Katolicka Etyka Wychowawcza tom 1

W ofercie posiadamy także pełne, 3 tomowe wydanie Katolickiej Etyki Wychowawczej o. Jacka Woronieckiego, które zawiera część ogólną i szczegółową.

Nie można domówić oddzielnie tomu 2, nie mamy tego tomu w oddzielnej sprzedaży!

Postępowanie człowieka nie może nie być przedmiotem jego zastanowienia, a gdy to zastanowienie ma cechy systematycznego i metodycznego myślenia i badania, staje się ono filozofowaniem. Istnieje więc osobny dział filozofii, który się zajmuje postępowaniem ludzkim, i dział ten można objąć nazwą filozofii czynu, czy też filozofii praktycznej lub moralnej; z grecka nazywamy go etyką, czyli nauką obyczajów (od wyrazu ethos — obyczaj).

Ze wszystkich dziedzin filozofii dziedzina życia moralnego pierwsza stała się przedmiotem zastanowienia umysłu człowieka, ale w wielu nawet społeczeństwach filozofowanie na tym punkcie stanęło i dalej nie poszło. Toteż w najdawniejszych zabytkach myśli ludzkiej zawsze znajdziemy ślady zapatrywań etycznych, świadczących o refleksji nad zasadami postępowania moralnego.

I nie mogło być inaczej; podstawowe pojęcia moralne o tym, co jest dobre, a co złe, co wolno, a czego nie wolno, były dla codziennego życia jednostek i społeczeństw nieodzowne i domagały się jak najprędzej choćby najogólniejszego sformułowania.

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza t. I, ISBN 978-83-88162-77-0, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2013, format: 145x210, ss.481, oprawa twarda

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

50,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Postępowanie człowieka nie może nie być przedmiotem jego zastanowienia, a gdy to zastanowienie ma cechy systematycznego i metodycznego myślenia i badania, staje się ono filozofowaniem. Istnieje więc osobny dział filozofii, który się zajmuje postępowaniem ludzkim, i dział ten można objąć nazwą filozofii czynu, czy też filozofii praktycznej lub moralnej; z grecka nazywamy go etyką, czyli nauką obyczajów (od wyrazu ethos — obyczaj).

Ze wszystkich dziedzin filozofii dziedzina życia moralnego pierwsza stała się przedmiotem zastanowienia umysłu człowieka, ale w wielu nawet społeczeństwach filozofowanie na tym punkcie stanęło i dalej nie poszło. Toteż w najdawniejszych zabytkach myśli ludzkiej zawsze znajdziemy ślady zapatrywań etycznych, świadczących o refleksji nad zasadami postępowania moralnego.

I nie mogło być inaczej; podstawowe pojęcia moralne o tym, co jest dobre, a co złe, co wolno, a czego nie wolno, były dla codziennego życia jednostek i społeczeństw nieodzowne i domagały się jak najprędzej choćby najogólniejszego sformułowania.

SPIS ROZDZIAŁÓW

Od Redakcji        5

Słowo z okazji pierwszego pełnego wydania           7

Przedmowa autora do pierwszego wydania tomu I9

Przedmowa autora do drugiego wydania tomu I i do całości dzieła  11

Ryszard Polak Jacek Woroniecki OP — życie oraz poglądy etyczne i pedagogiczne14

Zbigniew Pańpuch Doniosłość antropologiczna pedagogiki Jacka Woroniecidego    41

ROZDZIAŁ I. Pojęcia i wiadomości wstępne

1. Krótki rzut oka na rozwój etyki w ciągu wieków              71

2. Główne niedomagania w dzisiejszym nauczaniu etyki i ich źródła: intelektualizm moralny i indywidualizm   77

3. Przedmiot, metoda i podział etyki          90

4. Ogólna charakterystyka systemu etyki chrześcijańskiej w porównaniu z innymi systemami etycznymi               108

ROZDZIAŁ II. Cel w życiu człowieka

5. Celowość postępowania ludzkiego i pragnienie szczęścia jako jego naczelna pobudka       119

6. Bóg celem człowieka i źródłem szczęścia wiecznego      129

7. Wpływ celu ostatecznego na całe życie człowieka. Obowiązek czy szczęście?      140

ROZDZIAŁ III. Władze umysłowe człowieka i ich rola w życiu moralnym

8. Udział rozumu i woli w moralnym życiu człowieka.

Ich wzajemne oddziaływanie na siebie      155

9. Rola rozumu w dziedzinie czynu. Sumienie i jego zadaniew życiu moralnym         167

10. Własna działalność woli. Jej czynności bezpośrednie i pośrednie            177

11. Wolność człowieka. jej źródło we władzy, jaką ma wola nad praktycznymi sądami rozumu           188

ROZDZIAŁ IV. Władze zmysłowe człowieka i ich udział w życiu moralnym

12. Uczucia i ich składniki organiczne i poznawcze. Ich klasyfikacja            206

13. Rola uczuć w moralnym życiu człowieka. Ich stosunekdo działalności rozumu i woli       220

14. Temperament człowieka. Charakterystyka poszczególnych temperamentów. Doniosłość ich znajomości dla życia moralnego  234

ROZDZIAŁ V. Prawo moralne

15. Przyrodzona konieczność społeczeństwa ludzkiego i prawo moralne jako jego funkcja   245

16. Istota prawa moralnego i najgłębszy jego przejaw w samej naturze człowieka: moralne prawo przyrodzone       263

17. Objawione prawo Boże i jego podwójne zadanie. Prawo kościelne          277

18. Prawo ludzkie. Ustawodawstwo państwowe     288

19. Obyczaje społeczne. Narodowość i jej wartość dla życia moralnego       301

ROZDZIAŁ VI. Dobro i zło moralne

20. Przedmiotowy charakter etyki chrześcijańskiej              313

21. Okoliczności czynów ludzkich. Cel podmiotowy i jego doniosłość w życiu moralnym     323

22. Istota i źródło grzechu. Podział grzechów         331

23. Grzech śmiertelny i grzech powszedni               340

24. Sumienie i jego rola w stosunku do norm moralności    350

ROZDZIAŁ VII. Łaska

25. Nadprzyrodzona pomoc Boża w życiu moralnym człowieka      359

26. Szczególne zadania łaski, spowodowane rozstrojem po grzechu pierworodnym  366

27. Powstanie i rozwój łaski w duszy człowieka     374

ROZDZIAŁ VIII. Wychowanie

28. Usprawnienie psychicznych władz człowieka. Odrębność sprawności moralnych, czyli cnót        386

29. Skłonności wrodzone i ich rozwój w okresie dzieciństwa           405

30. Sprawności nabyte i ich umiar              418

31. Cnoty kardynalne i wewnętrzny ich związek stanowiący o moralnym charakterze człowieka        431

32. Sprawności moralne ujemne, czyli wady. Wady główne              445

33. Nadprzyrodzone usprawnienia natury ludzkiej: cnoty wlane teologiczne i moralne. Dary Ducha Świętego              460

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza t. I, ISBN 978-83-88162-77-0, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2013, format: 145x210, ss.481, oprawa twarda

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Katolicka Etyka Wychowawcza tom 1

Katolicka Etyka Wychowawcza tom 1

W ofercie posiadamy także pełne, 3 tomowe wydanie Katolickiej Etyki Wychowawczej o. Jacka Woronieckiego, które zawiera część ogólną i szczegółową.

Nie można domówić oddzielnie tomu 2, nie mamy tego tomu w oddzielnej sprzedaży!

Postępowanie człowieka nie może nie być przedmiotem jego zastanowienia, a gdy to zastanowienie ma cechy systematycznego i metodycznego myślenia i badania, staje się ono filozofowaniem. Istnieje więc osobny dział filozofii, który się zajmuje postępowaniem ludzkim, i dział ten można objąć nazwą filozofii czynu, czy też filozofii praktycznej lub moralnej; z grecka nazywamy go etyką, czyli nauką obyczajów (od wyrazu ethos — obyczaj).

Ze wszystkich dziedzin filozofii dziedzina życia moralnego pierwsza stała się przedmiotem zastanowienia umysłu człowieka, ale w wielu nawet społeczeństwach filozofowanie na tym punkcie stanęło i dalej nie poszło. Toteż w najdawniejszych zabytkach myśli ludzkiej zawsze znajdziemy ślady zapatrywań etycznych, świadczących o refleksji nad zasadami postępowania moralnego.

I nie mogło być inaczej; podstawowe pojęcia moralne o tym, co jest dobre, a co złe, co wolno, a czego nie wolno, były dla codziennego życia jednostek i społeczeństw nieodzowne i domagały się jak najprędzej choćby najogólniejszego sformułowania.

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza t. I, ISBN 978-83-88162-77-0, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2013, format: 145x210, ss.481, oprawa twarda

Produkty powiązane

Copyright © 2023 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl