Obniżka! Polska XXI wieku - nowa wizja i strategia rozwoju. Miękka oprawa Zobacz większe

Polska XXI wieku - nowa wizja i strategia rozwoju - oprawa miękka

Na stanie

Trzej wybitni przedstawiciele nauki polskiej proponują nową wizję strategii rozwoju naszej Ojczyzny. Charakteryzują zasoby przyrodnicze Kraju, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i w oparciu o nie kreślą nowatorski program odnowy gospodarczej. Analizują kierunki rozwoju Polski i jej sytuację związaną z wejściem w struktury UE.

Jerzy Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski, Polska XXI wieku – nowa wizja i strategia rozwoju, ISBN 83-87823-21-X, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2005, format: 170 x 240, ss. 256, oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

22,25 zł brutto

-4,00 zł

26,25 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SŁOWO WSTĘPNE...

Abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1,28) 1. Wolno sięgać we wszelkich poważnych rozważaniach o Ziemi, planecie ludzi (A. Saint Exupéry) do świadectwa Objawienia, zawartego w pierwszych wersetach Księgi Rodzaju. Mówi ta Księga o tym, z jaką pieczołowitością zatroszczył się Stwórca o wyposażenie Ziemi. A gdy widział, że to dzieło było dobre (por. Rdz 1, ) powiedział pierwszym ludziom, którzy byli koroną stworzenia: Czyńcie sobie ziemię poddaną. Stał się więc człowiek włodarzem Ziemi i objął nad nią panowanie. I tak jest dotąd. Przy czym panowanie człowieka nad Ziemią zdradzało i zdradza podstawowe niedobory: choćby tylko tak dziś widoczny niesprawiedliwy podział ziemi, a także traktowanie jej jako przedmiotu zysku i wyzysku, aż do zatruwania i wyjaławiania Ziemi, i to właśnie w epoce głoszonego w każdej dziedzinie postępu. Troska więc Autorów o formację wychowawczą i stan nauki, zajmuje w nowej wizji i strategii rozwoju Kraju wybitnie poczesne miejsce. W Polsce, kraju rolniczym, uprawa ziemi wymagała zawsze wielkiego wysiłku i na ten wysiłek Polacy chętnie się godzili, miłując ją i będąc jakby wzajemnie przez nią miłowani, co uroczo wypowiedział Władysław St. Reymont w tym zwłaszcza fragmencie Chłopów, który opisuje śmierć Macieja Boryny.


Trzej wybitni przedstawiciel nauki polskiej, Profesorowie: Julian Sokołowski, Jacek Zimny i Ryszard Kozłowski, autorzy opracowania programu p.t. Polska XXI wieku nowa wizja i strategia rozwoju, są odkrywcami takich prawideł oddanych do zarządzania naszą Ziemią planetą ludzi, zaludnioną, choć demograficznie topniejącą w Europie, że stwarza to odpowiedź na zgłaszane pilnie potrzeby w zakresie m.in. wody pitnej czy źródeł energii, niezbędnych dla współczesnego człowieka, a coraz trudniejszych do zdobycia i coraz kosztowniejszych. Chodzi zwłaszcza, choć nie tylko, o nowe odkrycia tych zjawisk, które kryje w sobie Ziemia, i to przede wszystkim nasza ojczysta ziemia, wyposażona w podziemne zasoby energii geotermalnej, które zawierają zbiorowiska wód gorących, o pojemności nie mniejszej niż wody Bałtyku. Co zaś jest szczególnie ważne, to to, iż źródła tej energii są odnawialne, podobnie jak i inne nasze zasoby naziemne. Nie jest to więc nieodwracalna eksploatacja, w przeciwieństwie np. do złoży węgla kamiennego czy brunatnego, ropy i gazu, także zresztą stanowiących nasze wielkie bogactwo narodowe, którymi włodarzyć należy bardzo mądrze i perspektywicznie.

Bliższa charakterystyka odkryć naszych Uczonych, nie należy do autora obecnego Słowa wstępnego. Wolno mu jednak wyrazić podziw dla dzieła Stwórcy całej Ziemi, a także naszej ojczystej ziemi, tak szczególnie udarowanej, jak to wynika z dokonanych i przedstawionych w obecnym opracowaniu różnorodnych odkryć. Należy przy tym dodać, że Uczeni nasi dokonali wielu eksperymentów, które potwierdzają słuszność Ich odkryć. To decydująco ważne. Dlaczego jednak te odkrycia nie są promowane i wdrażane? Mogłyby one wszakże zapobiec galopującemu zbiednieniu naszego ograbionego w czasie ostatniej wojny i po wojnie Kraju. Czyżby Polska nie miała prawa odrodzić się pod każdym względem, także ekonomicznym? Zresztą zdrowa ekonomia służy także ładowi moralnemu, na co Autorzy pracy są szczególnie wrażliwi. To niezwykle charakterystyczne i cenne. Cenne zwłaszcza w zakresie troski o dobro Rodziny. Jest to jedyna droga rozwoju ludzkości, wszak przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę (Jan Paweł II, Familiaris consortio, n. 86). To właśnie tak rozbrzmiewa dziś coraz bardziej dramatyczne echo pierwszych wersetów Objawienia:...Abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1, 28). Ośmielamy się kierować te słowa do Wszystkich, którym zależy na dobru świata, Polski i każdego Człowieka. Trzeba Mu oddać jego prawa i trzeba go oddać Bogu Stwórcy. Do Autorów zaś obecnego opracowania kierujemy słowa pełnej szacunku i uznania wdzięczności, prosząc: NIE USTAWAJCIE! Abp prof. Kazimierz Majdański założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Łomianki Łomianki, 4.XI.2004, w imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II

ks. abp. Kazimierz Majdański

Jerzy Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski, Polska XXI wieku – nowa wizja i strategia rozwoju, ISBN 83-87823-21-X, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2005, format: 170 x 240, ss. 256, oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Polska XXI wieku - nowa wizja i strategia rozwoju - oprawa miękka

Polska XXI wieku - nowa wizja i strategia rozwoju - oprawa miękka

Trzej wybitni przedstawiciele nauki polskiej proponują nową wizję strategii rozwoju naszej Ojczyzny. Charakteryzują zasoby przyrodnicze Kraju, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i w oparciu o nie kreślą nowatorski program odnowy gospodarczej. Analizują kierunki rozwoju Polski i jej sytuację związaną z wejściem w struktury UE.

Jerzy Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski, Polska XXI wieku – nowa wizja i strategia rozwoju, ISBN 83-87823-21-X, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 2005, format: 170 x 240, ss. 256, oprawa miękka

Produkty powiązane

    Copyright © 2019 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl