Obniżka! Człowiek w kulturze nr 13. Nowość chrześcijaństwa Zobacz większe

Człowiek w kulturze nr 13. Nowość chrześcijaństwa

Nowy produkt

Trzynasty tom pisma "Człowiek w kulturze" poświęcony jest jubileuszowi dwutysiąclecia chrześcijaństwa wraz z jego doniosłym wkładem w kulturę. Tom zawiera refleksje na temat nieprzemijającej nowości chrześcijaństwa i sensu chrześcijańskiej kultury, wyrażającej się w porządku ludzkiego poznania prowadzącego do prawdy, porządku postępowania moralnego realizującego realne dobro, artystycznej twórczości realizującej piękno, których syn- tezę stanowi religia, dająca ostateczne uzasadnienie dla ludzkiego życia przez osobową więź z Bogiem. Refleksja nad dziejami chrześcijańskiej kultury obejmuje również przeżywane na nowo tysiąclecie chrztu Polski, na mocy którego Polska stała się tej kultury twórczym dziedzicem, realizując w swym narodowym pielgrzymowaniu to, co wieczne i niezmienne. Ścisły od tysiąclecia związek polskiej kultury z chrześcijaństwem dziś poddawany jest próbom i licznym zagrożeniom godzącym w osobowy i społeczny wymiar ludzkiej natury. Zarysowanie współczesnych zagrożeń dla bytu narodowego, jego chrześcijańskich korzeni i realizacji życia osobowego pozwala na sformułowanie szeregu koniecznych - dla ratowania polskiej kultury - rozwiązań. W tomie ponadto znaleźć można artykuły o relacji między rozumem i wiarą, próbę odpowiedzi na pytanie o prawdę, jej źródło sposób istnienia, wyjaśnienie ideologicznych źródeł obecnego konfliktu między polityką a religią, destrukcyjnych wpływów neoplatonizmu na kulturę zachodnią, ukazanie - w nawiązaniu do encykliki Ojca świętego Jana Pawła II Fides et ratio - konieczności poznania integralnej prawdy o człowieku, czy wreszcie analizy dotyczące najcenniejszego osiągnięcia kultury chrześcijańskiej (wypracowanego na podstawie źródeł greckich i rzymskich inspirowanych biblijnym przekazem): koncepcji człowieka jako osoby. Ukazywanie warunków koniecznych dla realizacji życia osobowego, umożliwiających ostateczne spełnienie się - poprzez życie w prawdzie, dobru i pięknie - człowieka powołanego do świętości stanowi obszerną część tomu. Analiza paradoksów istniejących współcześnie w dziedzinie ochrony praw człowieka odsyła do poszukiwań ontologicznych podstaw ich istnienia i obowiązywania. Refleksje nad rolą pras umienia (synderezy) w życiu moralnym człowieka (oparte na przemyśleniach św. Tomasza z Akwinu), nad znaczeniem cnót dla realizowania się człowieka jako osoby (oparte na przemyśleniach Platona i Arystotelesa) oraz nad cywilizacyjnymi zagrożeniami dla ludzkiej wolności pozwalają następnie ukazać tło dzisiejszych działań mających na celu uderzenie w osobowy i wspólnotowy wymiar życia ludzkiego. Ukazano zatem na kanwie poglądów włoskiego filozofa U. ScarpeIlego propozycję tak zwanej bioetyki laickiej oraz XX-wieczny atak na rodzinę wynikający z apriorycznych propozycji nowożytnej filozofii, a szczególnie próbę uderzenia w prawo do życia dzieci rodzących się z defektami genetycznymi. W tomie zamieszczono także artykuł poświęcony kulturze fizycznej i jej roli w rozwoju życia osobowego, poddawanej szczególnej refleksji teoretycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce przez pedagogów i moralistów katolickich, oraz wywiad na temat sportów górskich pod tytułem Filozofia i góry.

Człowiek w kulturze nr 13. Nowość chrześcijaństwa, ISBN 83-902915-9-2, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 2000, format: 145 x 245, ss. 332, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

9,00 zł brutto

-5,00 zł

14,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Trzynasty tom pisma "Człowiek w kulturze" poświęcony jest jubileuszowi dwutysiąclecia chrześcijaństwa wraz z jego doniosłym wkładem w kulturę. Tom zawiera refleksje na temat nieprzemijającej nowości chrześcijaństwa i sensu chrześcijańskiej kultury, wyrażającej się w porządku ludzkiego poznania prowadzącego do prawdy, porządku postępowania moralnego realizującego realne dobro, artystycznej twórczości realizującej piękno, których syn- tezę stanowi religia, dająca ostateczne uzasadnienie dla ludzkiego życia przez osobową więź z Bogiem. Refleksja nad dziejami chrześcijańskiej kultury obejmuje również przeżywane na nowo tysiąclecie chrztu Polski, na mocy którego Polska stała się tej kultury twórczym dziedzicem, realizując w swym narodowym pielgrzymowaniu to, co wieczne i niezmienne. Ścisły od tysiąclecia związek polskiej kultury z chrześcijaństwem dziś poddawany jest próbom i licznym zagrożeniom godzącym w osobowy i społeczny wymiar ludzkiej natury. Zarysowanie współczesnych zagrożeń dla bytu narodowego, jego chrześcijańskich korzeni i realizacji życia osobowego pozwala na sformułowanie szeregu koniecznych - dla ratowania polskiej kultury - rozwiązań. W tomie ponadto znaleźć można artykuły o relacji między rozumem i wiarą, próbę odpowiedzi na pytanie o prawdę, jej źródło sposób istnienia, wyjaśnienie ideologicznych źródeł obecnego konfliktu między polityką a religią, destrukcyjnych wpływów neoplatonizmu na kulturę zachodnią, ukazanie - w nawiązaniu do encykliki Ojca świętego Jana Pawła II Fides et ratio - konieczności poznania integralnej prawdy o człowieku, czy wreszcie analizy dotyczące najcenniejszego osiągnięcia kultury chrześcijańskiej (wypracowanego na podstawie źródeł greckich i rzymskich inspirowanych biblijnym przekazem): koncepcji człowieka jako osoby. Ukazywanie warunków koniecznych dla realizacji życia osobowego, umożliwiających ostateczne spełnienie się - poprzez życie w prawdzie, dobru i pięknie - człowieka powołanego do świętości stanowi obszerną część tomu. Analiza paradoksów istniejących współcześnie w dziedzinie ochrony praw człowieka odsyła do poszukiwań ontologicznych podstaw ich istnienia i obowiązywania. Refleksje nad rolą pras umienia (synderezy) w życiu moralnym człowieka (oparte na przemyśleniach św. Tomasza z Akwinu), nad znaczeniem cnót dla realizowania się człowieka jako osoby (oparte na przemyśleniach Platona i Arystotelesa) oraz nad cywilizacyjnymi zagrożeniami dla ludzkiej wolności pozwalają następnie ukazać tło dzisiejszych działań mających na celu uderzenie w osobowy i wspólnotowy wymiar życia ludzkiego. Ukazano zatem na kanwie poglądów włoskiego filozofa U. ScarpeIlego propozycję tak zwanej bioetyki laickiej oraz XX-wieczny atak na rodzinę wynikający z apriorycznych propozycji nowożytnej filozofii, a szczególnie próbę uderzenia w prawo do życia dzieci rodzących się z defektami genetycznymi. W tomie zamieszczono także artykuł poświęcony kulturze fizycznej i jej roli w rozwoju życia osobowego, poddawanej szczególnej refleksji teoretycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce przez pedagogów i moralistów katolickich, oraz wywiad na temat sportów górskich pod tytułem Filozofia i góry.

Człowiek w kulturze nr 13. Nowość chrześcijaństwa, ISBN 83-902915-9-2, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 2000, format: 145 x 245, ss. 332, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Człowiek w kulturze nr 13. Nowość chrześcijaństwa

Człowiek w kulturze nr 13. Nowość chrześcijaństwa

Trzynasty tom pisma "Człowiek w kulturze" poświęcony jest jubileuszowi dwutysiąclecia chrześcijaństwa wraz z jego doniosłym wkładem w kulturę. Tom zawiera refleksje na temat nieprzemijającej nowości chrześcijaństwa i sensu chrześcijańskiej kultury, wyrażającej się w porządku ludzkiego poznania prowadzącego do prawdy, porządku postępowania moralnego realizującego realne dobro, artystycznej twórczości realizującej piękno, których syn- tezę stanowi religia, dająca ostateczne uzasadnienie dla ludzkiego życia przez osobową więź z Bogiem. Refleksja nad dziejami chrześcijańskiej kultury obejmuje również przeżywane na nowo tysiąclecie chrztu Polski, na mocy którego Polska stała się tej kultury twórczym dziedzicem, realizując w swym narodowym pielgrzymowaniu to, co wieczne i niezmienne. Ścisły od tysiąclecia związek polskiej kultury z chrześcijaństwem dziś poddawany jest próbom i licznym zagrożeniom godzącym w osobowy i społeczny wymiar ludzkiej natury. Zarysowanie współczesnych zagrożeń dla bytu narodowego, jego chrześcijańskich korzeni i realizacji życia osobowego pozwala na sformułowanie szeregu koniecznych - dla ratowania polskiej kultury - rozwiązań. W tomie ponadto znaleźć można artykuły o relacji między rozumem i wiarą, próbę odpowiedzi na pytanie o prawdę, jej źródło sposób istnienia, wyjaśnienie ideologicznych źródeł obecnego konfliktu między polityką a religią, destrukcyjnych wpływów neoplatonizmu na kulturę zachodnią, ukazanie - w nawiązaniu do encykliki Ojca świętego Jana Pawła II Fides et ratio - konieczności poznania integralnej prawdy o człowieku, czy wreszcie analizy dotyczące najcenniejszego osiągnięcia kultury chrześcijańskiej (wypracowanego na podstawie źródeł greckich i rzymskich inspirowanych biblijnym przekazem): koncepcji człowieka jako osoby. Ukazywanie warunków koniecznych dla realizacji życia osobowego, umożliwiających ostateczne spełnienie się - poprzez życie w prawdzie, dobru i pięknie - człowieka powołanego do świętości stanowi obszerną część tomu. Analiza paradoksów istniejących współcześnie w dziedzinie ochrony praw człowieka odsyła do poszukiwań ontologicznych podstaw ich istnienia i obowiązywania. Refleksje nad rolą pras umienia (synderezy) w życiu moralnym człowieka (oparte na przemyśleniach św. Tomasza z Akwinu), nad znaczeniem cnót dla realizowania się człowieka jako osoby (oparte na przemyśleniach Platona i Arystotelesa) oraz nad cywilizacyjnymi zagrożeniami dla ludzkiej wolności pozwalają następnie ukazać tło dzisiejszych działań mających na celu uderzenie w osobowy i wspólnotowy wymiar życia ludzkiego. Ukazano zatem na kanwie poglądów włoskiego filozofa U. ScarpeIlego propozycję tak zwanej bioetyki laickiej oraz XX-wieczny atak na rodzinę wynikający z apriorycznych propozycji nowożytnej filozofii, a szczególnie próbę uderzenia w prawo do życia dzieci rodzących się z defektami genetycznymi. W tomie zamieszczono także artykuł poświęcony kulturze fizycznej i jej roli w rozwoju życia osobowego, poddawanej szczególnej refleksji teoretycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce przez pedagogów i moralistów katolickich, oraz wywiad na temat sportów górskich pod tytułem Filozofia i góry.

Człowiek w kulturze nr 13. Nowość chrześcijaństwa, ISBN 83-902915-9-2, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 2000, format: 145 x 245, ss. 332, oprawa miękka

W cenie 5% VAT

Copyright © 2018 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl