich programów, o problemach filozofii kultury i historiozofii w świetle znaczenia nauk humanistycznych dla całokształtu skarbów ludzkiej wiedzy. Przedstawiamy swoisty fenomen zafascynowania współczesnej, podobno „ahistorycznej" młodzieży postaciami Żołnierzy Wyklętych; poprzez omówienie wybranych dzieł J. Matejki oraz charakterystykę wybitnych polskich kompozytorów - patriotów, a równocześnie zasłużonych działaczy na niwie kultury i polityki, ukazujemy rolę sztuki w służbie narodu i popularyzacji jego historii; piszemy także o destrukcyjnym oddziaływaniu mitów historycznych oraz tzw. „emigracji wewnętrznej".
Wierząc, że każdy z naszych P. T. Szanownych Czytelników znajdzie na kartach 48. numeru „Cywilizacji" coś, co szczególnie go zainteresuje, niech nam będzie wolno na koniec przytoczyć piękną inwokację do „ziemi ojców" - ujmującą, także postawą wobec dziejów narodu - którą Jan Paweł II papież zawarł w dziele Myśląc Ojczyzna: „Schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we wszystkich ludziach - ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną - ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei idziemy przez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jako owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść".
Życzymy satysfakcjonującej lektury - REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2014, ss. 200, format: 166 x 240 , miękka oprawa

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

25,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Ecce Lux Veritatis...

Starożytni Rzymianie, ideowi ojcowie najdoskonalszej spośród stworzonych przez ludzkość personalistycznej cywilizacji łacińskiej, z wielką atencją odnosili się do dziejów ojczystych. Mawiali oni, iż historia est testis temporum [jest świadectwem czasu], lux veritatis [światłem prawdy], vita memoriae [ożywianiem przeszłości], magistra vitae [nauczycielką życia] et nuntia vetustatis [i głosicielką tradycji]. Ta mądra maksyma jest nieustannie aktualna, znajduje potwierdzenie w egzystencji wszystkich narodów świata, a szczególnie w losach Polski. Świadomości i tradycji historycznych nie sposób oddzielić od naszego życia narodowego - wartości te stanowią jeden z głównych jego filarów. Choć magistra vitae nigdy nas nie rozpieszczała, po każdym z bolesnych doświadczeń odradzaliśmy się mądrzejsi i silniejsi duchowo. Znalazło to poetycki wyraz w pięknych strofach pióra K. Wierzyńskiego: „Krzyże i miecze - los wybrany / I przewleczone nasze lata, / I nasza krew, i nasze rany, / Polski cyrograf zapisany / Na wszystkiej ziemi tego świata. [...] / I nie cofnięta nasza próba, / Jak wyjść nad klęskę i bezdroże / I unieść w ręku broń cheruba, / Uderzać nią, gdzie zło i zguba. / Co nigdy zgubić nas nie może. / Jak nad rzucany grad kamieni / Przez ślepą dłoń i sprzeniewiercę / Odkrzyknąć, żeśmy niezmożeni, / Że się nie ugnie i nie zmieni / Pęknięte w piersi naszej serce?".
Uwspółcześnione rozwinięcie myśli zawartych w przytoczonym fragmencie wiersza przynosi Państwu ten oto numer „Cywilizacji". Mieszczą się w nim nader interesujące rozważania, które nawiązują do poszczególnych aspektów przewodniego hasła, uwidocznionego na okładce kwartalnika. Warte polecenia są zwłaszcza teksty mówiące o potrzebie wychowania dzieci i młodzieży w miłości do ojczyzny i o rodzinie - środowisku nieustannego ożywiania narodowego obyczaju. Mocno akcentowane jest na naszych łamach przywiązanie Polaków do wiary Chrystusowej oraz rola Kościoła katolickiego jako ostoi polskości, a także narodowych tradycji w dużej mierze związanych z rytuałem świąt kościelnych. Piszemy ponadto o ideałach dawnych narodowców i żywotności ich programów, o problemach filozofii kultury i historiozofii w świetle znaczenia nauk humanistycznych dla całokształtu skarbów ludzkiej wiedzy. Przedstawiamy swoisty fenomen zafascynowania współczesnej, podobno „ahistorycznej" młodzieży postaciami Żołnierzy Wyklętych; poprzez omówienie wybranych dzieł J. Matejki oraz charakterystykę wybitnych polskich kompozytorów - patriotów, a równocześnie zasłużonych działaczy na niwie kultury i polityki, ukazujemy rolę sztuki w służbie narodu i popularyzacji jego historii; piszemy także o destrukcyjnym oddziaływaniu mitów historycznych oraz tzw. „emigracji wewnętrznej".
Wierząc, że każdy z naszych P. T. Szanownych Czytelników znajdzie na kartach 48. numeru „Cywilizacji" coś, co szczególnie go zainteresuje, niech nam będzie wolno na koniec przytoczyć piękną inwokację do „ziemi ojców" - ujmującą, także postawą wobec dziejów narodu - którą Jan Paweł II papież zawarł w dziele Myśląc Ojczyzna: „Schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we wszystkich ludziach - ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną - ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei idziemy przez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jako owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść".
Życzymy satysfakcjonującej lektury REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2014, ss. 200, format: 166 x 240 , miękka oprawa

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 48 "Historia a cel życia narodowego"

Cywilizacja nr 48 "Historia a cel życia narodowego"

Ecce Lux Veritatis...

Starożytni Rzymianie, ideowi ojcowie najdoskonalszej spośród stworzonych przez ludzkość personalistycznej cywilizacji łacińskiej, z wielką atencją odnosili się do dziejów ojczystych. Mawiali oni, iż historia est testis temporum [jest świadectwem czasu], lux veritatis [światłem prawdy], vita memoriae [ożywianiem przeszłości], magistra vitae [nauczycielką życia] et nuntia vetustatis [i głosicielką tradycji]. Ta mądra maksyma jest nieustannie aktualna, znajduje potwierdzenie w egzystencji wszystkich narodów świata, a szczególnie w losach Polski. Świadomości i tradycji historycznych nie sposób oddzielić od naszego życia narodowego - wartości te stanowią jeden z głównych jego filarów. Choć magistra vitae nigdy nas nie rozpieszczała, po każdym z bolesnych doświadczeń odradzaliśmy się mądrzejsi i silniejsi duchowo. Znalazło to poetycki wyraz w pięknych strofach pióra K. Wierzyńskiego: „Krzyże i miecze - los wybrany / I przewleczone nasze lata, / I nasza krew, i nasze rany, / Polski cyrograf zapisany / Na wszystkiej ziemi tego świata. [...] / I nie cofnięta nasza próba, / Jak wyjść nad klęskę i bezdroże / I unieść w ręku broń cheruba, / Uderzać nią, gdzie zło i zguba. / Co nigdy zgubić nas nie może. / Jak nad rzucany grad kamieni / Przez ślepą dłoń i sprzeniewiercę / Odkrzyknąć, żeśmy niezmożeni, / Że się nie ugnie i nie zmieni / Pęknięte w piersi naszej serce?".
Uwspółcześnione rozwinięcie myśli zawartych w przytoczonym fragmencie wiersza przynosi Państwu ten oto numer „Cywilizacji". Mieszczą się w nim nader interesujące rozważania, które nawiązują do poszczególnych aspektów przewodniego hasła, uwidocznionego na okładce kwartalnika. Warte polecenia są zwłaszcza teksty mówiące o potrzebie wychowania dzieci i młodzieży w miłości do ojczyzny i o rodzinie - środowisku nieustannego ożywiania narodowego obyczaju. Mocno akcentowane jest na naszych łamach przywiązanie Polaków do wiary Chrystusowej oraz rola Kościoła katolickiego jako ostoi polskości, a także narodowych tradycji w dużej mierze związanych z rytuałem świąt kościelnych. Piszemy ponadto o ideałach dawnych narodowców i żywotności ich programów, o problemach filozofii kultury i historiozofii w świetle znaczenia nauk humanistycznych dla całokształtu skarbów ludzkiej wiedzy. Przedstawiamy swoisty fenomen zafascynowania współczesnej, podobno „ahistorycznej" młodzieży postaciami Żołnierzy Wyklętych; poprzez omówienie wybranych dzieł J. Matejki oraz charakterystykę wybitnych polskich kompozytorów - patriotów, a równocześnie zasłużonych działaczy na niwie kultury i polityki, ukazujemy rolę sztuki w służbie narodu i popularyzacji jego historii; piszemy także o destrukcyjnym oddziaływaniu mitów historycznych oraz tzw. „emigracji wewnętrznej".
Wierząc, że każdy z naszych P. T. Szanownych Czytelników znajdzie na kartach 48. numeru „Cywilizacji" coś, co szczególnie go zainteresuje, niech nam będzie wolno na koniec przytoczyć piękną inwokację do „ziemi ojców" - ujmującą, także postawą wobec dziejów narodu - którą Jan Paweł II papież zawarł w dziele Myśląc Ojczyzna: „Schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we wszystkich ludziach - ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną - ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei idziemy przez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jako owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść".
Życzymy satysfakcjonującej lektury - REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2014, ss. 200, format: 166 x 240 , miękka oprawa

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl