Obniżka! Cywilizacja nr 20 'Przez ucho igielne...' Zobacz większe

Cywilizacja nr 20 "Przez ucho igielne..."

Nowy produkt

„Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnijść do Królestwa Niebieskiego" (Mt 19, 24)- głosi jeden z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych wersetów biblijnych. Tłumacz Pisma Świętego i egzegeta, ks. Eugeniusz Dąbrowski, objaśnił w przypisach do swego przekładu Nowego Testamentu, iż wygłaszając to zdanie „Chrystus miał na względzie moralną postawę bogaczy oraz ich trudności przejęcia się duchem wiary". W świetle nauki Kościoła zatem, co uwidoczniły zwłaszcza encykliki społeczne papieży: Leona XIII (Rerum novarum), Piusa XI (Quadraqesimo anno), Jana XXIII (Mater et magistra), Pawła VI (Octogesimo adveniens) oraz Jana Pawła II (Laborem exercens), to nie posiadanie majątku ani też godziwe jego pomnażanie jest naganne, lecz złe używanie dóbr doczesnych, dążenie do nich nieuczciwymi metodami i kult pieniądza przesłaniający wszystko i wszystkich. Wielki poeta rzymski, Horacy, wyprzedzając w czasie myśl ewangeliczną, zauważał, iż Imperat aut servit collecta pecunia cuiąue („Pieniądze albo panują nad ludźmi, albo im służą"). Komentarz biblisty do słów Zbawiciela i powyższa Horacjańska sentencja mogłyby posłużyć za najkrótsze streszczenie zawartości 20 numeru „Cywilizacji". Problematyka wzajemnych relacji zagadnień etycznych i ekonomicznych otrzymała w naszym kwartalniku spectrum rozległe na przestrzeni dziejów; poszczególne teksty prezentują w tej mierze poglądy tak Platona i Arystotelesa, jak jednego z pierwszych filozofów chrześcijańskich, Klemensa Aleksandryjskiego, a także przedstawicieli polskiej myśli narodowej doby międzywojnia, ale większość materiałów dotyczy rzeczywistości współczesnej. Dokonano w nich analizy m.in. kwestii: osobowości przedsiębiorcy i jego roli w życiu społecznym, podstawy bytu materialnego rodziny, sensu uiszczania podatków oraz ich formy najlepiej odpowiadającej realiom gospodarczym kraju. Główny temat numeru podejmują również artykuły z cyklów Świadkowie wiary i Ojców naszych obyczajem... stale obecnych na łamach „Cywilizacji". Szczególnej uwadze Czytelników wypada polecić teksty, w których na plan pierwszy wysuwa się zagadnienie etyki w biznesie. Wynika z nich nader istotna prawda, że nawet w tak „amoralnej" - jakby się zdawać mogło - dziedzinie ludzkiej działalności, jak „zarabianie" i „dorabianie się", a raczej: przede wszystkim w tej dziedzinie - muszą być pieczołowicie przestrzegane zasady, które ujmuje Dekalog i Chrystusowe przykazanie miłości, bo owe zasady uzasadniają przecież ostatecznie każdą etykę. Bieżący numer kwartalnika zawiera również, jak zwykle, dział recenzji, w którym m.in. znaleźć można omówienia intresujących publikacji, związanych z lustracją i dekomunizacją oraz prezentację kolejnej książki „ze starej biblioteczki". W komentarzach poważnych zachodnich pism ekonomicznych pojawiły się ostanio opinie, że Polska ze swym znakomitym tempem wzrostu gospodarczego może pretendować już do miana „tygrysa Europy", stąd też artykuły przedstawiane dziś w „Cywilizacji" nabierają szczególnej aktualności i wagi. Niech zaproszeniu do ich satysfakcjonującej - mamy nadzieję - lektury towarzyszy jeszcze jeden łaciński aforyzm, który warto zapamiętać: Praestat vir sine pecunia, ąuam pecunia sine viro, co oznacza: „Wyżej stoi człowiek bez pieniędzy, niż pieniądz bez człowieka".

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007, ss. 224, format: 166x240 ,  oprawa miękka

Wysyłka w przeciągu 1-5 dni roboczych

Więcej szczegółów

8,00 zł brutto

-13,00 zł

21,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

„Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnijść do Królestwa Niebieskiego" (Mt 19, 24)- głosi jeden z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych wersetów biblijnych. Tłumacz Pisma Świętego i egzegeta, ks. Eugeniusz Dąbrowski, objaśnił w przypisach do swego przekładu Nowego Testamentu, iż wygłaszając to zdanie „Chrystus miał na względzie moralną postawę bogaczy oraz ich trudności przejęcia się duchem wiary". W świetle nauki Kościoła zatem, co uwidoczniły zwłaszcza encykliki społeczne papieży: Leona XIII (Rerum novarum), Piusa XI (Quadraqesimo anno), Jana XXIII (Mater et magistra), Pawła VI (Octogesimo adveniens) oraz Jana Pawła II (Laborem exercens), to nie posiadanie majątku ani też godziwe jego pomnażanie jest naganne, lecz złe używanie dóbr doczesnych, dążenie do nich nieuczciwymi metodami i kult pieniądza przesłaniający wszystko i wszystkich. Wielki poeta rzymski, Horacy, wyprzedzając w czasie myśl ewangeliczną, zauważał, iż Imperat aut servit collecta pecunia cuiąue („Pieniądze albo panują nad ludźmi, albo im służą"). Komentarz biblisty do słów Zbawiciela i powyższa Horacjańska sentencja mogłyby posłużyć za najkrótsze streszczenie zawartości 20 numeru „Cywilizacji". Problematyka wzajemnych relacji zagadnień etycznych i ekonomicznych otrzymała w naszym kwartalniku spectrum rozległe na przestrzeni dziejów; poszczególne teksty prezentują w tej mierze poglądy tak Platona i Arystotelesa, jak jednego z pierwszych filozofów chrześcijańskich, Klemensa Aleksandryjskiego, a także przedstawicieli polskiej myśli narodowej doby międzywojnia, ale większość materiałów dotyczy rzeczywistości współczesnej. Dokonano w nich analizy m.in. kwestii: osobowości przedsiębiorcy i jego roli w życiu społecznym, podstawy bytu materialnego rodziny, sensu uiszczania podatków oraz ich formy najlepiej odpowiadającej realiom gospodarczym kraju. Główny temat numeru podejmują również artykuły z cyklów Świadkowie wiary i Ojców naszych obyczajem... stale obecnych na łamach „Cywilizacji". Szczególnej uwadze Czytelników wypada polecić teksty, w których na plan pierwszy wysuwa się zagadnienie etyki w biznesie. Wynika z nich nader istotna prawda, że nawet w tak „amoralnej" - jakby się zdawać mogło - dziedzinie ludzkiej działalności, jak „zarabianie" i „dorabianie się", a raczej: przede wszystkim w tej dziedzinie - muszą być pieczołowicie przestrzegane zasady, które ujmuje Dekalog i Chrystusowe przykazanie miłości, bo owe zasady uzasadniają przecież ostatecznie każdą etykę. Bieżący numer kwartalnika zawiera również, jak zwykle, dział recenzji, w którym m.in. znaleźć można omówienia intresujących publikacji, związanych z lustracją i dekomunizacją oraz prezentację kolejnej książki „ze starej biblioteczki". W komentarzach poważnych zachodnich pism ekonomicznych pojawiły się ostanio opinie, że Polska ze swym znakomitym tempem wzrostu gospodarczego może pretendować już do miana „tygrysa Europy", stąd też artykuły przedstawiane dziś w „Cywilizacji" nabierają szczególnej aktualności i wagi. Niech zaproszeniu do ich satysfakcjonującej - mamy nadzieję - lektury towarzyszy jeszcze jeden łaciński aforyzm, który warto zapamiętać: Praestat vir sine pecunia, ąuam pecunia sine viro, co oznacza: „Wyżej stoi człowiek bez pieniędzy, niż pieniądz bez człowieka".

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007, ss. 224, format: 166x240 ,  oprawa miękka

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Cywilizacja nr 20 "Przez ucho igielne..."

Cywilizacja nr 20 "Przez ucho igielne..."

„Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnijść do Królestwa Niebieskiego" (Mt 19, 24)- głosi jeden z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych wersetów biblijnych. Tłumacz Pisma Świętego i egzegeta, ks. Eugeniusz Dąbrowski, objaśnił w przypisach do swego przekładu Nowego Testamentu, iż wygłaszając to zdanie „Chrystus miał na względzie moralną postawę bogaczy oraz ich trudności przejęcia się duchem wiary". W świetle nauki Kościoła zatem, co uwidoczniły zwłaszcza encykliki społeczne papieży: Leona XIII (Rerum novarum), Piusa XI (Quadraqesimo anno), Jana XXIII (Mater et magistra), Pawła VI (Octogesimo adveniens) oraz Jana Pawła II (Laborem exercens), to nie posiadanie majątku ani też godziwe jego pomnażanie jest naganne, lecz złe używanie dóbr doczesnych, dążenie do nich nieuczciwymi metodami i kult pieniądza przesłaniający wszystko i wszystkich. Wielki poeta rzymski, Horacy, wyprzedzając w czasie myśl ewangeliczną, zauważał, iż Imperat aut servit collecta pecunia cuiąue („Pieniądze albo panują nad ludźmi, albo im służą"). Komentarz biblisty do słów Zbawiciela i powyższa Horacjańska sentencja mogłyby posłużyć za najkrótsze streszczenie zawartości 20 numeru „Cywilizacji". Problematyka wzajemnych relacji zagadnień etycznych i ekonomicznych otrzymała w naszym kwartalniku spectrum rozległe na przestrzeni dziejów; poszczególne teksty prezentują w tej mierze poglądy tak Platona i Arystotelesa, jak jednego z pierwszych filozofów chrześcijańskich, Klemensa Aleksandryjskiego, a także przedstawicieli polskiej myśli narodowej doby międzywojnia, ale większość materiałów dotyczy rzeczywistości współczesnej. Dokonano w nich analizy m.in. kwestii: osobowości przedsiębiorcy i jego roli w życiu społecznym, podstawy bytu materialnego rodziny, sensu uiszczania podatków oraz ich formy najlepiej odpowiadającej realiom gospodarczym kraju. Główny temat numeru podejmują również artykuły z cyklów Świadkowie wiary i Ojców naszych obyczajem... stale obecnych na łamach „Cywilizacji". Szczególnej uwadze Czytelników wypada polecić teksty, w których na plan pierwszy wysuwa się zagadnienie etyki w biznesie. Wynika z nich nader istotna prawda, że nawet w tak „amoralnej" - jakby się zdawać mogło - dziedzinie ludzkiej działalności, jak „zarabianie" i „dorabianie się", a raczej: przede wszystkim w tej dziedzinie - muszą być pieczołowicie przestrzegane zasady, które ujmuje Dekalog i Chrystusowe przykazanie miłości, bo owe zasady uzasadniają przecież ostatecznie każdą etykę. Bieżący numer kwartalnika zawiera również, jak zwykle, dział recenzji, w którym m.in. znaleźć można omówienia intresujących publikacji, związanych z lustracją i dekomunizacją oraz prezentację kolejnej książki „ze starej biblioteczki". W komentarzach poważnych zachodnich pism ekonomicznych pojawiły się ostanio opinie, że Polska ze swym znakomitym tempem wzrostu gospodarczego może pretendować już do miana „tygrysa Europy", stąd też artykuły przedstawiane dziś w „Cywilizacji" nabierają szczególnej aktualności i wagi. Niech zaproszeniu do ich satysfakcjonującej - mamy nadzieję - lektury towarzyszy jeszcze jeden łaciński aforyzm, który warto zapamiętać: Praestat vir sine pecunia, ąuam pecunia sine viro, co oznacza: „Wyżej stoi człowiek bez pieniędzy, niż pieniądz bez człowieka".

ISSN 1643-3637, Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007, ss. 224, format: 166x240 ,  oprawa miękka

Copyright © 2019 Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Wykonanie: Nazwa.pl