Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży Zobacz większe

Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży

Ta książka winna się znaleźć w biblioteczce każdego katolika. Co więcej, powinna być jego stałą towarzyszką. Jej lektura to obowiązek i przyjemność. Dla wszystkich... WDS przedstawia "Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży". Niezwykła szata graficzna. Mocne przeżycia. 

Papież Benedykt XVI stara się przy różnych okazjach podkreślać znaczenie poprawnej formacji religijnej katolików w naszych czasach. Zainteresowanie papieża wielowiekową Tradycją Kościoła owocuje jego wysiłkiem na rzecz upowszechnienia katolickiego dorobku doktrynalnego od czasów biblijnych, przez epokę Ojców Kościoła (patrystyka) aż do czasów nam współczesnych. Benedykt XVI podkreśla znaczenie rzymskiej liturgii, troszczy się o lepszą formację kapłanów i często podejmuje problemy współczesnych zagrożeń duchowych. W ten sposób realizuje się dziedzictwo św. Benedykta z Nursji, patrona papieża, który w szóstym wieku chrześcijaństwa rozwijał różne inicjatywy zmierzające do odnowy, umocnienia i rozszerzenia kultury chrześcijańskiej w Europie, w której panował wówczas (jak dzisiaj) spory chaos polityczny i ideowy. 

Ponowne wydanie katolickiego katechizmu dla młodzieży, wydrukowanego w Poznaniu w roku 1929, dobrze wpisuje się w realizację papieskiego zamiaru, aby współcześni katolicy korzystali obficie z tego nierzadko zapomnianego dziedzictwa wiary, którym żył i karmił się Kościół, pod kierunkiem Ducha Świętego, przez liczne wieki swej historii. Niniejszy katechizm jest dziełem zwięzłym i podstawowym, ale to nie znaczy, że jego znaczenie nie jest ważne. Mogą z niego korzystać katolicy w różnym wieku, ponieważ jest krótkim zbiorem najważniejszych prawd wiary, wykładem nauki katolickiej, który nie przedawnia się i nie staje się zbędny. W nowożytnych dziejach Kościoła szczególnie doniosłą rolę odgrywał obszerny tzw. Katechizm trydencki, wydany w roku 1566, a przeznaczony dla proboszczów w dobie walki Kościoła z zagrożeniami pochodzącymi od protestantyzmu. W Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu ukazał się natomiast w ostatnich latach Katechizm św. Piusa X, w którym szerzej niż w niniejszej edycji podane były zasady wiary katolickiej.

W pewnym sensie lektura katechizmu jest dla katolika najważniejszym obowiązkiem. Na kartach bowiem katechizmu zawarte są podstawy wiary, ukazane są najważniejsze dogmaty, które wyrażają Objawienie Boże, przekazane w Piśmie Świętym i Tradycji Apostolskiej. Nie sposób czytać Pisma Świętego i żyć wiarą Kościoła bez znajomości katechizmu. Dobry katechizm jest jak fundament, na którym można wznosić coraz lepsze poznanie Boga i Kościoła. W czasach dzisiejszych jest to coraz bardziej potrzebne.

Niniejszy katechizm ukazał się w roku 1929. W Kościele obowiązywała wówczas liturgia rzymska, sprawowana według tradycyjnego łacińskiego mszału (Missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum). Paweł VI zreformował ten mszał w roku 1969, ale Benedykt XVI ustanowił zasadę, że ta zreformowana liturgia stanowi „formę zwyczajną rytu rzymskiego", a liturgia tradycyjna, przedsoborowa - „formę nadzwyczajną" (motu proprio Summorum Pontificum z lipca 2007 roku). Ponieważ ducha starej liturgii najlepiej wyrażają tradycyjne katechizmy - zatem wszystkie zawarte w niniejszym katechizmie zasady (posty, modlitwy, rok kościelny, etc.) wprost odnoszą się do owej nadzwyczajnej formy liturgii rzymskiej i tradycyjnej pobożności. Decyzja papieska z roku 2007 sprawia, że we współczesnym Kościele Tradycja - również liturgiczna - zajmuje coraz więcej miejsca. Poznaniu tych wielowiekowych form pobożności i kultu służą zaś nie tylko monumentalne opracowania, jak np. wydawany obecnie reprint wielotomowego Wykładu liturgii Kościoła katolickiego, autorstwa biskupa płockiego i męczennika, bł. Antoniego Nowowiejskiego (1858-1941), ale również tradycyjne katechizmy, w których znajdują się liczne odniesienia do obrzędów liturgicznych. Czytając ten katechizm wchodzimy do tradycyjnego Kościoła, który w niczym nie przypomina muzeum, gdyż jest żywą świątynią Boga.

Zaletą niniejszej książki jest jej jasny, uporządkowany układ. Czytelnik może poznać nie tylko podstawy wiary, ale dowiaduje się również wiele o jej praktycznym wyrazie w postaci kultu obecnego w liturgii, roku kościelnego i całego życia chrześcijańskiego. Autorzy poświęcili też sporo miejsca polskiej religijności katolickiej, ukazując zwyczaje religijne, pieśni, modlitwy, podstawy patriotyzmu, wskazali na sanktuaria maryjne i związki życia codziennego z chrześcijańskim rozumieniem świata. Przypomniano Boże przykazania i ich znaczenie dla życia. Wszystko jest jasne, uporządkowane, ujęte w krótkie formuły. Katechizm jest wezwaniem do bycia lepszym, do pobożności, do walki z wadami, ukazuje całokształt postawy katolickiej, przedstawia kim jest i jaki ma być katolik. Skierowany do młodzieży katechizm jest napisany prosto i przystępnie. Skorzystać z niego może każdy, bo Chrystus wzywa, abyśmy wszyscy byli jak dzieci, żeby prosto i uczciwie stanąć przed Bogiem.

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary to idealna okazja do pogłębienia, uporządkowania i oczyszczenia wiary każdego katolika przez uważną lekturę katolickiego katechizmu, zwłaszcza gdy jest on mocno zakorzeniony w Tradycji, którą niezmiennie żyje Kościół. Następnym etapem tej edukacji są liczne dzieła z katolickiej duchowości i dogmatyki. Ich lektura może nie tylko zmieniać życie wiernych, ale za ich pośrednictwem może zmieniać świat, tak, jak to miało miejsce w całej historii chrześcijaństwa.
Marcin Karas

Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży, ISBN 978-83-257-0450-6 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, format: 125 x 195, ss. 176, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

19,90 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Ta książka winna się znaleźć w biblioteczce każdego katolika. Co więcej, powinna być jego stałą towarzyszką. Jej lektura to obowiązek i przyjemność. Dla wszystkich... WDS przedstawia "Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży". Niezwykła szata graficzna. Mocne przeżycia. 

Papież Benedykt XVI stara się przy różnych okazjach podkreślać znaczenie poprawnej formacji religijnej katolików w naszych czasach. Zainteresowanie papieża wielowiekową Tradycją Kościoła owocuje jego wysiłkiem na rzecz upowszechnienia katolickiego dorobku doktrynalnego od czasów biblijnych, przez epokę Ojców Kościoła (patrystyka) aż do czasów nam współczesnych. Benedykt XVI podkreśla znaczenie rzymskiej liturgii, troszczy się o lepszą formację kapłanów i często podejmuje problemy współczesnych zagrożeń duchowych. W ten sposób realizuje się dziedzictwo św. Benedykta z Nursji, patrona papieża, który w szóstym wieku chrześcijaństwa rozwijał różne inicjatywy zmierzające do odnowy, umocnienia i rozszerzenia kultury chrześcijańskiej w Europie, w której panował wówczas (jak dzisiaj) spory chaos polityczny i ideowy. 

Ponowne wydanie katolickiego katechizmu dla młodzieży, wydrukowanego w Poznaniu w roku 1929, dobrze wpisuje się w realizację papieskiego zamiaru, aby współcześni katolicy korzystali obficie z tego nierzadko zapomnianego dziedzictwa wiary, którym żył i karmił się Kościół, pod kierunkiem Ducha Świętego, przez liczne wieki swej historii. Niniejszy katechizm jest dziełem zwięzłym i podstawowym, ale to nie znaczy, że jego znaczenie nie jest ważne. Mogą z niego korzystać katolicy w różnym wieku, ponieważ jest krótkim zbiorem najważniejszych prawd wiary, wykładem nauki katolickiej, który nie przedawnia się i nie staje się zbędny. W nowożytnych dziejach Kościoła szczególnie doniosłą rolę odgrywał obszerny tzw. Katechizm trydencki, wydany w roku 1566, a przeznaczony dla proboszczów w dobie walki Kościoła z zagrożeniami pochodzącymi od protestantyzmu. W Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu ukazał się natomiast w ostatnich latach Katechizm św. Piusa X, w którym szerzej niż w niniejszej edycji podane były zasady wiary katolickiej.

W pewnym sensie lektura katechizmu jest dla katolika najważniejszym obowiązkiem. Na kartach bowiem katechizmu zawarte są podstawy wiary, ukazane są najważniejsze dogmaty, które wyrażają Objawienie Boże, przekazane w Piśmie Świętym i Tradycji Apostolskiej. Nie sposób czytać Pisma Świętego i żyć wiarą Kościoła bez znajomości katechizmu. Dobry katechizm jest jak fundament, na którym można wznosić coraz lepsze poznanie Boga i Kościoła. W czasach dzisiejszych jest to coraz bardziej potrzebne.

Niniejszy katechizm ukazał się w roku 1929. W Kościele obowiązywała wówczas liturgia rzymska, sprawowana według tradycyjnego łacińskiego mszału (Missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum). Paweł VI zreformował ten mszał w roku 1969, ale Benedykt XVI ustanowił zasadę, że ta zreformowana liturgia stanowi „formę zwyczajną rytu rzymskiego", a liturgia tradycyjna, przedsoborowa - „formę nadzwyczajną" (motu proprio Summorum Pontificum z lipca 2007 roku). Ponieważ ducha starej liturgii najlepiej wyrażają tradycyjne katechizmy - zatem wszystkie zawarte w niniejszym katechizmie zasady (posty, modlitwy, rok kościelny, etc.) wprost odnoszą się do owej nadzwyczajnej formy liturgii rzymskiej i tradycyjnej pobożności. Decyzja papieska z roku 2007 sprawia, że we współczesnym Kościele Tradycja - również liturgiczna - zajmuje coraz więcej miejsca. Poznaniu tych wielowiekowych form pobożności i kultu służą zaś nie tylko monumentalne opracowania, jak np. wydawany obecnie reprint wielotomowego Wykładu liturgii Kościoła katolickiego, autorstwa biskupa płockiego i męczennika, bł. Antoniego Nowowiejskiego (1858-1941), ale również tradycyjne katechizmy, w których znajdują się liczne odniesienia do obrzędów liturgicznych. Czytając ten katechizm wchodzimy do tradycyjnego Kościoła, który w niczym nie przypomina muzeum, gdyż jest żywą świątynią Boga.

Zaletą niniejszej książki jest jej jasny, uporządkowany układ. Czytelnik może poznać nie tylko podstawy wiary, ale dowiaduje się również wiele o jej praktycznym wyrazie w postaci kultu obecnego w liturgii, roku kościelnego i całego życia chrześcijańskiego. Autorzy poświęcili też sporo miejsca polskiej religijności katolickiej, ukazując zwyczaje religijne, pieśni, modlitwy, podstawy patriotyzmu, wskazali na sanktuaria maryjne i związki życia codziennego z chrześcijańskim rozumieniem świata. Przypomniano Boże przykazania i ich znaczenie dla życia. Wszystko jest jasne, uporządkowane, ujęte w krótkie formuły. Katechizm jest wezwaniem do bycia lepszym, do pobożności, do walki z wadami, ukazuje całokształt postawy katolickiej, przedstawia kim jest i jaki ma być katolik. Skierowany do młodzieży katechizm jest napisany prosto i przystępnie. Skorzystać z niego może każdy, bo Chrystus wzywa, abyśmy wszyscy byli jak dzieci, żeby prosto i uczciwie stanąć przed Bogiem.

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary to idealna okazja do pogłębienia, uporządkowania i oczyszczenia wiary każdego katolika przez uważną lekturę katolickiego katechizmu, zwłaszcza gdy jest on mocno zakorzeniony w Tradycji, którą niezmiennie żyje Kościół. Następnym etapem tej edukacji są liczne dzieła z katolickiej duchowości i dogmatyki. Ich lektura może nie tylko zmieniać życie wiernych, ale za ich pośrednictwem może zmieniać świat, tak, jak to miało miejsce w całej historii chrześcijaństwa.
Marcin Karas

Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży, ISBN 978-83-257-0450-6 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, format: 125 x 195, ss. 176, oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży

Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży

Ta książka winna się znaleźć w biblioteczce każdego katolika. Co więcej, powinna być jego stałą towarzyszką. Jej lektura to obowiązek i przyjemność. Dla wszystkich... WDS przedstawia "Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży". Niezwykła szata graficzna. Mocne przeżycia. 

Papież Benedykt XVI stara się przy różnych okazjach podkreślać znaczenie poprawnej formacji religijnej katolików w naszych czasach. Zainteresowanie papieża wielowiekową Tradycją Kościoła owocuje jego wysiłkiem na rzecz upowszechnienia katolickiego dorobku doktrynalnego od czasów biblijnych, przez epokę Ojców Kościoła (patrystyka) aż do czasów nam współczesnych. Benedykt XVI podkreśla znaczenie rzymskiej liturgii, troszczy się o lepszą formację kapłanów i często podejmuje problemy współczesnych zagrożeń duchowych. W ten sposób realizuje się dziedzictwo św. Benedykta z Nursji, patrona papieża, który w szóstym wieku chrześcijaństwa rozwijał różne inicjatywy zmierzające do odnowy, umocnienia i rozszerzenia kultury chrześcijańskiej w Europie, w której panował wówczas (jak dzisiaj) spory chaos polityczny i ideowy. 

Ponowne wydanie katolickiego katechizmu dla młodzieży, wydrukowanego w Poznaniu w roku 1929, dobrze wpisuje się w realizację papieskiego zamiaru, aby współcześni katolicy korzystali obficie z tego nierzadko zapomnianego dziedzictwa wiary, którym żył i karmił się Kościół, pod kierunkiem Ducha Świętego, przez liczne wieki swej historii. Niniejszy katechizm jest dziełem zwięzłym i podstawowym, ale to nie znaczy, że jego znaczenie nie jest ważne. Mogą z niego korzystać katolicy w różnym wieku, ponieważ jest krótkim zbiorem najważniejszych prawd wiary, wykładem nauki katolickiej, który nie przedawnia się i nie staje się zbędny. W nowożytnych dziejach Kościoła szczególnie doniosłą rolę odgrywał obszerny tzw. Katechizm trydencki, wydany w roku 1566, a przeznaczony dla proboszczów w dobie walki Kościoła z zagrożeniami pochodzącymi od protestantyzmu. W Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu ukazał się natomiast w ostatnich latach Katechizm św. Piusa X, w którym szerzej niż w niniejszej edycji podane były zasady wiary katolickiej.

W pewnym sensie lektura katechizmu jest dla katolika najważniejszym obowiązkiem. Na kartach bowiem katechizmu zawarte są podstawy wiary, ukazane są najważniejsze dogmaty, które wyrażają Objawienie Boże, przekazane w Piśmie Świętym i Tradycji Apostolskiej. Nie sposób czytać Pisma Świętego i żyć wiarą Kościoła bez znajomości katechizmu. Dobry katechizm jest jak fundament, na którym można wznosić coraz lepsze poznanie Boga i Kościoła. W czasach dzisiejszych jest to coraz bardziej potrzebne.

Niniejszy katechizm ukazał się w roku 1929. W Kościele obowiązywała wówczas liturgia rzymska, sprawowana według tradycyjnego łacińskiego mszału (Missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum). Paweł VI zreformował ten mszał w roku 1969, ale Benedykt XVI ustanowił zasadę, że ta zreformowana liturgia stanowi „formę zwyczajną rytu rzymskiego", a liturgia tradycyjna, przedsoborowa - „formę nadzwyczajną" (motu proprio Summorum Pontificum z lipca 2007 roku). Ponieważ ducha starej liturgii najlepiej wyrażają tradycyjne katechizmy - zatem wszystkie zawarte w niniejszym katechizmie zasady (posty, modlitwy, rok kościelny, etc.) wprost odnoszą się do owej nadzwyczajnej formy liturgii rzymskiej i tradycyjnej pobożności. Decyzja papieska z roku 2007 sprawia, że we współczesnym Kościele Tradycja - również liturgiczna - zajmuje coraz więcej miejsca. Poznaniu tych wielowiekowych form pobożności i kultu służą zaś nie tylko monumentalne opracowania, jak np. wydawany obecnie reprint wielotomowego Wykładu liturgii Kościoła katolickiego, autorstwa biskupa płockiego i męczennika, bł. Antoniego Nowowiejskiego (1858-1941), ale również tradycyjne katechizmy, w których znajdują się liczne odniesienia do obrzędów liturgicznych. Czytając ten katechizm wchodzimy do tradycyjnego Kościoła, który w niczym nie przypomina muzeum, gdyż jest żywą świątynią Boga.

Zaletą niniejszej książki jest jej jasny, uporządkowany układ. Czytelnik może poznać nie tylko podstawy wiary, ale dowiaduje się również wiele o jej praktycznym wyrazie w postaci kultu obecnego w liturgii, roku kościelnego i całego życia chrześcijańskiego. Autorzy poświęcili też sporo miejsca polskiej religijności katolickiej, ukazując zwyczaje religijne, pieśni, modlitwy, podstawy patriotyzmu, wskazali na sanktuaria maryjne i związki życia codziennego z chrześcijańskim rozumieniem świata. Przypomniano Boże przykazania i ich znaczenie dla życia. Wszystko jest jasne, uporządkowane, ujęte w krótkie formuły. Katechizm jest wezwaniem do bycia lepszym, do pobożności, do walki z wadami, ukazuje całokształt postawy katolickiej, przedstawia kim jest i jaki ma być katolik. Skierowany do młodzieży katechizm jest napisany prosto i przystępnie. Skorzystać z niego może każdy, bo Chrystus wzywa, abyśmy wszyscy byli jak dzieci, żeby prosto i uczciwie stanąć przed Bogiem.

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary to idealna okazja do pogłębienia, uporządkowania i oczyszczenia wiary każdego katolika przez uważną lekturę katolickiego katechizmu, zwłaszcza gdy jest on mocno zakorzeniony w Tradycji, którą niezmiennie żyje Kościół. Następnym etapem tej edukacji są liczne dzieła z katolickiej duchowości i dogmatyki. Ich lektura może nie tylko zmieniać życie wiernych, ale za ich pośrednictwem może zmieniać świat, tak, jak to miało miejsce w całej historii chrześcijaństwa.
Marcin Karas

Nieśmiertelnik duszy. Katechizm katolicki dla młodzieży, ISBN 978-83-257-0450-6 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, format: 125 x 195, ss. 176, oprawa miękka

Copyright © 2020 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl