Katolicka Etyka Wychowawcza tom 3

W ofercie posiadamy także pełne, 3 tomowe wydanie Katolickiej Etyki Wychowawczej o. Jacka Woronieckiego, które zawiera część ogólną i szczegółową.

Nie można domówić oddzielnie tomu 2, nie mamy tego tomu w oddzielnej sprzedaży!

Wkraczając do najobszerniejszego działu etyki szczegółowej, obejmującego stosunki międzyludzkie rządzone przez sprawiedliwość, winniśmy wciąż mieć przed oczami cechę charakterystyczną tej cnoty, różniącą ją zasadniczo od innych cnót kardynalnych. Oto mianowicie ma ona na względzie nie to, czego potrzebuje lub chce dla siebie sam działający człowiek, ale to, co się od niego należy komuś innemu, z kim znajduje się on w jakimś stosunku.

Ten wspólny wzgląd, który w mniejszym lub większym stopniu nadaje swe piętno wszystkim cnotom, które zalicza się do sprawiedliwości lub grupuje się koło niej, nazywamy uprawnieniem, rozumiejąc przez ten termin rację, dla której coś się komuś od nas należy, rację, dla której jesteśmy względem niego do czegoś obowiązani.

Uprawnienie i obowiązek są więc pojęciami ściśle ze sobą związanymi, czyli korelatywnymi. Nie ma obowiązku tam, gdzie nie ma uprawnienia, zaś każde uprawnienie pociąga za sobą obowiązek liczenia się z nim. Stąd wynika, jak to poniżej zobaczymy, że pod względem wychowawczym sprawiedliwość ma za zadanie wpoić poczucie obowiązkowości, czyli czułość sumienia na cudze uprawnienia.

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza t. III, ISBN 978-83-88162-79-4, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2013, format: 145x210, ss.476, oprawa twarda

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

50,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Wkraczając do najobszerniejszego działu etyki szczegółowej, obejmującego stosunki międzyludzkie rządzone przez sprawiedliwość, winniśmy wciąż mieć przed oczami cechę charakterystyczną tej cnoty, różniącą ją zasadniczo od innych cnót kardynalnych. Oto mianowicie ma ona na względzie nie to, czego potrzebuje lub chce dla siebie sam działający człowiek, ale to, co się od niego należy komuś innemu, z kim znajduje się on w jakimś stosunku.

Ten wspólny wzgląd, który w mniejszym lub większym stopniu nadaje swe piętno wszystkim cnotom, które zalicza się do sprawiedliwości lub grupuje się koło niej, nazywamy uprawnieniem, rozumiejąc przez ten termin rację, dla której coś się komuś od nas należy, rację, dla której jesteśmy względem niego do czegoś obowiązani.

Uprawnienie i obowiązek są więc pojęciami ściśle ze sobą związanymi, czyli korelatywnymi. Nie ma obowiązku tam, gdzie nie ma uprawnienia, zaś każde uprawnienie pociąga za sobą obowiązek liczenia się z nim. Stąd wynika, jak to poniżej zobaczymy, że pod względem wychowawczym sprawiedliwość ma za zadanie wpoić poczucie obowiązkowości, czyli czułość sumienia na cudze uprawnienia.

ROZDZIAŁ XVII. Wstępny

67. Pojęcia zasadnicze: miłość bliźniego i sprawiedliwość. Podział zagadnień          

ROZDZIAŁ XVIII. Miłość bliźniego

68. Istotne cechy miłości bliźniego jako cnoty teologicznej. Inne przejawy miłości bliźniego i wynikająca stąd hierarchia

69. Główne czynności miłości bliźniego i cnoty jej towarzyszące   

70. Wady będące zaprzeczeniem miłości bliźniego i główne przewinienia w tej dziedzinie

71. Wychowanie cnoty miłości odnośnie do samego siebie i bliźnich           

ROZDZIAŁ XIX.

Cnota kardynalna sprawiedliwości i najważniejsza jej postać - sprawiedliwość współdzielcza

72. Ogólne pojęcie sprawiedliwości. Jej przedmiot i zróżnicowanie              

73. Sprawiedliwość współdzielcza i wynikające z niej główne obowiązki    

74. Niedomagania sprawiedliwości współdzielczej i jej wychowanie            

ROZDZIAŁ XX. Sprawiedliwość współdzielcza w stosunkach rodzinnych. IV przykazanie Boże

75. Obowiązki i cnoty życia rodzinnego oraz główne przewinienia przeciw nim       

76. Miłość ojczyzny. Jej składniki, wychowanie oraz spaczenia. Miłość Kościoła    

77. Cnoty pokrewne sprawiedliwości. Szacunek, posłuszeństwo, wdzięczność. Dar pobożności, czyli pietyzmu

ROZDZIAŁ XXI. Sprawiedliwość wymienna w odniesieniu do osoby ludzkiej. V przykazanie Boże

78. Obowiązki moralne względem osoby bliźniego, ich granice i odnośne wychowanie         

79. Przewinienia przeciw V przykazaniu 

ROZDZIAŁ XXII. Sprawiedliwość wymienna w stosunkach małżeńskich, czyli uczciwość małżeńska.

VI i IX przykazanie Boże                            

80. Chrześcijańskie ustawodawstwo małżeńskie   

81. Zasady współżycia małżeńskiego i przewinienia popełniane w jego ramach                                      

82. Przewinienia przeciw małżeństwu popełniane poza nim                                           

ROZDZIAŁ XXIII. Sprawiedliwość wymienna w dziedzinie majątkowej. VII i X przykazanie Boże

83. Prawo własności osobistej i jego uzasadnienie                             

84. Granice prawa posiadania własności prywatnej i drogi jego nabywania 

85. Przewinienia przeciw własności posiadanej przez bliźniego                                    

86. Przewinienia przeciw własności przy jej nabywaniu i zbywaniu                           

87. Hojność i przeciwne jej wady. Wychowanie hojności                 

ROZDZIAŁ XXIV. Sprawiedliwość wymienna w dziedzinie mowy                

88. Mowa i jej rola w życiu moralnym. Ogólne przewinienia języka                                           

89. Mowa w służbie prawdy, prawdomówność i jej granice. Dyskrecja i kłamstwo                                 

ROZDZIAŁ XXV. Sprawiedliwość rozdzielcza                    

90. Sprawiedliwy udział w dobrobycie społecznym                                          

91. Sprawiedliwość karna                                           

ROZDZIAŁ XXVI. Zakończenie. Pełnia sprawiedliwości - doskonałość chrześcijańska                        

92. Ogólna nauka o doskonałości chrześcijańskiej                                            

93. Doskonałość zawodowa. Zawód doskonałości                             

Indeks osobowy                             

Indeks rzeczowy          

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza t. III, ISBN 978-83-88162-79-4, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2013, format: 145x210, ss.476, oprawa twarda    

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Katolicka Etyka Wychowawcza tom 3

Katolicka Etyka Wychowawcza tom 3

W ofercie posiadamy także pełne, 3 tomowe wydanie Katolickiej Etyki Wychowawczej o. Jacka Woronieckiego, które zawiera część ogólną i szczegółową.

Nie można domówić oddzielnie tomu 2, nie mamy tego tomu w oddzielnej sprzedaży!

Wkraczając do najobszerniejszego działu etyki szczegółowej, obejmującego stosunki międzyludzkie rządzone przez sprawiedliwość, winniśmy wciąż mieć przed oczami cechę charakterystyczną tej cnoty, różniącą ją zasadniczo od innych cnót kardynalnych. Oto mianowicie ma ona na względzie nie to, czego potrzebuje lub chce dla siebie sam działający człowiek, ale to, co się od niego należy komuś innemu, z kim znajduje się on w jakimś stosunku.

Ten wspólny wzgląd, który w mniejszym lub większym stopniu nadaje swe piętno wszystkim cnotom, które zalicza się do sprawiedliwości lub grupuje się koło niej, nazywamy uprawnieniem, rozumiejąc przez ten termin rację, dla której coś się komuś od nas należy, rację, dla której jesteśmy względem niego do czegoś obowiązani.

Uprawnienie i obowiązek są więc pojęciami ściśle ze sobą związanymi, czyli korelatywnymi. Nie ma obowiązku tam, gdzie nie ma uprawnienia, zaś każde uprawnienie pociąga za sobą obowiązek liczenia się z nim. Stąd wynika, jak to poniżej zobaczymy, że pod względem wychowawczym sprawiedliwość ma za zadanie wpoić poczucie obowiązkowości, czyli czułość sumienia na cudze uprawnienia.

o. Jacek Woroniecki OP, Katolicka Etyka Wychowawcza t. III, ISBN 978-83-88162-79-4, Fundacja Servire Veritati, Lublin 2013, format: 145x210, ss.476, oprawa twarda

Produkty powiązane

Copyright © 2023 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl