Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i aktualnych promocjach.

Obniżka! Cywilizacja nr 40 'Polska suwerenna a geopolityka' Zobacz większe

Cywilizacja nr 40 "Polska suwerenna a geopolityka"

Chrońmy suwerenność!
Profesor UJ, jeden z głównych ideologów galicyjskiego konserwatyzmu, członek-założyciel Akademii Umiejętności, Józef Szujski (1835-1883) w swych opublikowanych w 1868 r., a wielce cenionych u schyłku XIX w. Dziejów Polski pisał: „Byłoby samobójstwem i wyparciem się samego siebie, gdyby naród nasz stracił szacunek, miłość i ufność ku zasadom, które go niegdyś wielkim czyniły, i któremi wyprzedził Europę". Czy obecnie doszło do takiego „samobójstwa"? Jakim zasadom ufamy dziś, gdy przystępując jako państwo do NATO i Unii Europejskiej - jeśli nie wyrzekliśmy się jeszcze całkowicie swej suwerenności, to postawiliśmy ją pod wielkim znakiem zapytania?
Słowa „suwerenność" nie ma w codziennym, potocznym języku, słyszymy je natomiast w dziennikach telewizyjnych, odnajdujemy w komentarzach politycznych na łamach gazet i nie zawsze być może wiemy, co tak dokładnie należy rozumieć pod tym pojęciem. Któryś z aforystów określił „suwerenność" jako „[...] imię wpisane w «wolność» na wizytówce przytwierdzonej do drzwi jej gabinetu". O tym, czy istotnie „suwerenność" jest tożsama z „wolnością" i jak należy pojmować jej sens w czasach cyfryzacji i lawinowego rozwoju komunikatorów, globalizacji gospodarki światowej oraz kosmopolityzacji kultury - traktuje ten oto, 40. już numer naszego kwartalnika.
Z zawartych na stronach „Cywilizacji" materiałów wyłania się dziś dogłębna i wszechstronna analiza owego problemu: od wykazania podstawowej prawdy, że suwerenność państwa i narodu jest wypadkową osobistego poczucia wolności oraz kultury duchowej obywateli, poprzez ilustrację poglądów filozoficznych głoszonych na ten temat przez Platona i Arystotelesa, a współcześnie przez K. Wojtyłę, dalej - przez ujawnienie „ciosów w suwerenność" w XX w. ze strony nazizmu i totalitaryzmu, dzisiaj zaś - ze strony tzw. nomadyzmu i kosmopolityzmu, aż po najistotniejszą bodaj obecnie kwestię „wpisywania się w kontekst suwerenności" programów i poczynań instytucji ponadpaństwowych. Artykułom rozwijającym powyższe kwestie towarzyszą ciekawe teksty na tematy „pokrewne", gdzie mowa m.in. o aktualnie przez nasz kraj prowadzonej polityce zagranicznej, o postawach Kaszubów wobec polskości, a także o coraz silniej wpływającej na sytuację ekonomiczną Europy prężnej gospodarce Dalekiego Wschodu, zaś na szczególna uwagę zasługuje wywiad udzielony nam przez prof. R. Legutkę, w którym szanowny interlokutor ujawnia prawdę o doraźnych i dalekosiężnych skutkach polskiego członkostwa w UE.
Życząc Państwu owocnej i satysfakcjonującej lektury powyższych treści, pozwalamy sobie w tym miejscu owym arcyzdolnym „inżynierom ludzkości", którzy w Brukseli, pod francusko-niemieckie dyktando, „konstruują nowoczesną Europę", zadedykować - aby w końcu pojęli, w czym tkwi sens i idea jednoczenia suwerennych narodów - to, co nasi przodkowie sześćset lat temu wpisali w preambułę unii horodelskiej: „Nie doznać nikomu łaski zbawienia, kogo nie wesprze miłość. Gdyż ona jedna nie działa marnie, lecz sama sobie świecąc, kładzie koniec niezgodzie, uśmierza swary, ukróca nienawiść, łagodzi waśnie, użycza wszystkim spokoju, skupia, co się rozpierzchło, podźwiga, co upadło, wygładza nierówności, prostuje krzywe, wszystkim pomaga, nie obraża nikogo, a ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulęknie się niczyjej groźby. To miłość tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu końcowi, udoskonala wszelkie cnoty cnotliwych. A kto nią wzgardzi, ten wszelkie dobra utraci... ".

Cywilizacja nr 40 "Polska suwerenna a geopolityka", ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012, ss. 208, format: 166x240, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

8,00 zł

-17,00 zł

25,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Chrońmy suwerenność!
Profesor UJ, jeden z głównych ideologów galicyjskiego konserwatyzmu, członek-założyciel Akademii Umiejętności, Józef Szujski (1835-1883) w swych opublikowanych w 1868 r., a wielce cenionych u schyłku XIX w. Dziejów Polski pisał: „Byłoby samobójstwem i wyparciem się samego siebie, gdyby naród nasz stracił szacunek, miłość i ufność ku zasadom, które go niegdyś wielkim czyniły, i któremi wyprzedził Europę". Czy obecnie doszło do takiego „samobójstwa"? Jakim zasadom ufamy dziś, gdy przystępując jako państwo do NATO i Unii Europejskiej - jeśli nie wyrzekliśmy się jeszcze całkowicie swej suwerenności, to postawiliśmy ją pod wielkim znakiem zapytania?
Słowa „suwerenność" nie ma w codziennym, potocznym języku, słyszymy je natomiast w dziennikach telewizyjnych, odnajdujemy w komentarzach politycznych na łamach gazet i nie zawsze być może wiemy, co tak dokładnie należy rozumieć pod tym pojęciem. Któryś z aforystów określił „suwerenność" jako „[...] imię wpisane w «wolność» na wizytówce przytwierdzonej do drzwi jej gabinetu". O tym, czy istotnie „suwerenność" jest tożsama z „wolnością" i jak należy pojmować jej sens w czasach cyfryzacji i lawinowego rozwoju komunikatorów, globalizacji gospodarki światowej oraz kosmopolityzacji kultury - traktuje ten oto, 40. już numer naszego kwartalnika.
Z zawartych na stronach „Cywilizacji" materiałów wyłania się dziś dogłębna i wszechstronna analiza owego problemu: od wykazania podstawowej prawdy, że suwerenność państwa i narodu jest wypadkową osobistego poczucia wolności oraz kultury duchowej obywateli, poprzez ilustrację poglądów filozoficznych głoszonych na ten temat przez Platona i Arystotelesa, a współcześnie przez K. Wojtyłę, dalej - przez ujawnienie „ciosów w suwerenność" w XX w. ze strony nazizmu i totalitaryzmu, dzisiaj zaś - ze strony tzw. nomadyzmu i kosmopolityzmu, aż po najistotniejszą bodaj obecnie kwestię „wpisywania się w kontekst suwerenności" programów i poczynań instytucji ponadpaństwowych. Artykułom rozwijającym powyższe kwestie towarzyszą ciekawe teksty na tematy „pokrewne", gdzie mowa m.in. o aktualnie przez nasz kraj prowadzonej polityce zagranicznej, o postawach Kaszubów wobec polskości, a także o coraz silniej wpływającej na sytuację ekonomiczną Europy prężnej gospodarce Dalekiego Wschodu, zaś na szczególna uwagę zasługuje wywiad udzielony nam przez prof. R. Legutkę, w którym szanowny interlokutor ujawnia prawdę o doraźnych i dalekosiężnych skutkach polskiego członkostwa w UE.
Życząc Państwu owocnej i satysfakcjonującej lektury powyższych treści, pozwalamy sobie w tym miejscu owym arcyzdolnym „inżynierom ludzkości", którzy w Brukseli, pod francusko-niemieckie dyktando, „konstruują nowoczesną Europę", zadedykować - aby w końcu pojęli, w czym tkwi sens i idea jednoczenia suwerennych narodów - to, co nasi przodkowie sześćset lat temu wpisali w preambułę unii horodelskiej: „Nie doznać nikomu łaski zbawienia, kogo nie wesprze miłość. Gdyż ona jedna nie działa marnie, lecz sama sobie świecąc, kładzie koniec niezgodzie, uśmierza swary, ukróca nienawiść, łagodzi waśnie, użycza wszystkim spokoju, skupia, co się rozpierzchło, podźwiga, co upadło, wygładza nierówności, prostuje krzywe, wszystkim pomaga, nie obraża nikogo, a ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulęknie się niczyjej groźby. To miłość tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu końcowi, udoskonala wszelkie cnoty cnotliwych. A kto nią wzgardzi, ten wszelkie dobra utraci... ".

Spis treści

 Tytułem wstępu…

Chrońmy suwerenność!

 

Myśl CYWILIZACJI

ks. Bogdan Czupryn  Suwerenność osoby fundamentem suwerenności narodowej i państwowej

W dobie globalizacji i rozwoju struktur ponadnarodowych pojawiają się liczne działania poszczególnych narodów na rzecz zachowania i rozwoju suwerenności własnego państwa. Autor podkreśla szanse rozwoju suwerenności ojczystej w kontekście istnienia wspólnoty międzynarodowej.

Służyć PRAWDZIE

Piotr S. Mazur  Kilka uwag o suwerenności państwa

Suwerenność to jeden z zasadniczych atrybutów państwa i władzy, która w relacjach zewnętrznych przejawia się w niezależności władzy państwowej reprezentującej daną społeczność od innych społeczności, zaś w relacjach wewnętrznych oznacza niezależność władzy od innych podmiotów istniejących i działających na jego terytorium. Podstawowe obszary suwerenności państwa to niezależność polityczna, ekonomiczna i kulturalna.

ks. Paweł Tarasiewicz  Suwerenność narodowa. Próba interpretacji filozoficznej

Artykuł dotyczy suwerenności narodu, której źródłem jest suwerenność ludzkiej osoby, a zwieńczeniem suwerenność państwa. Podstawowym walorem suwerenności narodowej jest to, że stanowi ona naturalne przedłużenie indywidualnej suwerenności człowieka, będąc gwarancją jego osobowego rozwoju.

Zbigniew Pańpuch  Podstawy klasycznego myślenia o suwerenności państwowej

Artykuł ukazuje narodziny w starożytności refleksji politycznej, której prekursorami byli Platon i Arystoteles. Problem określany współcześnie mianem suwerenności państwowej występował wówczas w dwojakim kontekście: powszechnej w starożytności instytucji niewolnictwa oraz samowystarczalności (autarkii) i niezależności ekonomicznej i politycznej.

Piotr Jaroszyński  Suwerenność w kulturze

W artykule wskazuje się, że podmiotem kultury jest przede wszystkim człowiek, a suwerenność pierwotnie jest właściwością konkretnego człowieka. Suwerenność narodowa odnosi się do członków danej społeczności, którzy identyfikują się z określonym obszarem kultury narodu. Ta świadomość pozwala budować suwerenność, ponieważ arcydzieła kultury narodowej ukazują aksjologię i przyjmowany przez niego obraz świata.

Przemysław Czarnek  Nowe wydanie doktryny ograniczonej suwerenności

Autor tekstu ukazuje ograniczające suwerenność skutki wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podkreśla, że w strukturach UE nie istnieją obecnie szanse na zwiększanie suwerenności poszczególnych państw, wręcz przeciwnie – suwerenność ta jest coraz bardziej ograniczana przez silny trend pogłębiania integracji, tworzenia nowych instytucji unijnych ingerujących w kompetencje państw członkowskich.

Tomasz Górka  Rozumienie wolności w myśli filozoficznej Karola Wojtyły

Artykuł przedstawia Karola Wojtyły koncepcję wolności ludzkiej. Wojtyła uważał, że dzięki samostanowieniu osoba nie tylko może spełniać wolne czyny, ale przede wszystkim być wolna jako taka. Wolność jest tu ściśle związana z prawdą – poznanie prawdy o dobru, rodzi powinność jego osiągnięcia czy zrealizowania.

 

Spełniać DOBRO

Paweł Marzec Suwerenność gospodarcza państwa

Państwo jest kluczowym podmiotem, gwarantem, który w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym współczesnego świata zapewnia człowiekowi bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo gospodarcze. Suwerenność gospodarczą należy postrzegać w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego, które w sposób naturalny wiąże się z nią i ją zabezpiecza.

Cezary Mech  Demograficzno-finansowa sytuacja Polski na tle trendów antypopulacyjnych

Autor ukazuje zagrożenia związane z nasilającym się spadkiem dzietności w krajach rozwiniętych. Brak efektywnej polityki prorodzinnej skutkuje szybkim starzeniem się społeczeństwa, a co za tym idzie szeregiem wyzwań ekonomicznych, politycznych i socjalnych, wynikających z kryzysu świadczeń emerytalnych.

Paweł Skrzydlewski  Ziemia jako miejsce rozwoju człowieka i narodu

Współczesna refleksja nad życiem społecznym dowodzi, że jego pełne opisanie i wyjaśnienie może dokonać się tylko przez odniesienia do miejsca, na którym i dzięki któremu się ono realizuje. Nie ma normalnego życia ludzkiego, rodziny, społeczności i państwa bez oparcia o trwałą własność prywatną, na jaką składa się m. in. ziemia, dziedziczona z pokolenia na pokolenie.

Julia M. Jaskólska  Polityka uśmiechów

Artykuł ukazuje zasadnicze cechy polskiej polityki bezpieczeństwa. Analiza polityki zagranicznej obecnych rządów ukazuje, że prowadzi ona do destabilizacji bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz do osłabienia roli Polski na arenie międzynarodowej. Autorka krytycznie ocenia również kondycję i uzbrojenie polskiej armii.

Mieczysław Ryba  Perspektywy rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej

W obliczu kryzysu finansowego Unii Europejskiej oraz postępujących procesów rekonstrukcyjnych w Europie, istnieje prawdopodobieństwo rozpadu UE. W takiej sytuacji Polska, mająca potężne historyczne tradycje w tym zakresie, może podjąć inicjatywę zjednoczenia Środkowej Europy, już bowiem od czasów jagiellońskich nasz kraj był czynnikiem stabilizującym układ sił w Europie.

Anna Visvizi  Wzrost gospodarczy Azji Południowo-Wschodniej: determinanty i ograniczenia

Celem artykułu jest ukazanie, na czym polega wzrost znaczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej, przed jakimi wyzwaniami stoją owe kraje, oraz w końcu, jakie są tego implikacje dla szeroko zdefiniowanego otoczenia międzynarodowego. Dynamiczny Wzrost gospodarczy Azji, szczególnie ekspansja Chin, prowokuje pytanie o znaczenie ekspansji gospodarczej krajów dla gospodarki światowej i stosunków międzynarodowych.

Teresa Mazur  „Nieprzystojnie żyją, i nie po naszemu…”

Artykuł ukazuje jak Polacy XVII – XIX w. postrzegali cudzoziemców, ich obyczaje i charakterystyczne cechy. Ciekawość w stosunku do obcokrajowców łączyła się zawsze w polskiej tradycji z serdeczną gościnnością i tolerancją wobec przybyszów, nie pozbawioną jednak wnikliwości i humoru.

 

SKARBIEC myśli polskiej

Feliks Koneczny  Cechy

 

Cywilizacyjne ROZMAITOŚCI

O szansach na suwerenność Polski w Unii Europejskiej – z prof. Ryszardem Legutko rozmawia Katarzyna Stępień

Paweł Bielawiec, Agnieszka Brzósko, Małgorzata Jurkowska  Raport o stanie Rzeczypospolitej a kampania wyborcza PiS

Jacek Gołębiowski  Hiszpańskie wspólnoty autonomiczne jako źródło siły i nowoczesności państwa

Autor na przykładzie Hiszpanii pokazuje, że powstanie regionów autonomicznych może stać się katalizatorem rozwoju cywilizacyjnego państwa. Decentralizacja spowodowała w Hiszpanii znaczne ożywienie ducha przedsiębiorczości w postaci licznych inicjatyw instytucjonalnych i obywatelskich, podejmowanych na polu ekonomicznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Ryszard Polak  Nazizm i komunizm – ciosy w suwerenność

Piotr R. Mazur  „Wolność jest w nas”

Rafał Maliszewski  Czy Kaszubi to Polacy?

 

RECENZJE

Piotr R. Mazur  Autobiografia z dystansu pisana

Anna Zalewska  Polska w sieciach

Piotr R. Mazur  Orwell po polsku

 

Cywilizacja nr 40 "Polska suwerenna a geopolityka", ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012, ss. 208, format: 166x240, oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 40 "Polska suwerenna a geopolityka"

Cywilizacja nr 40 "Polska suwerenna a geopolityka"

Chrońmy suwerenność!
Profesor UJ, jeden z głównych ideologów galicyjskiego konserwatyzmu, członek-założyciel Akademii Umiejętności, Józef Szujski (1835-1883) w swych opublikowanych w 1868 r., a wielce cenionych u schyłku XIX w. Dziejów Polski pisał: „Byłoby samobójstwem i wyparciem się samego siebie, gdyby naród nasz stracił szacunek, miłość i ufność ku zasadom, które go niegdyś wielkim czyniły, i któremi wyprzedził Europę". Czy obecnie doszło do takiego „samobójstwa"? Jakim zasadom ufamy dziś, gdy przystępując jako państwo do NATO i Unii Europejskiej - jeśli nie wyrzekliśmy się jeszcze całkowicie swej suwerenności, to postawiliśmy ją pod wielkim znakiem zapytania?
Słowa „suwerenność" nie ma w codziennym, potocznym języku, słyszymy je natomiast w dziennikach telewizyjnych, odnajdujemy w komentarzach politycznych na łamach gazet i nie zawsze być może wiemy, co tak dokładnie należy rozumieć pod tym pojęciem. Któryś z aforystów określił „suwerenność" jako „[...] imię wpisane w «wolność» na wizytówce przytwierdzonej do drzwi jej gabinetu". O tym, czy istotnie „suwerenność" jest tożsama z „wolnością" i jak należy pojmować jej sens w czasach cyfryzacji i lawinowego rozwoju komunikatorów, globalizacji gospodarki światowej oraz kosmopolityzacji kultury - traktuje ten oto, 40. już numer naszego kwartalnika.
Z zawartych na stronach „Cywilizacji" materiałów wyłania się dziś dogłębna i wszechstronna analiza owego problemu: od wykazania podstawowej prawdy, że suwerenność państwa i narodu jest wypadkową osobistego poczucia wolności oraz kultury duchowej obywateli, poprzez ilustrację poglądów filozoficznych głoszonych na ten temat przez Platona i Arystotelesa, a współcześnie przez K. Wojtyłę, dalej - przez ujawnienie „ciosów w suwerenność" w XX w. ze strony nazizmu i totalitaryzmu, dzisiaj zaś - ze strony tzw. nomadyzmu i kosmopolityzmu, aż po najistotniejszą bodaj obecnie kwestię „wpisywania się w kontekst suwerenności" programów i poczynań instytucji ponadpaństwowych. Artykułom rozwijającym powyższe kwestie towarzyszą ciekawe teksty na tematy „pokrewne", gdzie mowa m.in. o aktualnie przez nasz kraj prowadzonej polityce zagranicznej, o postawach Kaszubów wobec polskości, a także o coraz silniej wpływającej na sytuację ekonomiczną Europy prężnej gospodarce Dalekiego Wschodu, zaś na szczególna uwagę zasługuje wywiad udzielony nam przez prof. R. Legutkę, w którym szanowny interlokutor ujawnia prawdę o doraźnych i dalekosiężnych skutkach polskiego członkostwa w UE.
Życząc Państwu owocnej i satysfakcjonującej lektury powyższych treści, pozwalamy sobie w tym miejscu owym arcyzdolnym „inżynierom ludzkości", którzy w Brukseli, pod francusko-niemieckie dyktando, „konstruują nowoczesną Europę", zadedykować - aby w końcu pojęli, w czym tkwi sens i idea jednoczenia suwerennych narodów - to, co nasi przodkowie sześćset lat temu wpisali w preambułę unii horodelskiej: „Nie doznać nikomu łaski zbawienia, kogo nie wesprze miłość. Gdyż ona jedna nie działa marnie, lecz sama sobie świecąc, kładzie koniec niezgodzie, uśmierza swary, ukróca nienawiść, łagodzi waśnie, użycza wszystkim spokoju, skupia, co się rozpierzchło, podźwiga, co upadło, wygładza nierówności, prostuje krzywe, wszystkim pomaga, nie obraża nikogo, a ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulęknie się niczyjej groźby. To miłość tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu końcowi, udoskonala wszelkie cnoty cnotliwych. A kto nią wzgardzi, ten wszelkie dobra utraci... ".

Cywilizacja nr 40 "Polska suwerenna a geopolityka", ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012, ss. 208, format: 166x240, oprawa miękka

Copyright © 2024 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl