Obniżka! Cywilizacja nr 06 'Czy istnieje dobry liberalizm?' Zobacz większe

Cywilizacja nr 06 "Czy istnieje dobry liberalizm?"

Tym razem zapraszamy Państwa do trudnej lektury. Być może przeczytanie niejednego artykułu w niniejszym numerze "Cywilizacji" będzie się wiązało z koniecznością sięgnięcia do Wprowadzenia do filozofii czy Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Tak być musi, jeśli chcemy odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie w sposób rzetelny, sięgając właściwych przyczyn złej kondycji naszego życia społecznego. Łatwe diagnozy i proste recepty zawiodły już nie raz, i bardzo boleśnie. Czas na żmudny wysiłek intelektualny, czas na rozumienie spraw u ich podstaw.
Te filozoficzne podstawy różnych form liberalizmu odsłania przed nami najpierw o. prof. M.A. Krąpiec. Nadaje kierunek rozważaniom w całym numerze, nie tym jednym wszak artykułem, lecz całym swym bogatym i wciąż rozwijanym dorobkiem filozoficznym.
Dział teoretyczny stanowi punkt centralny tego numeru "Cywilizacji". Rozmowa z prof. H. Kieresiem przynosi odpowiedzi na kluczowe pytania: Jakie wskazówki dla zrozumienia liberalizmu daje nam filozofia? Jak utopia dokonała ekspansji w kierunku praktyki życia społecznego? Co jest największym wrogiem liberalizmu? Czy możliwe jest stworzenie liberalnej supercywilizacji?
Dalsze artykuły z zakresu filozofii uszczegóławiają spojrzenie na liberalizm w różnych aspektach. Ks. prof. T. Biesaga demaskuje dramatyczne konsekwencje relatywizmu moralnego - liberalnego pomysłu na funkcjonowanie świata ludzkich decyzji. Czy z dramatu ciągłego wyboru dobra i odrzucania zła wybawią nas "fachowcy": menedżer, esteta i psychoterapeuta? Jacek Banaś ukazuje woluntaryzm na przykładzie myśli Jana Dunsa Szkota. Błąd zawarty w tej filozoficznej teorii ma konsekwencje praktyczne: sprowadza ludzką wolność na bezdroża, którym w życiu społecznym na imię liberalizm - dowodzi autor. Czy liberalizm jest humanistyczny, czy też przy pomocy tego pięknego słowa stara się ukryć swój instrumentalny stosunek do człowieka? Dr Witold Landowski nie tylko rozstrzyga tę alternatywę, ale uzasadnia swoją odpowiedź, prowadząc nas poprzez meandry historii filozofii. Z kolei dr Stanisław Krajski we właściwej sobie bardzo przystępnej formie zarysowuje punkty styczne trzech dramatycznie błędnych doktryn: liberalizmu, masonerii i satanizmu.
W dalszej części działu Służyć prawdzie głos oddajemy historykom. Ukazują oni długi marsz ku rewolucji francuskiej, marsz poprzez serca i umysły (doc. dr. hab. G. Kucharczyk), a także "Wiadomości Literackie" jako awangardę liberalizmu w Polsce (M. Czernecki). W rubryce Konecznikana pada pytanie: czy Historiozof był liberałem? W duchu tej ideologii bywa bowiem nierzadko reinterpretowana jedna część jego dorobku oraz dyskredytowana jego druga część.
Spełniać dobro to dużo więcej niż tolerować ludzi wokół siebie. Toteż na początku tak zatytułowanego działu "Cywilizacji" prof. P.C. de Oliveira wyjaśnia, kiedy tolerancja (moralny szyld liberalizmu) jest cnotą, a kiedy wadą. Ukazujemy także poczynania "najstarszego socjalizmu" w dziedzinie edukacji - mające już długą historię, i te nowsze - widoczne w elektronicznych środkach przekazu.
Cykl rozważań O przyszłość prawicy narodowej znajduje swą kontynuację w artykule M. Króla O reformę myślenia. W tym kontekście warto już wspomnieć o Skarbcu myśli polskiej. Troszcząc się o przyszłość, o uzdrowienie polskiego etosu, warto sięgnąć do przeszłości, do dorobku prof. F. Konecznego, który z właściwą sobie znajomością człowieka, narodu i cywilizacji w dramatycznym kontekście - po drugiej wojnie światowej - pisze m.in. Od czego zacząć? i podpowiada Warunki powodzenia w działaniu, zwłaszcza o szerszym wymiarze społecznym.
Ostatni artykuł działu praktycznego i pierwszy z działu Wiara poszukująca zrozumienia oscylują wokół najbardziej aktualnego międzycywilizacyjnego konfliktu - wojny irackiej. Dr M. Ryba patrzy na nią z perspektywy wyzwań, jakie stoją przed polską polityką zagraniczną w nowym układzie sił na kontynencie i globie. Dla ks. K. Kołodziejczyka natomiast wojna iracka jest dramatyczną inspiracją do rozważań nad doktryną militarną Jana Pawła II. Do tematu wiodącego powracamy w dziale religijnym poprzez pytanie: Czy istnieje chrześcijański liberalizm? (ks. prof. S. Kowalczyk) oraz przez historyczną refleksję nad relacją liberalizmu do Kościoła i religii w ogóle (ks. prof. Z. Zieliński). Praktyczny obraz tej relacji ukazuje męczeństwo chrześcijan z lat rewolucji francuskiej (br. M Urbaniak).
Ten numer "Cywilizacji" to także nasze rozmaitości z rubryką czytelniczą i przeglądem czasopism, dział recenzji i coraz bogatsza relacja Z życia Instytutu.
Choć nie istnieje dobry liberalizm, istnieje prawdziwa wolność ludzka. O tym właśnie chce przypomnieć okładka naszego pisma. Mimo nieładu, który niesie wolnomyślny światopogląd i jego rewolucje (ilustruje go fragment obrazu Eugéne Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady), jest dla nas dostępne wyzwolenie w wymiarze religijnym (symbolizowane przez konfesjonał), które zawsze winno harmonijnie przekładać się na wymiar społeczny i polityczny (historyczny symbol Konstytucji 3 Maja z jej inwokacją). Zawsze możemy być wolni od zła ku dobru.

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2003, ss. 256, format: 166x240, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

8,00 zł brutto

-10,00 zł

18,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Tym razem zapraszamy Państwa do trudnej lektury. Być może przeczytanie niejednego artykułu w niniejszym numerze "Cywilizacji" będzie się wiązało z koniecznością sięgnięcia do Wprowadzenia do filozofii czy Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Tak być musi, jeśli chcemy odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie w sposób rzetelny, sięgając właściwych przyczyn złej kondycji naszego życia społecznego. Łatwe diagnozy i proste recepty zawiodły już nie raz, i bardzo boleśnie. Czas na żmudny wysiłek intelektualny, czas na rozumienie spraw u ich podstaw.
Te filozoficzne podstawy różnych form liberalizmu odsłania przed nami najpierw o. prof. M.A. Krąpiec. Nadaje kierunek rozważaniom w całym numerze, nie tym jednym wszak artykułem, lecz całym swym bogatym i wciąż rozwijanym dorobkiem filozoficznym.
Dział teoretyczny stanowi punkt centralny tego numeru "Cywilizacji". Rozmowa z prof. H. Kieresiem przynosi odpowiedzi na kluczowe pytania: Jakie wskazówki dla zrozumienia liberalizmu daje nam filozofia? Jak utopia dokonała ekspansji w kierunku praktyki życia społecznego? Co jest największym wrogiem liberalizmu? Czy możliwe jest stworzenie liberalnej supercywilizacji?
Dalsze artykuły z zakresu filozofii uszczegóławiają spojrzenie na liberalizm w różnych aspektach. Ks. prof. T. Biesaga demaskuje dramatyczne konsekwencje relatywizmu moralnego - liberalnego pomysłu na funkcjonowanie świata ludzkich decyzji. Czy z dramatu ciągłego wyboru dobra i odrzucania zła wybawią nas "fachowcy": menedżer, esteta i psychoterapeuta? Jacek Banaś ukazuje woluntaryzm na przykładzie myśli Jana Dunsa Szkota. Błąd zawarty w tej filozoficznej teorii ma konsekwencje praktyczne: sprowadza ludzką wolność na bezdroża, którym w życiu społecznym na imię liberalizm - dowodzi autor. Czy liberalizm jest humanistyczny, czy też przy pomocy tego pięknego słowa stara się ukryć swój instrumentalny stosunek do człowieka? Dr Witold Landowski nie tylko rozstrzyga tę alternatywę, ale uzasadnia swoją odpowiedź, prowadząc nas poprzez meandry historii filozofii. Z kolei dr Stanisław Krajski we właściwej sobie bardzo przystępnej formie zarysowuje punkty styczne trzech dramatycznie błędnych doktryn: liberalizmu, masonerii i satanizmu.
W dalszej części działu Służyć prawdzie głos oddajemy historykom. Ukazują oni długi marsz ku rewolucji francuskiej, marsz poprzez serca i umysły (doc. dr. hab. G. Kucharczyk), a także "Wiadomości Literackie" jako awangardę liberalizmu w Polsce (M. Czernecki). W rubryce Konecznikana pada pytanie: czy Historiozof był liberałem? W duchu tej ideologii bywa bowiem nierzadko reinterpretowana jedna część jego dorobku oraz dyskredytowana jego druga część.
Spełniać dobro to dużo więcej niż tolerować ludzi wokół siebie. Toteż na początku tak zatytułowanego działu "Cywilizacji" prof. P.C. de Oliveira wyjaśnia, kiedy tolerancja (moralny szyld liberalizmu) jest cnotą, a kiedy wadą. Ukazujemy także poczynania "najstarszego socjalizmu" w dziedzinie edukacji - mające już długą historię, i te nowsze - widoczne w elektronicznych środkach przekazu.
Cykl rozważań O przyszłość prawicy narodowej znajduje swą kontynuację w artykule M. Króla O reformę myślenia. W tym kontekście warto już wspomnieć o Skarbcu myśli polskiej. Troszcząc się o przyszłość, o uzdrowienie polskiego etosu, warto sięgnąć do przeszłości, do dorobku prof. F. Konecznego, który z właściwą sobie znajomością człowieka, narodu i cywilizacji w dramatycznym kontekście - po drugiej wojnie światowej - pisze m.in. Od czego zacząć? i podpowiada Warunki powodzenia w działaniu, zwłaszcza o szerszym wymiarze społecznym.
Ostatni artykuł działu praktycznego i pierwszy z działu Wiara poszukująca zrozumienia oscylują wokół najbardziej aktualnego międzycywilizacyjnego konfliktu - wojny irackiej. Dr M. Ryba patrzy na nią z perspektywy wyzwań, jakie stoją przed polską polityką zagraniczną w nowym układzie sił na kontynencie i globie. Dla ks. K. Kołodziejczyka natomiast wojna iracka jest dramatyczną inspiracją do rozważań nad doktryną militarną Jana Pawła II. Do tematu wiodącego powracamy w dziale religijnym poprzez pytanie: Czy istnieje chrześcijański liberalizm? (ks. prof. S. Kowalczyk) oraz przez historyczną refleksję nad relacją liberalizmu do Kościoła i religii w ogóle (ks. prof. Z. Zieliński). Praktyczny obraz tej relacji ukazuje męczeństwo chrześcijan z lat rewolucji francuskiej (br. M Urbaniak).
Ten numer "Cywilizacji" to także nasze rozmaitości z rubryką czytelniczą i przeglądem czasopism, dział recenzji i coraz bogatsza relacja Z życia Instytutu.
Choć nie istnieje dobry liberalizm, istnieje prawdziwa wolność ludzka. O tym właśnie chce przypomnieć okładka naszego pisma. Mimo nieładu, który niesie wolnomyślny światopogląd i jego rewolucje (ilustruje go fragment obrazu Eugéne Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady), jest dla nas dostępne wyzwolenie w wymiarze religijnym (symbolizowane przez konfesjonał), które zawsze winno harmonijnie przekładać się na wymiar społeczny i polityczny (historyczny symbol Konstytucji 3 Maja z jej inwokacją). Zawsze możemy być wolni od zła ku dobru.

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2003, ss. 256, format: 166x240, oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 06 "Czy istnieje dobry liberalizm?"

Cywilizacja nr 06 "Czy istnieje dobry liberalizm?"

Tym razem zapraszamy Państwa do trudnej lektury. Być może przeczytanie niejednego artykułu w niniejszym numerze "Cywilizacji" będzie się wiązało z koniecznością sięgnięcia do Wprowadzenia do filozofii czy Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Tak być musi, jeśli chcemy odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie w sposób rzetelny, sięgając właściwych przyczyn złej kondycji naszego życia społecznego. Łatwe diagnozy i proste recepty zawiodły już nie raz, i bardzo boleśnie. Czas na żmudny wysiłek intelektualny, czas na rozumienie spraw u ich podstaw.
Te filozoficzne podstawy różnych form liberalizmu odsłania przed nami najpierw o. prof. M.A. Krąpiec. Nadaje kierunek rozważaniom w całym numerze, nie tym jednym wszak artykułem, lecz całym swym bogatym i wciąż rozwijanym dorobkiem filozoficznym.
Dział teoretyczny stanowi punkt centralny tego numeru "Cywilizacji". Rozmowa z prof. H. Kieresiem przynosi odpowiedzi na kluczowe pytania: Jakie wskazówki dla zrozumienia liberalizmu daje nam filozofia? Jak utopia dokonała ekspansji w kierunku praktyki życia społecznego? Co jest największym wrogiem liberalizmu? Czy możliwe jest stworzenie liberalnej supercywilizacji?
Dalsze artykuły z zakresu filozofii uszczegóławiają spojrzenie na liberalizm w różnych aspektach. Ks. prof. T. Biesaga demaskuje dramatyczne konsekwencje relatywizmu moralnego - liberalnego pomysłu na funkcjonowanie świata ludzkich decyzji. Czy z dramatu ciągłego wyboru dobra i odrzucania zła wybawią nas "fachowcy": menedżer, esteta i psychoterapeuta? Jacek Banaś ukazuje woluntaryzm na przykładzie myśli Jana Dunsa Szkota. Błąd zawarty w tej filozoficznej teorii ma konsekwencje praktyczne: sprowadza ludzką wolność na bezdroża, którym w życiu społecznym na imię liberalizm - dowodzi autor. Czy liberalizm jest humanistyczny, czy też przy pomocy tego pięknego słowa stara się ukryć swój instrumentalny stosunek do człowieka? Dr Witold Landowski nie tylko rozstrzyga tę alternatywę, ale uzasadnia swoją odpowiedź, prowadząc nas poprzez meandry historii filozofii. Z kolei dr Stanisław Krajski we właściwej sobie bardzo przystępnej formie zarysowuje punkty styczne trzech dramatycznie błędnych doktryn: liberalizmu, masonerii i satanizmu.
W dalszej części działu Służyć prawdzie głos oddajemy historykom. Ukazują oni długi marsz ku rewolucji francuskiej, marsz poprzez serca i umysły (doc. dr. hab. G. Kucharczyk), a także "Wiadomości Literackie" jako awangardę liberalizmu w Polsce (M. Czernecki). W rubryce Konecznikana pada pytanie: czy Historiozof był liberałem? W duchu tej ideologii bywa bowiem nierzadko reinterpretowana jedna część jego dorobku oraz dyskredytowana jego druga część.
Spełniać dobro to dużo więcej niż tolerować ludzi wokół siebie. Toteż na początku tak zatytułowanego działu "Cywilizacji" prof. P.C. de Oliveira wyjaśnia, kiedy tolerancja (moralny szyld liberalizmu) jest cnotą, a kiedy wadą. Ukazujemy także poczynania "najstarszego socjalizmu" w dziedzinie edukacji - mające już długą historię, i te nowsze - widoczne w elektronicznych środkach przekazu.
Cykl rozważań O przyszłość prawicy narodowej znajduje swą kontynuację w artykule M. Króla O reformę myślenia. W tym kontekście warto już wspomnieć o Skarbcu myśli polskiej. Troszcząc się o przyszłość, o uzdrowienie polskiego etosu, warto sięgnąć do przeszłości, do dorobku prof. F. Konecznego, który z właściwą sobie znajomością człowieka, narodu i cywilizacji w dramatycznym kontekście - po drugiej wojnie światowej - pisze m.in. Od czego zacząć? i podpowiada Warunki powodzenia w działaniu, zwłaszcza o szerszym wymiarze społecznym.
Ostatni artykuł działu praktycznego i pierwszy z działu Wiara poszukująca zrozumienia oscylują wokół najbardziej aktualnego międzycywilizacyjnego konfliktu - wojny irackiej. Dr M. Ryba patrzy na nią z perspektywy wyzwań, jakie stoją przed polską polityką zagraniczną w nowym układzie sił na kontynencie i globie. Dla ks. K. Kołodziejczyka natomiast wojna iracka jest dramatyczną inspiracją do rozważań nad doktryną militarną Jana Pawła II. Do tematu wiodącego powracamy w dziale religijnym poprzez pytanie: Czy istnieje chrześcijański liberalizm? (ks. prof. S. Kowalczyk) oraz przez historyczną refleksję nad relacją liberalizmu do Kościoła i religii w ogóle (ks. prof. Z. Zieliński). Praktyczny obraz tej relacji ukazuje męczeństwo chrześcijan z lat rewolucji francuskiej (br. M Urbaniak).
Ten numer "Cywilizacji" to także nasze rozmaitości z rubryką czytelniczą i przeglądem czasopism, dział recenzji i coraz bogatsza relacja Z życia Instytutu.
Choć nie istnieje dobry liberalizm, istnieje prawdziwa wolność ludzka. O tym właśnie chce przypomnieć okładka naszego pisma. Mimo nieładu, który niesie wolnomyślny światopogląd i jego rewolucje (ilustruje go fragment obrazu Eugéne Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady), jest dla nas dostępne wyzwolenie w wymiarze religijnym (symbolizowane przez konfesjonał), które zawsze winno harmonijnie przekładać się na wymiar społeczny i polityczny (historyczny symbol Konstytucji 3 Maja z jej inwokacją). Zawsze możemy być wolni od zła ku dobru.

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2003, ss. 256, format: 166x240, oprawa miękka

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl