Obniżka! Cywilizacja nr 41 'Ekonomika czy etyka gospodarcza' Zobacz większe

Cywilizacja nr 41 "Ekonomika czy etyka gospodarcza"

O „gospodarkę, która ma sumienie"

Postulat „ekonomii etycznej" czy - jak określają niektórzy - „gospodarki, która ma sumienie" nie jest odkryciem socjologów z XXI w. analizujących społeczne przyczyny obecnej fali kryzysów finansowych na świecie, ani też „oburzonych" z Wall Street.
O konieczności rozwagi, ale i miłosierdzia, którymi trzeba kierować się w sprawach materialnych, nauczał Chrystus (np. w przypowieści: o polu bogacza - Łk 12, 16-21, o przeniewierczych włodarzach - Łk 16, 1-13, o niemiłosiernym dłużniku - Mt 18, 31-35, o talentach - Mt 25, 14-30), zaś w oparciu o tę naukę papież Leon XIII sformułował przed 120 laty do dziś obecne w magisterium Kościoła katolickiego podstawy poglądów na kwestie społeczno-ekonomiczne. Istota zawartych w jego encyklice Rerum novarum treści tak oto została zwięźle ujęta przez brytyjskiego historyka chrześcijaństwa, profesora uniwersytetu w Cambridge, E. Duffy'ego: „Papież broniąc prawa własności argumentuje, że klasy i nierówność to odwieczne cechy społeczeństwa, które jednak nie muszą prowadzić do konfliktu. Bogaci mają obowiązek pomagać biednym, a obowiązek ten wykracza poza samą dobroczynność. Chrześcijaństwo dąży do uzdrowienia całego społeczeństwa w takiej samej mierze, jak poszczególnych dusz, a w tym uzdrowieniu musi uczestniczyć także państwo. Zamożność państwa zależy od pracujących ubogich, musi zatem ono chronić prawa klasy robotniczej, tak duchowe, jak materialne".
41 numer „Cywilizacji", który przekazujemy dziś Czytelnikom, jest próbą współczesnego odczytania tez z Rerum novarum. Znajdą zatem Państwo na naszych łamach materiały dotyczące kwestii ogólnoekonomicznych, m.in. przekrojową charakterystykę sytuacji gospodarczej państw satelickich ZSRR w dobie ich transformacji ustrojowej, rozważania o istocie etyki biznesu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak pogodzić chrześcijańską caritas z wymogami rynku, gdzie sięgają granice wolności gospodarczej i jakie obowiązki mają posiadacze dóbr wobec ubogich.
Druga grupa materiałów, gorzkich, niestety, w swej wymowie, związana jest z konkretnymi sprawami z naszego rodzimego, polskiego podwórka. Są wśród nich wnikliwe, żeby nie powiedzieć - demaskatorskie - analizy ustroju gospodarczego Polski, który (wbrew ogólnemu mniemaniu) wcale nie jest kapitalizmem bazującym na wolności rynku, a także omówienie przeszkód, z powodu których wciąż nie może odbudować się wyniszczona u nas w czasie II wojny światowej tzw. klasa średnia. Inne ciekawe teksty mówią o istocie rynku kapitalistycznego i unijnej biurokracji, która ogranicza jego swobodę, o dystrybucjonizmie - kierunku poszukującym płaszczyzny wspólnej dla praw rządzących gospodarką i cnót chrześcijańskich, o ekonomicznym aspekcie utraty przez Polskę ziem kresowych.
Mając nadzieję, że prezentowany dziś numer „Cywilizacji" przybliży Państwu w znacznej mierze problematykę niezwykle w obecnych czasach istotną, choć na pewno niełatwą, zamkniemy zaproszenie do lektury aforyzmem M. Thatcher, „żelaznej damy", której Wielka Brytania zawdzięczała swój rozkwit gospodarczy w latach 80. XX w. oraz poprawę ówczesnych nastrojów społecznych:
„Mam za wiele szacunku dla państwa, by pozwolić mu na ingerencję w te sfery życia, w których nie ma ono czego szukać. Im więcej jest przepisów, tym mniej się naród bogaci" - i dodajmy - tym mniej zapewne etyczna jest ekonomia! REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012, ss. 208, format: 166 x 240, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

8,00 zł brutto

-17,00 zł

25,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

O „gospodarkę, która ma sumienie"

Postulat „ekonomii etycznej" czy - jak określają niektórzy - „gospodarki, która ma sumienie" nie jest odkryciem socjologów z XXI w. analizujących społeczne przyczyny obecnej fali kryzysów finansowych na świecie, ani też „oburzonych" z Wall Street.
O konieczności rozwagi, ale i miłosierdzia, którymi trzeba kierować się w sprawach materialnych, nauczał Chrystus (np. w przypowieści: o polu bogacza - Łk 12, 16-21, o przeniewierczych włodarzach - Łk 16, 1-13, o niemiłosiernym dłużniku - Mt 18, 31-35, o talentach - Mt 25, 14-30), zaś w oparciu o tę naukę papież Leon XIII sformułował przed 120 laty do dziś obecne w magisterium Kościoła katolickiego podstawy poglądów na kwestie społeczno-ekonomiczne. Istota zawartych w jego encyklice Rerum novarum treści tak oto została zwięźle ujęta przez brytyjskiego historyka chrześcijaństwa, profesora uniwersytetu w Cambridge, E. Duffy'ego: „Papież broniąc prawa własności argumentuje, że klasy i nierówność to odwieczne cechy społeczeństwa, które jednak nie muszą prowadzić do konfliktu. Bogaci mają obowiązek pomagać biednym, a obowiązek ten wykracza poza samą dobroczynność. Chrześcijaństwo dąży do uzdrowienia całego społeczeństwa w takiej samej mierze, jak poszczególnych dusz, a w tym uzdrowieniu musi uczestniczyć także państwo. Zamożność państwa zależy od pracujących ubogich, musi zatem ono chronić prawa klasy robotniczej, tak duchowe, jak materialne".
41 numer „Cywilizacji", który przekazujemy dziś Czytelnikom, jest próbą współczesnego odczytania tez z Rerum novarum. Znajdą zatem Państwo na naszych łamach materiały dotyczące kwestii ogólnoekonomicznych, m.in. przekrojową charakterystykę sytuacji gospodarczej państw satelickich ZSRR w dobie ich transformacji ustrojowej, rozważania o istocie etyki biznesu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak pogodzić chrześcijańską caritas z wymogami rynku, gdzie sięgają granice wolności gospodarczej i jakie obowiązki mają posiadacze dóbr wobec ubogich.
Druga grupa materiałów, gorzkich, niestety, w swej wymowie, związana jest z konkretnymi sprawami z naszego rodzimego, polskiego podwórka. Są wśród nich wnikliwe, żeby nie powiedzieć - demaskatorskie - analizy ustroju gospodarczego Polski, który (wbrew ogólnemu mniemaniu) wcale nie jest kapitalizmem bazującym na wolności rynku, a także omówienie przeszkód, z powodu których wciąż nie może odbudować się wyniszczona u nas w czasie II wojny światowej tzw. klasa średnia. Inne ciekawe teksty mówią o istocie rynku kapitalistycznego i unijnej biurokracji, która ogranicza jego swobodę, o dystrybucjonizmie - kierunku poszukującym płaszczyzny wspólnej dla praw rządzących gospodarką i cnót chrześcijańskich, o ekonomicznym aspekcie utraty przez Polskę ziem kresowych.
Mając nadzieję, że prezentowany dziś numer „Cywilizacji" przybliży Państwu w znacznej mierze problematykę niezwykle w obecnych czasach istotną, choć na pewno niełatwą, zamkniemy zaproszenie do lektury aforyzmem M. Thatcher, „żelaznej damy", której Wielka Brytania zawdzięczała swój rozkwit gospodarczy w latach 80. XX w. oraz poprawę ówczesnych nastrojów społecznych:
„Mam za wiele szacunku dla państwa, by pozwolić mu na ingerencję w te sfery życia, w których nie ma ono czego szukać. Im więcej jest przepisów, tym mniej się naród bogaci" - i dodajmy - tym mniej zapewne etyczna jest ekonomia! REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012, ss. 208, format: 166 x 240,  oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 41 "Ekonomika czy etyka gospodarcza"

Cywilizacja nr 41 "Ekonomika czy etyka gospodarcza"

O „gospodarkę, która ma sumienie"

Postulat „ekonomii etycznej" czy - jak określają niektórzy - „gospodarki, która ma sumienie" nie jest odkryciem socjologów z XXI w. analizujących społeczne przyczyny obecnej fali kryzysów finansowych na świecie, ani też „oburzonych" z Wall Street.
O konieczności rozwagi, ale i miłosierdzia, którymi trzeba kierować się w sprawach materialnych, nauczał Chrystus (np. w przypowieści: o polu bogacza - Łk 12, 16-21, o przeniewierczych włodarzach - Łk 16, 1-13, o niemiłosiernym dłużniku - Mt 18, 31-35, o talentach - Mt 25, 14-30), zaś w oparciu o tę naukę papież Leon XIII sformułował przed 120 laty do dziś obecne w magisterium Kościoła katolickiego podstawy poglądów na kwestie społeczno-ekonomiczne. Istota zawartych w jego encyklice Rerum novarum treści tak oto została zwięźle ujęta przez brytyjskiego historyka chrześcijaństwa, profesora uniwersytetu w Cambridge, E. Duffy'ego: „Papież broniąc prawa własności argumentuje, że klasy i nierówność to odwieczne cechy społeczeństwa, które jednak nie muszą prowadzić do konfliktu. Bogaci mają obowiązek pomagać biednym, a obowiązek ten wykracza poza samą dobroczynność. Chrześcijaństwo dąży do uzdrowienia całego społeczeństwa w takiej samej mierze, jak poszczególnych dusz, a w tym uzdrowieniu musi uczestniczyć także państwo. Zamożność państwa zależy od pracujących ubogich, musi zatem ono chronić prawa klasy robotniczej, tak duchowe, jak materialne".
41 numer „Cywilizacji", który przekazujemy dziś Czytelnikom, jest próbą współczesnego odczytania tez z Rerum novarum. Znajdą zatem Państwo na naszych łamach materiały dotyczące kwestii ogólnoekonomicznych, m.in. przekrojową charakterystykę sytuacji gospodarczej państw satelickich ZSRR w dobie ich transformacji ustrojowej, rozważania o istocie etyki biznesu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak pogodzić chrześcijańską caritas z wymogami rynku, gdzie sięgają granice wolności gospodarczej i jakie obowiązki mają posiadacze dóbr wobec ubogich.
Druga grupa materiałów, gorzkich, niestety, w swej wymowie, związana jest z konkretnymi sprawami z naszego rodzimego, polskiego podwórka. Są wśród nich wnikliwe, żeby nie powiedzieć - demaskatorskie - analizy ustroju gospodarczego Polski, który (wbrew ogólnemu mniemaniu) wcale nie jest kapitalizmem bazującym na wolności rynku, a także omówienie przeszkód, z powodu których wciąż nie może odbudować się wyniszczona u nas w czasie II wojny światowej tzw. klasa średnia. Inne ciekawe teksty mówią o istocie rynku kapitalistycznego i unijnej biurokracji, która ogranicza jego swobodę, o dystrybucjonizmie - kierunku poszukującym płaszczyzny wspólnej dla praw rządzących gospodarką i cnót chrześcijańskich, o ekonomicznym aspekcie utraty przez Polskę ziem kresowych.
Mając nadzieję, że prezentowany dziś numer „Cywilizacji" przybliży Państwu w znacznej mierze problematykę niezwykle w obecnych czasach istotną, choć na pewno niełatwą, zamkniemy zaproszenie do lektury aforyzmem M. Thatcher, „żelaznej damy", której Wielka Brytania zawdzięczała swój rozkwit gospodarczy w latach 80. XX w. oraz poprawę ówczesnych nastrojów społecznych:
„Mam za wiele szacunku dla państwa, by pozwolić mu na ingerencję w te sfery życia, w których nie ma ono czego szukać. Im więcej jest przepisów, tym mniej się naród bogaci" - i dodajmy - tym mniej zapewne etyczna jest ekonomia! REDAKCJA

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012, ss. 208, format: 166 x 240, oprawa miękka

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl